คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้อง

อยากรู้ "Energy 4.0 พลังงานฐานนวัตกรรม" มีอะไรบ้าง คลิกเลย

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดทำคลิปวิดีโอ "Energy 4.0 พลังงานฐานนวัตกรรม" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเห็นทิศทางพลังงานยุคใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อน ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

กลับสู่คลิปวีดีโอทั้งหมด