ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกพ.พร้อมเดินหน้ารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน78เมกะวัตต์ภายในปีนี้

  • Date : 05/09/2017, 14:37.
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พร้อมเดินหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชน 78 เมกะวัตต์  ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี2560นี้ โดยจะมีการทบทวนรายละเอียดในประกาศและหลักเกณฑ์ของ กกพ. ใหม่ เพื่อเลื่อนระยะเวลาการจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์(COD) ออกไป เนื่องจากโครงการล่าช้ามาแล้วกว่า6เดือน
 
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.เตรียมเดินหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบให้เงินสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง หรือ Feed-in-Tariff (FIT) ในปริมาณ 78 เมกะวัตต์ที่ชะลอโครงการไว้ให้เสร็จสิ้นในปี 2560 นี้  หลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย กรณีกฎหมายลูกตามมาตรา 34/1 แห่ง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ยังไม่ออกประกาศ จึงเห็นว่าควรให้โครงการที่เกี่ยวกับขยะกลับไปใช้ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามเดิม ทาง กกพ จึงต้องมีการนำประกาศจัดหาไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมาทบทวนและปรับปรุงวิธีการให้มีความเหมาะสมและสามารถเดินหน้าจัดหาไฟฟ้าได้โดยไม่ขัดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ขณะนี้ กกพ.ได้มอบหมายให้คณะทำงานทบทวนรายละเอียดในประกาศและหลักเกณฑ์การจัดไฟฟ้าจากขยะชุมชนใหม่ว่ามีส่วนใดที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไร เช่น กำหนดการดำเนินโครงการ เพราะโครงการดังกล่าวล่าช้ามาประมาณ 6 เดือน แล้ว จึงต้องเลื่อนกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ออกไปจากเดิมกำหนดไว้ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2562 
 
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา กกพ.ได้ออกประกาศและหลักเกณฑ์การจัดหาไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบFIT เป้าหมายรับซื้อประมาณ 80 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2559 และกำหนดซักซ้อมทำความเข้าใจวันที่ 15 ก.พ. 2560 ก่อนที่จะเปิดให้สมัครร่วมโครงการวันที่ 1-2 มี.ค.2560ปริมาณที่ยื่นจริงราว 78 เมกะวัตต์ แต่การประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)กกพ.ครั้งที่ 5/2560 (ครั้งที่ 447) เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2560 มีมติให้เลื่อนกำหนดการซักซ้อมทำความเข้าใจในการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อรอให้ กระทรวงมหาดไทยจัดทำกฎหมายลูกให้แล้วเสร็จ ซึ่งโครงการนี้ไม่ต้องผ่านกระบวนการแข่งขันด้านราคา 
 
สำหรับเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579(AEDP) กำหนดรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชน 500 เมกะวัตต์ และขยะอุตสาหกรรม 50 เมกะวัตต์ ปัจจุบัน ขยะชุมชน มีโครงการผูกพันกับภาครัฐแล้ว 44 ราย กำลังผลิตรวม 391 เมกะวัตต์ เหลือรับซื้อ 109 เมกะวัตต์ ส่วนขยะอุตสาหกรรม มีโครการผู้พันกับภาครัฐแล้ว 7 ราย กำลังผลิต 37 เมกะวัตต์ คงเหลือเป้าหมายรับซื้อ 13 เมกะวัตต์ 
กลับสู่ข่าวทั้งหมด