ข่าวทั้งหมด

Date : 19 / 03 / 2016

 • Date : 19 / 03 / 2016
  กกพ.เตือนอย่าหลงเชื่อแก๊งค์หลอกขอโควต้าพลังงานทดแทน

  กกพ.เตือนอย่าหลงเชื่อแก๊งค์หลอกวิ่งเต้นขอโควต้าผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน ระบุหากพบหลักฐานจะแจ้งความเอาผิดอาญา

        นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) และ ในฐานะโฆษก กกพ.เปิดเผยว่า  จากการที่ กกพ. ได้สั่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) หยุดรับคำร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กพลังงานทดแทน แต่ยังมีการแอบอ้างอีกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดี โดยหลอกว่าสามารถวิ่งเต้นช่วยเหลือให้ได้รับอนุมัติ หรือได้โควต้าผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้ดังนั้น เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ทาง กกพ. จึงขอย้ำว่าปัจจุบันยังไม่มีการเปิดรับซื้อไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงานทดแทนแต่อย่างใด

        “ดังนั้น ขอให้เฝ้าระวัง หากพบผู้มาแอบอ้าง หรือกลุ่มผู้ไม่หวังดีมาเสนอเรื่องขอวิ่งเต้นให้ได้รับอนุมัติหรือได้โควตาผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน ขออย่าได้หลงเชื่อ หากมีหลักฐานชัดเจนในการหลอกลวง ขอให้แจ้งความเพื่อเอาผิดทางอาญาทันที ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับ” 

          และหากมีประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเมื่อใด สำนักงาน กกพ. ก็จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน โดยการรับซื้อไฟฟ้าจะอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ กกพ. กำหนด ซึ่งจะมีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานอย่างเข้มงวด และสามารถตรวจสอบได้

Date : 18 / 03 / 2016

 • Date : 18 / 03 / 2016
  สนพ.เปิดประชาพิจารณ์ร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านเว็บไซต์

  สนพ.เปิดประชาพิจารณ์ร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านเว็บไซต์ ก่อนสรุปส่งครม.และสนช.ผ่านร่างบังคับใช้

       นายทวารัฐ  สูตะบุตร  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สนพ. ได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่และการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

        ทั้งนี้ การยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. รักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชน ในกรณีเกิดวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจ 

        2. สนับสนุนให้เชื้อเพลิงชีวภาพให้มีส่วนต่างราคาที่สามารถแข่งขันกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 3. บรรเทาผลกระทบจากการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส 4. สนับสนุนการลงทุนการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ สำหรับป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อนำมาใช้กรณีวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง และเพื่อประโยชน์ความมั่นคงทางด้านพลังงาน และ 5. สนับสนุนการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันเชื้อเพลิงในกิจการของรัฐ สำหรับความมั่นคงทางด้านพลังงาน 

         ดังนั้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและนำความคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) สนพ. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้ที่เว็บไซต์ www.eppo.go.th ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 มี.ค. 2559 นี้

   

   
 • Date : 18 / 03 / 2016
  กฟผ.เตือน4ปีข้างหน้าสำรองภาคใต้วิกฤติ

  กฟผ.เผยอีก 4 ปีข้างหน้า สำรองไฟฟ้าภาคใต้เกือบหมด เหตุยอดผลิตและการใช้มีปริมาณเท่ากัน แนะสร้างโรงไฟฟ้าเองในพื้นที่เอง เผย 2 แนวทางกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดขึ้นไม่ได้ ให้สร้างโรงไฟฟ้าLNG หรือ ขยายสายส่งภาคกลางส่งไฟฟ้าไปช่วยภาคใต้ แต่อาจทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าพุ่งสูง

   

  นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.เตรียมแผนรับมือกรณีไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา ได้จากปัญหาการต่อต้านโรงไฟฟ้าของคนบางกลุ่ม โดยเตรียมไว้ 2 แผน ได้แก่ 1. การเปลี่ยนไปสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)เป็นเชื้อเพลิง แต่จะทำให้ราคาค่าไฟฟ้าแพงขึ้น เนื่องจากต้นแทน LNG แพงกว่าก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย  และ 2.ขยายสายส่งไฟฟ้าจากภาคกลางไปยังภาคใต้

   

  อย่างไรก็ตามแนวทางที่ดีที่สุดคือ ภาคใต้ต้องมีโรงไฟฟ้าของตัวเอง เนื่องจากคาดว่าในปี 2562 หรืออีก 4 ปีข้างหน้า ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะพอดีกับการผลิตที่ 2,800 เมกะวัตต์ และไม่เหลือสำรองไฟฟ้าทำเกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงไฟฟ้า อีกทั้งในแต่ละปีภาคใต้จะเกิดความต้องการไฟฟ้าจะเติบโตขึ้น 5%ต่อปี เพราะการท่องเที่ยวเติบโตสูงมาก ดังนั้นภาคใต้ต้องมีโรงไฟฟฟ้าและผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในอนาคต

   

  "ปัจจุบันโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(อีเอชไอเอ) และทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ)ท่าเทียบเรือ หากเกิดกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะมีบางกลุ่มต่อต้าน ทาง กฟผ.จำเป็นต้องหารือกับทางกระทรวงพลังงาน ในฐานะผู้กำหนดนโยบายเพื่อหาทางออกต่อไป หากข้อสรุปออกมาจะต้องเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติทดแทนถ่านหิน จำเป็นต้องหาพื้นที่ที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติผ่านด้วย ส่วนพื้นที่โรงไฟฟ้าระยองเดิมของบมจ.ผลิตไฟฟ้า(เอ็กโก) แม้ว่าจะเป็นบริษัทลูกของ กฟผ. แต่ก็เป็นเอกชน จึงต้องเข้าระบบประมูลโรงไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่(ไอพีพี)"นายสหรัฐ กล่าว

   

  สำหรับการปิดซ่อมก๊าซธรรมชาติแหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย(JDA) ในปีนี้อยู่ระหว่างการกำหนดวันปิดซ่อม อย่างไรก็ตามขณะนี้ กฟผ.อยู่ระหว่างเตรียมการปรับเปลี่ยนโรงไฟฟ้าจะนะ2 ให้สามารถใช้เชื้อเพลิงได้2 ชนิด จากปัจจุบันเป็นโรงไฟฟ้าที่ก๊าซฯเป็นเชื้อเพลิง ต่อไปจะให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลเดินเครื่องได้ด้วย โดยคาดว่าจะปรับเปลี่ยนเสร็จในปลายปี 2559 นี้ พร้อมสร้างถังเก็บน้ำมันดีเซลไว้สำรองให้โรงไฟฟ้าจะนะ 1 และ 2 ไว้ใช้ 15 วัน ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1,500 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความมั่นคงไฟฟ้ากรณีปิดซ่อมแหล่งก๊าซ JDA หรือเกิดเหตุฉุกเฉินกับการเดินก๊าซฯ 

   

  นอกจากนี้ กฟผ.มีแผนลงทุนระยะ 5 ปี(2559-2563) มูลค่า 5 แสนล้านบาท โดย 30% ใช้ลงทุนโรงไฟฟ้า และอีก 70% ลงทุนสายส่งไฟฟ้าโดยเฉพาะภาคใต้และภาคอีสาน

 • Date : 18 / 03 / 2016
  พลังงานหนุนSETA2016พร้อมเป็นศูนย์กลางความรู้พลังงานในอาเซียน
   
  ไทยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านพลังงานอาเซียน หนุนเอกชนจัดงาน SETA เป็นครั้งแรก 23-25 มี.ค.นี้ พร้อมโชว์นวัตกรรมพลังงานแห่งโลกอนาคตและทิศทางการลงทุนพลังงานทั้งในและต่างประเทศ   
   
       นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านพลังงานของอาเซียน จากปัจจุบันที่ไทยมีความก้าวหน้าด้านพลังงานทดแทนเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนอยู่ แต่จะต้องพัฒนาและเรียนรู้เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 นี้ กระทรวงพลังงานได้ร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมและนิทรรศการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย ประจำปี 2559  (SETA 2016) โดยให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานของเอเชีย ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ๆด้านพลังงานมากขึ้น โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. 2559 นี้ และคาดว่าจะพยายามให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
   
       “กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพลังงาน โดยปี 2559-2560 ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงาน การเริ่มดำเนินตามแผนยานยนต์ไฟฟ้า(EV) เตรียมรองรับการประมาณการเติบโตด้านยานยนต์ไฟฟ้า ที่คาดว่าจะมีจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 1.2 ล้านคัน ในปี พ.ศ. 2579 การดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ(Smart City) รวมทั้งสนับสนุนงานวิจัยจัดระบบให้เหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละภูมิภาคด้วย ซึ่งงาน SETA นี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนของประเทศต่อไป” นายอารีพงศ์ กล่าว
   
       นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเดินหน้าไปสู่การคมนาคมด้วยระบบราง จากปัจจุบันที่มีระบบถนนอยู่ 1 แสนกิโลเมตร ระบบรางอยู่กว่า 4 พันกิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งต่อไปจะมุ่งที่ระบบรางให้มากขึ้น โดยเฉพาะระบบรถไฟฟ้าในเมือง ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ 10 สาย ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้ครบ 12 สายภายในปี 2572 รองรับผู้โดยสารได้ 5 ล้านคน ทั้งนี้จะช่วยพัฒนาการคมนาคมของประเทศและประหยัดพลังงานลงได้มาก ซึ่งในงาน SETA  จะมีการแสดงนวัตกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านคมนาคมอื่นๆ อีกมากมาย
   
       นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า แนวโน้มของโลกจะหันไปสู่เทคโนโลยีที่ดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยในงาน SETA นี้จะมีการแสดงเทคโนโลยีที่สำคัญ อาทิ โรงงานต้นแบบการผลิตไบโอดีเซลชั้นสูงจากพืชที่ไม่ใช่อาหาร นวัตกรรมการผลิตน้ำมันจากสาหร่าย ซึ่งขณะนี้มีจำหน่ายเชิงพาณิชย์แล้ว 1 หมื่นลิตร รถยนต์ไฟฟ้า กังหันลมผลิตไฟฟ้า เทคโนโลยีนิวเคลียร์ และระบบวัดมาตรฐานกำเนิดแสงอาทิตย์เทียม เป็นต้น
   
       นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กล่าวว่า ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศระยะยาว พ.ศ. 2558-2579 หรือ PDP 2015  ประเทศไทยมีแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนรวมประมาณ 2 หมื่นเมกะวัตต์ ซึ่งจากเป้าหมายดังกล่าว กฟผ.มีแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรวมประมาณ 3,500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2579 และจากการประชุมรัฐภาคกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 หรือ COP21 ที่ประเทศฝรั่งเศสที่ผ่านมา ไทยได้ประกาศเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 20-25% จากที่คาดว่าไทยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2573 จำนวน 555 ล้านตัน ดังนั้นไทยจะต้องลดการปล่อยลงให้ได้ 111-139 ล้านตัน ภายในปี 2573
   
       โดยกฟผ.เดินหน้าสู่เป้าหมายดังกล่าวด้วยการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน สร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นทดแทนโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุ  ซึ่งในงาน SETA ครั้งนี้ นอกจาก กฟผ.จะเป็นผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าวแล้ว ยังรวมแทนนวัตกรรมด้านไฟฟ้าต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน เทคโนโลยีนิวเคลียร์และถ่านหินสะอาด และนวัตกรรมหลอดไฟฟ้า LED เป็นต้น
   
       นายธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 หรือ SETA 2016 กล่าวว่า งาน SETA จะจัดขึ้นระหว่าง 23-25 มี.ค. 2559 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ จะมีการประชุมทางวิชาการกว่า 100 หัวข้อใน 4 ประเด็น ได้แก่ ด้านนโยบายและแผนพลังงาน ด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัย พลังงานทางเลือกเพื่อการคมนาคม และเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นมาให้ความรู้กรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ และแนวทางป้องกันในอนาคต โดยคาดว่าจะมีผู้บริหารจากนานาประเทศร่วมประชุมกว่า 300 คน จาก 15 ประเทศ ผู้ร่วมงานกว่า 2,5000 คน และตลอด 3 วันในการจัดงานจะได้เห็นถึงแหล่งเงินทุน จากสถาบันการเงินชั้นนำของโลกและการลงทุนพลังงานในประเทศไทย  ซึ่งคาดว่าจะมีการพบปะระหว่างคู่ค้าและการจับคู่ทางธุรกิจกว่า 300 รายการ
   
   
   
   

   

   

   

Date : 17 / 03 / 2016

 • Date : 17 / 03 / 2016
  ไฟฟ้าพีคอีกเป็นครั้งที่สาม

  ไฟฟ้าพีคอีกเป็นครั้งที่3  ชี้ไม่เป็นผลดีต่อต้นทุนค่าไฟฟ้า เร่งรณรงค์ประชาชนร่วมลดใช้ไฟฟ้าช่วงหน้าร้อน

  นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) และในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่17 มีค 59 เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(Peak)ในเวลา 14.54 น. ซึ่งถือเป็นครั้งที่3ของปี2559แล้ว และมีแนวโน้มที่จะเกิดพีคไฟฟ้าขึ้นอีกจึงขอความร่วมมือให้ประชาชน ร่วมมือลดพีคไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อน ที่คาดว่าจะเกิดความต้องการใช้สูงสุดด้วยการปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้  1. ปิด คือปิดไฟที่ไม่จำเป็น 2. ปรับ คือปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศาหรือปรับ Fan Mode 3. ปลด คือปลดปลั๊กอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้  และ4.เปลี่ยน คือเปลี่ยนอุปกรณ์มาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ประหยัดพลังงาน โดยกระทรวงพลังงานขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวเป็นเวลา 1 ชั่วโมงของทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น. ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม –  30 พฤษภาคม 2559

  ทั้งนี้เมื่อวันที่11มี.ค.ที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้รับทราบเกี่ยวกับการการประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (peak) และแผนการรณรงค์การลดพีคไฟฟ้า โดยคาดว่าในปี 2559 การใช้ไฟฟ้าสูงสุด (peak) จะอยู่ที่ 29,018 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการประมาณการโดยค่า GDP ชุดใหม่ ร้อยละ 2.8 – 3.8 สูงกว่าปี 2558 ที่พีคอยู่ระดับ 27,346 เมกะวัตต์ โดยมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดการต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบ กฟผ. จะอยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม 2559

  สำหรับพีคครั้งแรกเกิดไปเมื่อวันที่8 มี.ค. 2559 ที่ 26,147 เมกะวัตต์ และครั้งที่2 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2559 เมื่อเวลา 19.13 น. พีคอยู่ที่ 26,417.7 เมกะวัตต์

  แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การเกิดพีคไฟฟ้าจะไม่เป็นผลดีต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าในส่วนเอฟที เนื่องจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)จะต้องมีการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูง ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ ดังนั้นหากประชาชนให้ความร่วมมือช่วยกันลดพีคไฟฟ้าลงได้ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูง ซึ่งจะช่วยให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้ 

Date : 16 / 03 / 2016

 • Date : 16 / 03 / 2016
  "โตโยต้า"โชว์รถยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในงานSETA2016

  โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ส่งสุดยอดยนตรกรรมแห่งอนาคต “MIRAI” รถยนต์ใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell Vehicle) มาจัดแสดงในงานการประชุมและนิทรรศการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 หรือ SETA 2016 ที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคมนี้

            ในงานนี้ ผู้เข้าร่วมงานชาวไทยและชาวต่างชาติ จะได้มีโอกาสสัมผัสรถยนต์พลังงานใช้เชื้อเพลิงทดแทน ที่โตโยต้าได้พัฒนามาตลอดระยะกว่า 20 ปี และประสบผลสำเร็จจนสามารถผลิตออกจำหน่าย
  เชิงพาณิชย์ในญี่ปุ่นแล้ว

            “MIRAI”ในภาษาญี่ปุ่น แปลว่า “อนาคต” สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดรถยนต์สำหรับคนรุ่นต่อไปที่ต้องเป็นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดย MIRAI ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีของไฮโดรเจน และที่สำคัญ MIRAI ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ปล่อยน้ำออกมาเท่านั้น

            พลังงานไฮโดรเจน คือแหล่งพลังงานทางเลือกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีอยู่อย่างมากมายในหลายรูปแบบ 
  แต่ที่พบมากคือ ในรูปของน้ำและเชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ ที่สำคัญ ถือเป็น “ตัวช่วย” สำหรับสังคมคาร์บอนต่ำ เพราะไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนเครื่องยนต์ระบบเผาไหม้ นอกจากนั้น ความหนาแน่นของพลังงานไฮโดรเจนจะสูงกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า และมีความสะดวกในการเก็บรักษาและการขนส่ง

            นอกจากจะมีรถ MIRAI ตัวจริงเสียงจริงมาอวดโฉมแล้ว ในงาน SETA 2016 นี้แล้ว นายโยชิคาซุ ทานากะ หัวหน้าวิศวกรในโครงการพัฒนายานยนต์เพื่ออนาคตของโตโยต้า จะมาบรรยายถึงยุทธศาสตร์การพัฒนายานยนต์ในรุ่นต่อไปของโตโยต้า และแน่นอนว่า ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังความเป็นมาของแนวคิดการพัฒนารถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน MIRAI ด้วย

            “MIRAI ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด ผู้บุกเบิกไฮโดรเจนแห่งศตวรรษหน้า เพื่อให้เป็นยนตรกรรมผู้นำในสังคมพลังงานไฮโดรเจนในอีกร้อยปีข้างหน้า รถยนต์นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างนิยามใหม่ให้คุณค่าแห่งยานพาหนะ” นายทานากะกล่าว

            สำหรับ MIRAI นอกจากจะมีเสถียรภาพแห่งการควบคุมขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายแล้ว รถรุ่นนี้ยังสามารถขับได้ในระยะทางไกล และใช้เวลาในการเติมพลังงานเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเพียงประมาณสามนาทีเท่านั้น นอกจากนั้น ยังมีระบบการทำงานที่สามารถสำรองที่พลังงานภายนอก นอกเหนือจากการขับเคลื่อนโดยพลังงานที่ได้จากเซลล์เชื้อเพลิง และระบบที่สามารถเก็บสำรองพลังงานไว้ได้ยาวนานหลายเท่ากว่ายานยนต์ไฟฟ้าทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ

            “ความสำเร็จแห่งการพัฒนายานยนต์สายพันธ์ใหม่และการสร้างสรรค์สังคมพลังงานไฮโดรเจนนั้น เราต้องการให้มีบริษัทผู้ผลิตยานยนต์เข้าสู่ธุรกิจพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงให้มากขึ้น ดังนั้น โตโยต้าจึงออกมาตรการพิเศษ โดยประกาศให้สามารถใช้เทคโนโลยียานยนต์เซลล์เชื้อเพลิง 5680 ภายใต้สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องของโตโยต้าได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และด้วยต้นทุนระบบเซลล์เชื้อเพลิงที่ลดลงและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น การพัฒนาเพื่อสร้างยานยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงที่ดีกว่าเดิมย่อมเกิดขึ้นได้” นายทานากะกล่าว