บทความที่เกี่ยวข้อง

10 ประเด็นสำคัญพลังงาน ผ่านมุมมองเทวินทร์

  • Date : 12/04/2016, 14:25.
10ประเด็นสำคัญพลังงานผ่านมุมมองเทวินทร์
 
สำหรับคนที่ไม่ได้มีโอกาสได้ฟังหรือรับชมรายการCEO Vision ของสถานีวิทยุทางอสมท.FM 96.5 ในตอนที่ชื่อว่า อนาคตพลังงานไทย ที่มีคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นแขกรับเชิญในรายการ ความยาวกว่า1ชั่วโมงเมื่อวันที่7เมษายน2559 ที่ผ่านมานั้นสามารถที่จะเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ที่(https://youtu.be/Rb5s6JE9h08) หรือผ่าน Link ของ ปตท. ที่https://youtu.be/KQEKoKHFMLk
 
แต่ถ้าใครที่มีเวลาน้อยและอยากจะเลือกจับเอาเฉพาะประเด็นสำคัญนั้น คุณเทวินทร์ ก็มีเขียนสรุปเอาไว้ให้ที่ เพจTevin at PTT
 
แต่ที่Energy News Center อยากจะเน้นย้ำในสิ่งที่คุณเทวินทร์ สรุปเอาไว้ให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ไทยเราเป็นประเทศนำเข้าพลังงานสุทธิ เพราะผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ในขณะที่ปริมาณสำรองปิโตรเลียมของประเทศนั้นหร่อยหรอลงเรื่อยๆ  การเร่งรัดสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทย-กัมพูชาที่เชื่อว่ามีศักยภาพด้านปิโตรเลียมจึงเป็นความท้าทายของรัฐบาล ที่จะช่วยเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมของประเทศ ในขณะที่การบริหารจัดการการผลิตก๊าซธรรมชาติในแหล่งสัมปทานที่กำลังจะหมดอายุให้มีความต่อเนื่อง ก็จะช่วยรักษาระดับการผลิตปิโตรเลียมเอาไว้
 
10 ประเด็นสำคัญพลังงานผ่านมุมมองของคุณ เทวินทร์ ที่ผู้รับข้อมูลต้องใช้หลักกาลามสูตร 10 ประการมาช่วยในการพิจารณามีดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์พลังงานของโลก ยังคงมีแนวโน้มที่จะอยู่ในสภาวะอุปทานล้นตลาดไปอีกสักระยะ จากการผลิต Shale Oil ของสหรัฐฯ และการส่งออกน้ำมันเพิ่มของอิหร่าน ประกอบกับเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจีนยังคงคชะลอตัว

2.ประเทศนำเข้าพลังงานอย่างไทย ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันลดลง ผู้บริโภคประหยัดค่าใช้จ่าย แต่มีผลให้การใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นในอัตราสูง จึงควรรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาว

3. ราคาขายปลีกน้ำมันแต่ละประเทศแตกต่างกัน จากโครงสร้างภาษีและเงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมันตามนโยบายของประเทศ

4. ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันที่มักจะเก็บภาษีน้อยและเคยอุดหนุนราคาขายปลีกในประเทศ จำเป็นต้องปรับนโยบายเพราะรายได้จากการส่งออกน้ำมันลดลงมาก

5.ราคาขายปลีกน้ำมันในไทยไม่ได้ลดลงตามสัดส่วนการลดลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก เนื่องจากรัฐบาลยังคงเก็บภาษีเข้ากองทุนน้ำมันใกล้เคียงเดิม เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันในประเทศ และส่งเสริมพลังงานทดแทน

6. ราคาน้ำมันที่ต่ำลง เปิดโอกาสให้รัฐบาลสามารถปรับโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซล LPG และ NGV ให้สะท้อนกลไกตลาด ทำให้เกิดการแข่งขันแบบเสรีต่อไปได้

ความท้าทายด้านพลังงานของประเทศ
7. ปริมาณสำรองของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ศักยภาพเราไม่มาก การสำรวจใน 15 ปีที่ผ่านมา พบปิโตรเลียมในปริมาณน้อยกว่าที่เราใช้ในปีเดียว

8. การเร่งรัดสำรวจปิโตรเลียมในประเทศ และในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทย-กัมพูชา จะช่วยหาโอกาสเพิ่มการผลิตในระยะยาว

9. ความต่อเนื่องของการผลิตก๊าซธรรมชาติจากสัมปทานที่กำลังจะหมดอายุ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งต้องมีความชัดเจนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ปีก่อนหมดอายุ เพื่อรักษาระดับการลงทุนพัฒนา

10. ข่าวสารในsocial media มีข้อมูลทั้งจริงและเท็จ ผู้รับฟังควรยึดหลักธรรมะกาลามสูตร 10 ประการ รับข้อมูลอย่างมีสติ และใช้ปัญญาพิจารณาก่อนเชื่อเรื่องใดๆ

อ่านบทความนี้จบผู้อ่านก็ควรต้องถามย้ำกับตัวเอง ว่ารู้เรื่องและเข้าใจสถานการณ์พลังงานของโลก และของประเทศ ดีขึ้นหรือไม่ ถ้าเห็นคล้อยตามไปกับคุณเทวินทร์  คุณก็ควรจะช่วยแชร์10ประเด็น ที่คุณเทวินทร์สรุปเอาไว้ ให้คนอื่นๆได้รับรู้ด้วย  

กลับสู่บทความทั้งหมด