ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมธุรกิจพลังงานเผยธุรกิจปั๊มLPGอยู่ในช่วงขาลง

  • Date : 18/04/2017, 18:10.

กรมธุรกิจพลังงานเผยธุรกิจปั๊มLPG ยังอยู่ในช่วงขาลงนับตั้งแต่ปี2558  เนื่องจากจำนวนรถยนต์ที่เปลี่ยนมาติดตั้งอุปกรณ์LPGไม่ได้เพิ่มขึ้น  ทำให้ความต้องการใช้LPGภาคขนส่งเดือนมี.ค.ลดลง 8.9%  โดยผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อหารายได้ด้านอื่นเสริม  เช่นเดียวกับธุรกิจปั๊มNGV  ที่ยอดความต้องการใช้เดือนมี.ค.ที่ผ่านมาลดลงกว่า14.3%เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.)เปิดเผยถึงสถานการณ์ธุรกิจการค้าก๊าซLPGในภาคขนส่งว่า การจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตตั้งปั๊มLPGใหม่ มีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่ปี2558 เป็นต้นมา จากช่วงปีก่อนหน้านี้ การยื่นขอจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า10% ในแต่ละปี  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอิ่มตัวของธุรกิจ   เนื่องจากจำนวนรถยนต์ที่เปลี่ยนมาติดตั้งLPGมีลดลง เพราะราคาน้ำมันยังทรงตัวอยู่ในระดับที่ต่ำ  โดยผู้ประกอบการปั๊มLPG จะอยู่รอดได้ ด้วยจำนวนรถติดตั้งLPG ที่มีอยู่เดิม  และการปรับตัวไปเพิ่มหัวจ่ายเพื่อขายน้ำมัน  หรือเพิ่มบริการร้านสะดวกซื้อหรือร้านกาแฟ ให้มีรายได้จากด้านอื่นมาชดเชย

โดยปั๊มLPGในปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 2,070 แห่ง เพิ่มขึ้นจากตัวเลขวันที่31 มี.ค.2558ที่มีอยู่1,869 แห่ง โดยถือว่าขยายตัวไม่มากนัก ขณะที่ปั๊ม NGV ขณะนี้มีอยู่ 490 แห่ง เพิ่มขึ้นจากข้อมูลเมื่อปี2558 ที่มีจำนวนปั๊มอยู่ 476แห่ง  1,869 แห่ง

ทั้งนี้ ตัวเลขการใช้ LPG ในภาพรวม ล่าสุดเมื่อเดือนมี.ค.2560 พบว่าปรับลดลง 2.1% มาอยู่ที่ 16.1 ล้านกิโลกรัมต่อวัน โดยเป็นการลดลงในภาคครัวเรือน 0.7% มาอยู่ที่ 5.8 ล้านกิโลกรัมต่อวัน,ภาคขนส่งลดลง8.9% มาอยู่ที่ 3.8 ล้านกิโลกรัมต่อวัน, ภาคปิโตรเคมีลดลง 0.4% มาอยู่ที่ 4.7 ล้านกิโลกรัมต่อวัน ยกเว้นภาคอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้น 4.1% มาอยู่ที่ 1.8 ล้านกิโลกรัมต่อวัน เพราะรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ LPG ในการผลิตสินค้าเป็นหลัก ขณะที่ยอดการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV) ลดลง 14.3%  เฉลี่ยอยู่ที่ 7 ล้านกิโลกรัมต่อวัน

 

 

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด