ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พลังงานไม่สน "รสนา" ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ค้าน พ.ร.บ. ปิโตรเลียม

"อนันตพร" ไม่สน "รสนา" ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ประเด็น พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ที่ผ่าน สนช. ขัดต่อรัฐธรรมนูญใหม่ มาตรา 77 วรรคสอง ระบุถ้ายังไม่รู้กติกาก็ต้องปล่อย เตรียมเชิญผู้แทนสภาพัฒน์ฯ กระทรวงคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือเรื่องตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ (NOC) ภายในสองสัปดาห์

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีที่ นางสาว รสนา โตสิตระกูล หนึ่งในแกนนำเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) เดินทางไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้กับผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2560 ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ว่า ไม่ได้ให้ความสนใจ เพราะเป็นเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะพิจารณา ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกระทรวงพลังงาน  ซึ่งก็คงไม่ต้องเตรียมแผนอะไรรองรับเรื่องนี้ แต่สิ่งที่กระทรวงพลังงานควรจะต้องเตรียม คือถ้าไม่มีก๊าซธรรมชาติใช้ จะต้องทำอย่างไรมากกว่า

"คนเราควรจะต้องรู้ว่าอะไรคือกติกา เมื่อเรื่องจบไปแล้วก็ควรจะต้องจบ แต่ถ้ายังไม่รู้กติกา ก็ต้องปล่อย จะไปยื่นกี่ที่ก็ยื่นไปเถอะ" พลเอก อนันตพร กล่าว

พลเอก อนันตพร ยังกล่าวถึงเรื่องของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื่องบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ (National Oil Company หรือNOC) ว่า กระทรวงพลังงานรับเป็นหน่วยงานที่จะตั้งเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้ที่จะศึกษาเอง โดย ภายใน 2 สัปดาห์นี้ ทางพลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน จะเชิญผู้แทนจากสภาพัฒน์ฯ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่ควรจะเกี่ยวข้อง มาหารือ ว่า ควรจะต้องใครมาเป็นคณะกรรมการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง NOC  โดยจะมีระยะเวลาในการศึกษา 1ปี

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ไม่อยากจะบอกว่า NOC ควรจะตั้งหรือไม่ควรตั้ง โดยให้อยู่ที่ผลการศึกษาที่จะออกมา เพียงแต่จะต้องตอบสังคมให้ได้เท่านั้น ว่า ถ้าตั้ง NOC ขึ้นมาแล้ว ประเทศจะได้ประโยชน์มากขึ้นอย่างไร

กลับสู่ข่าวทั้งหมด