คลิปวีดีโอทั้งหมด

Date : 19 / 10 / 2016

Date : 01 / 09 / 2016

Date : 08 / 07 / 2016

  • Date : 08 / 07 / 2016
    เราเปลี่ยนชัวร์

    สนพ. ยังคงรณรงค์แคมเปญ “รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์”อย่างต่อเนื่องร่วมกับผู้ประกอบการ ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังทั้ง 10 แห่ง  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 นอกจากนี้ได้จัดทำภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ในชื่อ “เราเปลี่ยนชัวร์” เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชนหันมาเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ฉลากเบอร์ 5 เพื่อลดการใช้พลังงานของประเทศได้อย่างรวดเร็ว และภาคประชาชนสามารถลดค่าไฟได้ทันที

Date : 30 / 05 / 2016

  • Date : 30 / 05 / 2016
    เข้าใจโครงสร้างธรณีวิทยาปิโตรเลียมในอ่าวไทย

    โครงสร้างทางธรณีวิทยาปิโตรเลียมของไทยนั้นแตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยเป็นกระเปาะเล็กๆ กระจายตัวกันอยู่  เปรียบเทียบแหล่งยาดานาในเมียนมา ซึ่งมีปริมาณสำรองขนาด6.5ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต แต่ใช้หลุมผลิตเพียง 17หลุม   ส่วนแหล่งบงกชเหนือของไทย มีปริมาณสำรอง 5.2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต  ใช้หลุมผลิตมากถึง 334 หลุม  ดังนั้นต้นทุนการผลิตก๊าซของไทยจึงสุงกว่าเมียนมา