ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กฟผ.เข้าจองสิทธิ์ใช้คลังLNGและระบบท่อก๊าซของปตท.ตามมติ กพช.แล้ว

  • Date : 12/10/2017, 12:25.

กฟผ.เดินหน้าจัดหา LNG ปริมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี ตามมติ กพช. โดยเริ่มจ้างที่ปรึกษาโครงการ และเข้าจองสิทธิ์ใช้คลังและระบบท่อก๊าซฯของ ปตท.แล้ว  คาดประกาศผลการจองสิทธิ์ได้ปลายเดือนต.ค.นี้  โดย LNG ที่จัดหา จะนำมาเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าก๊าซฯขนาด 1,200 เมกะวัตต์  คาดทดลองระบบปี 2561 และเปิดนำเข้าLNGใช้จริงในปี 2562  

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center –ENC) รายงานว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงการนำร่องจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ขนาด 1.5 ล้านตันต่อปี ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)เมื่อวันที่ 31  ก.ค. 2560 ที่สั่งการให้ กฟผ.นำร่องเป็นผู้นำเข้ารายใหม่เพื่อรองรับการเปิดเสรี LNG โดยให้ดำเนินการจัดหาให้เสร็จสิ้น ภายในปี 2561

ทั้งนี้กรอบการศึกษาเบื้องต้นประกอบด้วย การจัดหา LNG รวมถึงการจองสิทธิ์เพื่อใช้คลัง LNGและระบบท่อ ของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นต้น ซึ่งเมื่อปลายเดือน ส.ค.2560 ที่ผ่านมา กฟผ.ได้เข้าจองสิทธิ์ใช้คลัง LNG ปริมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี แล้ว และปตท.จะประกาศผลผู้จองสิทธิ์ภายในเดือน ต.ค. 2560 นี้  ส่วนจะได้ครบทั้ง 1.5 ล้านตันต่อปีหรือไม่ขึ้นกับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์กติกาของ ปตท.

สำหรับการศึกษานำเข้า LNG นั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของทีมที่ปรึกษา โดยจะสรุปเป็นหลายแนวทางให้ กฟผ.พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งมีทั้งการนำเข้าระยะสั้น ระยะยาว ข้อดี ข้อเสีย ผลการศึกษาทั้งหมดจะต้องจัดส่งให้กับ กฟผ.ภายในปี 2560 นี้ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของ คณะกรรมการ(บอร์ด)กฟผ.ต่อไป

ทั้งนี้ การนำเข้าLNG ปริมาณ 1.5 ล้านตันต่อปีดังกล่าว กฟผ.จะใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าก๊าซฯ ขนาด 1,200 เมกะวัตต์ ของ กฟผ.เอง ซึ่งการนำไปใช้นั้นอาจพิจารณาใช้กับโรงไฟฟ้าเพียงโรงเดียวหรือมากกว่านั้น  แต่เกณฑ์เบื้องต้น ต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ โดยอาจเป็นโรงไฟฟ้าปัจจุบัน หรือ โรงไฟฟ้าใหม่ที่จะสร้างขึ้นในปี 2562 เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่หมดอายุก็ได้ ทั้งนี้จะเริ่มทดลองระบบการนำเข้า LNG ในปี 2561 และเปิดนำเข้าจริงในปี  2562 เป็นต้นไป 

สำหรับมติ กพช. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2560 เห็นชอบหลักการและแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติทั้งระบบ โดยให้กฟผ. เป็นผู้นำร่องจัดหา LNGรายใหม่ เพื่อทดสอบระบบต่างๆ ในระยะที่ 1 ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดแข่งขันเสรีเต็มรูปแบบในอนาคต จากเดิมที่มี บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) หรือ ปตท. เป็นผู้จัดหา LNG แต่เพียงรายเดียว  

โดยมติดังกล่าว กฟผ.จะต้องจัดหา LNG ในปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี และเริ่มจัดหาภายในปี 2561 ซึ่งจะใช้หลักเกณฑ์การนำเข้าเช่นเดียวกับ ปตท. รวมถึงให้ กฟผ. แยกธุรกิจการจัดหาและจำหน่ายก๊าซออกจากกิจการผลิตไฟฟ้าให้เกิดความชัดเจน 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด