ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กบง.ปรับขึ้นราคา LPG เดือนก.ย. 67 สตางค์ต่อกิโลกรัม

  • Date : 05/09/2017, 20:28.

กบง.ควักเงินกองทุนน้ำมัน508ล้านบาทรักษาเสถียรภาพก๊าซLPG เดือนก.. ให้ราคาขายปลีกขยับขึ้นเพียง 0.67บาทต่อกก. หลังเปิดเสรีแล้วราคาตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นมาก

 

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ว่า ที่ประชุม กบง. ได้พิจารณาโครงสร้างราคาก๊าซหุงต้น( LPG) อ้างอิงสำหรับเดือนก.. 2560 ซึ่งจากสถานการณ์ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก (CP) เดือนก.. 2560 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาอยู่ที่ระดับ 490 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 50 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือนส..2560 แข็งค่าขึ้นจากเดือนก่อน 0.4854 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มาอยู่ที่ 33.4292 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคา โรงกลั่นที่อ้างอิงราคานำเข้า (Import Parity) ซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นก๊าซ LPG ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4389 บาทต่อกิโลกรัม จาก 16.2581 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 17.6970 บาทต่อกิโลกรัม

 

ดังนั้น เพื่อให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG สะท้อนต้นทุน สอดคล้องตามแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG ในขณะเดียวกันต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากเกินไป ที่ประชุม กบง. จึงเห็นควรให้ใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคา โดยให้ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ 0.8160 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมที่กองทุนน้ำมันฯ ชดเชยที่ 2.7559 บาทต่อกิโลกรัม เป็นชดเชย 3.5719 บาทต่อกิโลกรัม 

 

ส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG อ้างอิงสำหรับเดือนก..2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.67 บาทต่อกิโลกรัม จาก 20.49 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 21.15 บาทต่อกิโลกรัม หรือปรับราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น 10 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 .. 2560 

 

ทั้งนี้ ผลจากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ดังกล่าว ทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายสุทธิอยู่ที่ 508ล้านบาท/เดือน โดยฐานะสุทธิของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 3 .. 2560 อยู่ที่ 38,632 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีในส่วนของก๊าซ LPG อยู่ที่ 5,859 ล้านบาท และบัญชีในส่วนของน้ำมันสำเร็จรูป อยู่ที่ 32,773 ล้านบาท

 

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม กบง. ยังได้พิจารณาผลการศึกษาการทบทวนการคำนวณต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์( NGV )เพื่อให้ สะท้อนต้นทุน และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเห็นชอบให้ปรับสูตรราคา NGV โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายในการปรับคุณภาพ NGV เฉพาะรถส่วนบุคคล ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังคงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณเดิม ตามมติ กบง. เมื่อวันที่ 20 .. 2559 ทั้งนี้ ให้ ปตท. รับไปบริหารจัดการต้นทุนให้เหมาะสมต่อไป

กลับสู่ข่าวทั้งหมด