ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษก กกพ.จับตาแนวโน้มผลกระทบพลังงานหมุนเวียนต่อค่าเอฟที

  • Date : 13/07/2017, 12:17.

โฆษก กกพ. จับตาผลกระทบ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน  ซึ่งน่าจะมีแนวโน้มที่ลดลงเล็กน้อยจากการที่กลุ่มโซลาร์ฟาร์มซึ่งได้รับ Adder 8 บาทเป็นระยะเวลา10ปี  จะทะยอยหมดอายุในปี2562  อย่างไรก็ตามก็จะมีโครงการจากพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นอีก แต่อัตราการส่งเสริมจะลดลง   ระบุค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน  ในงวด เดือน ก.ย.-ธ.ค.2560 กระทบต่อค่าเอฟที 25.81 สตางค์ต่อหน่วย  หรือคิดเป็นเงินประมาณ 14,497.07 ล้านบาท

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. ประเมินว่าผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน(โซลาร์ฟาร์ม)ในยุคแรก เมื่อปี 2552 ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนในรูปแบบ "เงินส่วนเพิ่มในการรับซื้อไฟฟ้า หรือ Adder ในอัตรา8บาทต่อหน่วย  เป็นเวลา 10 ปี  จะเริ่มทยอยหมดอายุตั้งแต่ปี2562  นี้ ส่งผลให้  ผลกระทบต่อภาระค่าเอฟที  ที่จัดเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า ลดลง

ทั้งนี้ มีการประเมินค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของภาครัฐ  ในส่วน Adder และFeed in Tariff - FiT ในงวด เดือน ก.ย. – ธ.ค. 2560 มาอยู่ที่ 14,497.07 ล้านบาท  ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ค่าจริงเดือนพฤษภาคม 2560ที่14,312.97 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้น 184.10 ล้านบาท หรรือกระทบต่อค่าเอฟที ประมาณ 25.81 สตางค์ต่อหน่วย เพิ่มขึ้น จากค่าจริงเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งอยู่ที่ 23.91 สตางค์ต่อหน่วย ประมาณ 2.00 สตางค์ต่อหน่วย

อย่างไรก็ตาม นายวีระพล กล่าวว่า กกพ.ยังจะมีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพิ่มขึ้นในส่วนของโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับภาคราชการและสหกรณ์การเกษตร เฟส2 จำนวน 152 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเข้าระบบปลายปี 2561  และจะไปมีผลกระทบต่อค่า เอฟที ในปี 2562 เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ในปี 2562 และ2563 กกพ.ยังต้องติดตามผลกระทบค่าเอฟที  จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งอาจกลับมามีผลกระทบเพิ่มขึ้น เพราะ ยังจะมีโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าระบบอีกประมาณ 569 เมกะวัตต์ ได้แก่ จากโครงการประมูลผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน(Hybrid)สำหรับผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก(SPP) สัญญาเสถียร(Firm)จำนวน 300 เมกะวัตต์ และโครงการประมูลHybrid สำหรับผู้ผลิตเอกชนรายเล็กมาก(VSPP) สัญญากึ่งเสถียร(Semi-Firm)จำนวน 269 เมกะวัตต์ 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด