ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจก๊าซLPGผันผวนก่อนเปิดเสรี1ส.ค.2560

  • Date : 14/07/2017, 14:58.

กรมธุรกิจพลังงาน เผยธุรกิจก๊าซ LPG ผันผวนหนัก ก่อนเปิดเสรีทั้งระบบ 1 ส.ค. 2560 ระบุผู้ค้าเร่งปรับแผนนำเข้าส่งออก โดยปตท.หยุดนำเข้า 5 เดือน เพื่อปรับแผนธุรกิจLPGใหม่ เตรียมออกประกาศรองรับ 2 ฉบับ เน้นป้องกันขาดแคลน LPG และสั่งเพิ่มสำรองจาก 5 วัน เป็น 9 วัน เริ่ม 1 ม.ค. 2564

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) เปิดเผยว่า ธุรกิจก๊าซหุงต้ม(LPG)ในไทยกำลังอยู่ในช่วงผันผวน เนื่องจากกำลังเร่งปรับตัวรองรับการเปิด LPG เสรี ที่จะเริ่มมีผล 1 ส.ค. 2560 นี้ โดยล่าสุดบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้หยุดนำเข้า LPG นับตั้งแต่เดือนก.พ. 2560 เพื่อปรับแผนธุรกิจใหม่ เนื่องจากเห็นว่าในอนาคตจะเกิดคู่แข่งการนำเข้า LPG มากขึ้น ประกอบกับลูกค้าของ ปตท.อาจหันไปซื้อ LPG จากผู้ค้ารายใหม่แทนได้

รวมทั้งการเปิด LPG เสรี ที่กระทรวงพลังงานเตรียมจะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ช่วงปลายเดือน ก.ค. 2560 นี้ จะมีผลกระทบให้ ปตท.ต้องหลักเกณฑ์การใช้คลัง LPG ที่เขาบ่อยาใหม่ นอกจากนี้ ปตท.ยังต้องปรับตัวรองรับกรณีการผลิต LPG เพื่อใช้เองในโรงงานปิโตรเคมี เนื่องจากยังมีปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบการผลิต โดยเฉพาะกรณีการเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมที่จะหมดอายุในปี 2565-2566

อย่างไรก็ตาม ธพ.ได้รับแจ้งการนำเข้า LPG ในเดือน ก.ค. 2560 นี้ มีการแจ้งขอนำเข้า LPG รวม 113,500 ตัน โดยปตท.ได้กลับมานำเข้า LPG อีกครั้งหลังหยุดนำเข้าไป 5 เดือน โดยนำเข้าจำนวน 66,000 ตัน แบ่งเป็นนำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศ 7,000 ตันและส่งออก 59,000 ตัน ซึ่งถือเป็นยอดส่งออกที่สูงสุดของปตท.ที่เคยผ่านมา นอกจากนี้ยังมีบริษัท สยามแก๊ส ที่ขอนำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศ 44,000 ตัน และบริษัท ยูนิค นำเข้าเพื่อส่งออกจำนวน 3,500 ตัน ส่วนในเดือน ส.ค.-ก.ย. 2560 ปตท.จะหยุดนำเข้าอีกครั้ง ก่อนจะกลับมานำเข้าต่อในเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2560

ทั้งนี้กรมฯเชื่อว่ายังมีอีกหลายบริษัทที่กำลังปรับแผน LPG อยู่ เพื่อรองรับนโยบาย LPG เสรี โดยคาดว่าทุกบริษัทจะส่งแผนนำเข้าและส่งออกที่เป็นแผนใหม่มายังกรมฯ หลังจากมีการประกาศใช้ LPG เสรีอย่างเป็นทางการ   

นายวิฑูรย์ กล่าวว่า ในส่วนของกรม ธพ. ก็ต้องเร่งออกประกาศกรมฯ 2 ฉบับ เพื่อรองรับการเปิด LPG เสรี ได้แก่ 1. ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราสำรอง LPG เพิ่มขึ้น จากเดิมที่กำหนดให้ผู้ค้าสำรอง 1.5% ของปริมาณการจำหน่าย ให้เพิ่มเป็น 2.5% หรือจากเดิมสำรองไว้ใช้ได้ 5 วัน เป็น 9 วันแทน เพื่อป้องกันการขาดแคลน LPG โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2564 และ 2. ประกาศกระทรวงพลังงานกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียมป้องกันการขาดแคลน LPG

กลับสู่ข่าวทั้งหมด