ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมธุรกิจพลังงานเผย ยอดใช้NGVครึ่งปี2560ตก14%

  • Date : 14/07/2017, 16:58.

กรมธุรกิจพลังงาน เผยยอดใช้NGVครึ่งปีแรก ปรับลดลงกว่า 14% จากการที่ผู้ใช้รถหันไปใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ปั๊มNGVทยอยปิดตัวลงต่อเนื่อง ในขณะที่การใช้น้ำมันเบนซิน โต4.3% และดีเซล โต2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว   

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) เปิดเผยว่า ยอดการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 6.9ล้านกิโลกรัมต่อวัน ลดลง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปี2559 ทำให้ผู้ใช้รถยนต์ และรถบรรทุกสินค้าที่เคยเติมNGV เปลี่ยนมาใช้รถที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงแทน ที่เห็นว่ามีความคุ้มค่ามากกว่า  ซึ่งส่งผลให้สถานีบริการ NGV ทยอยปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนการใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG) เพิ่มขึ้น 2.3% อยู่ที่ 16.6 ล้านกิโลกรัมต่อวัน โดยเป็นของการใช้ทุกภาคยกเว้นภาคการขนส่ง

 ปัจจุบันมีจำนวนสถานีบริการ LPG อยู่ที่ 2,091 แห่ง เทียบกับปีก่อนที่ 2,092 แห่ง ส่วนสถานี NGV ปัจจุบันอยู่ที่ 462 แห่ง เทียบกับปีก่อนที่ 487 แห่ง และคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

สำหรับ ภาพรวมการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวัน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560  เติบโตขึ้น โดยการใช้ของกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น 4.3% อยู่ที่ 29.8 ล้านลิตรต่อวัน ส่วน การใช้ดีเซล เติบโต 2.3% อยู่ที่ 65.4 ล้านลิตรต่อวัน  

ขณะที่แนวโน้มความต้องการใช้น้ำมันในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 นี้ คาดว่ายังเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งดูตัวเลขคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP)ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ที่คาดว่าจะโต 3.2% ดังนั้นการใช้น้ำมันจะเติบโตขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ กรมฯคาดว่ายอดใช้น้ำมันปี 2560 นี้จะเติบโต 3% เทียบกับปี 2559

นายวิฑูรย์  กล่าวfด้วยว่า การปรับส่วนต่างราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ให้ใกล้เคียงกับแก๊สโซฮอล์ 95 เริ่มส่งผลให้การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 มียอดการใช้ลดลง โดยช่วง 6 เดือนที่ผ่านมามียอดการใช้ลดลง 3.7% เหลือ 10.8 ล้านลิตรต่อวัน ขณะที่แก๊สโซฮอล์95 ปรับเพิ่มขึ้น 11.2% เป็น 11.6 ล้านลิตร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่กระทรวงพลังงานต้องการจะให้มีการเลิกจำหน่ายแก๊สโซฮอล์91 ในอนาคต โดยสมัครใจ ปัจจุบันราคาแก๊สโซฮอล์91 อยู่ที่25.28 บาทต่อลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 25.55 บาทต่อลิตร

กลับสู่ข่าวทั้งหมด