บทความทั้งหมด

Date : 06 / 03 / 2017

 • Date : 06 / 03 / 2017
  รัฐบาลต้องสร้างสมดุลเรื่องการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่กับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

  ประเด็นของการจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว ที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งให้ไปจัดทำใหม่ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น  ด้วยแรงกดดันของกลุ่มเครือข่ายค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่เดินทางมาประท้วงที่หน้าทำเนียบ นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย และดูย้อนแย้งในตรรกะพอสมควร

  ที่บอกเช่นนี้ เพราะรายงาน EHIA และ EIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ของ กฟผ. ที่ถูกสั่งให้ไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ นั้น ที่ผ่านมาก็ดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและระเบียบปฎิบัติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี2552  ยิ่งไปกว่านั้น EIA ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ นั้นได้รับรางวัลการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016)ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นผู้มอบรางวัลด้วยตัวเอง ที่  ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่6 มี.ค.2560  สะท้อนถึงการทำงานที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล 

  การคัดค้านโครงการของประชาชนบางกลุ่มที่รัฐบาลให้ความสำคัญจึงเป็นประเด็นที่ทั้งหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการ และบรรดาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  มีข้อกังวล ต่อการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในอนาคตในส่วนที่ต้องทำEIAและEHIA ว่า ควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรดี   เพราะที่ปรากฎเห็นเป็นตัวอย่างกรณีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่  ของกฟผ.  นั้น การทำตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนของหน่วยงานรัฐที่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ   ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ทั้งได้รับรางวัลการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น จากมือรัฐมนตรีว่าการ    ทั้งมีเสียงสนับสนุนจากประชาชนรอบพื้นที่โครงการที่ร่วมลงชื่อ กว่า15,000 คน ก็ยังไม่สามารถที่จะฝ่าด่านเครือข่ายของ กลุ่มคัดค้านได้   นอกจากนี้ในอนาคต หากมีการ กรอบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) มาใช้ การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ก็จะยิ่งมีความยากลำบากมากกว่าเดิมอีก  เพราะกรอบSEA ซึ่งประเมินโดยบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจแล้วเห็นว่าโครงการขนาดใหญ่ไม่ควรตั้งอยู่บนพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ก็หมายความว่า ไม่ต้องไปศึกษา EIAและEHIA ในรายโครงการให้เสียเวลา 

  ถ้ารางวัลด้านสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ช่วยการันตี คุณภาพของโครงการ หรือหน่วยงานที่ได้รับรางวัลแล้ว เราจะมีการจัดมอบรางวัลเพื่ออะไร นี่คือบางเสียงสะท้อนที่มีต่อรางวัล EIA Monitoring Awards 2016 

  ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นตัวแทนกฟผ.ที่เดินทางมารับรางวัล EIA Monitoring Awards 2016 กล่าวว่า ในปี 2559 กฟผ. ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016) จำนวน 9 รางวัล จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้ ชุดที่ 3 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 โรงไฟฟ้าจะนะ (กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง)  เหมืองแร่ลิกไนต์ จังหวัดลำปาง  ระบบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ  สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ท่าเทียบเรือขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง  สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ และท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ำมันสำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง

  โดยยืนยัน ว่า  กฟผ.ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและไว้วางใจ กฟผ. ว่าเป็นหน่วยงานที่ทำงานเพื่อให้คนไทยทุกคนมีไฟฟ้าใช้อย่างมีความสุข ควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชนให้อยู่ดีมีสุข โดยการได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2016 ก็เป็นการ แสดงถึงความใส่ใจและการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น  ที่การันตีโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลและเป็นผู้พิจารณาโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  เมื่อทิศทางการพัฒนาประเทศมีความจำเป็นที่รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (เมกะโปรเจ็กต์) ควบคู่ไปกับมาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องชัดเจน ในการสร้างสมดุล ด้วยหลักกฏหมายที่ถูกออกแบบเอาไว้    และมีความเด็ดขาดในการเดินหน้าโครงการที่เห็นว่าได้ดำเนินการตามกรอบกติกาที่กำหนดอย่างครบถ้วน  เพราะถ้าให้น้ำหนักความสำคัญกับแรงกดดันทางการเมือง หรือ การประท้วงคัดค้านจากคนบางกลุ่มอย่างมากจนเกินพอดี  โดยไม่สนใจข้อเท็จจริงทางวิชาการที่ถูกการันตีด้วยข้อกฏหมายและเกณฑ์การให้รางวัล  ก็จะกลายเป็นว่ารัฐบาลสร้างเป็นผู้ที่ทำให้การพัฒนาติดหล่มเรื่องสิ่งแวดล้อมไปเสียเอง

Date : 04 / 03 / 2017

 • Date : 04 / 03 / 2017
  Energy 4.0 นวัตกรรมพลังงานใกล้ตัว ยุคที่เราช่วยชาติประหยัดได้ด้วยปลายนิ้ว

  นโยบาย Energy 4.0 ไม่ใช่เพียงวาทกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายThailand 4.0ของรัฐบาลเท่านั้น แต่เป็น ทิศทางของการดำเนินนโยบายทางด้านพลังงาน ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงาน ของผู้คนในอนาคต ทั้งในภาคสังคมเมืองและเกษตรกรรม  ซึ่งมุ่งให้เกิดผลจริงในการปฏิบัติ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่ยุค Energy 4.0

   ย้อนความให้เข้าใจก่อนว่า วิวัฒนาการทางด้านพลังงานก่อนที่จะไปถึงยุค Energy 4.0 เราต้องผ่านอะไรบ้าง ยุค  Energy 1.0 คือการที่คนค้นพบไฟ ต่อมายุค Energy  2.0 เป็นการค้นพบแร่ธาตุอย่างถ่านหินที่ทำให้การจุดไฟติดได้นานขึ้น นำมาใช้เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ส่วนยุค Energy 3.0 ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน คือ ยุคที่เราค้นพบน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่   ส่วนยุค Energy 4.0 ที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญของประเทศไทย คือการที่พลังงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของนวัตกรรม มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

   

   นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)และในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวอธิบายถึงยุค Energy 4.0 ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า   ENERGY 4.0 ในเชิงนโยบาย แบ่งได้เป็นพลังงานฐานนวัตกรรม ด้วยการนำเอาระบบ ICT มาประกอบโยงกับเรื่องพลังงาน ทั้งในเรื่องนวัตกรรมการประดิษฐ์ เช่น ระบบโซล่าร์เซลล์ ระบบเก็บสะสมพลังงาน(Energy Storage) รวมไปถึงยานยนต์ไฟฟ้า(EV) ผสมผสานกันจนเกิดเป็น Smart Cities  และส่วนที่สองคือ พลังงานฐานเกษตร  คือพลังงานจากพืช (Bio Energy) หรือรูปแบบการผลิตไฟฟ้าที่ผสมผสานระหว่างพลังงานธรรมชาติและพลังงานชีวภาพ

   ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวซึ่งจะเกิดในชีวิตประจำวัน คือ การใช้ไฟฟ้าในแต่ละครัวเรือน ที่สมาชิกในบ้านสามารถควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบปฏิบัติการในมือถือได้แม้จะอยู่นอกบ้านก็ตาม เช่น การควบคุมการเปิดหรือปิด ไฟฟ้า  ทีวี และ เครื่องปรับอากาศ  เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังสามารถทราบข้อมูลยอดการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าในบ้านตัวเองผ่านระบบมือถือได้อีกด้วย

   วิธีการนี้นอกจากจะช่วยตรวจสอบและควบคุมการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนด้วยตัวเองแล้ว ยังทำให้ผู้ใช้เกิดความตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน เพราะระบบปฏิบัติการในมือถือยังสามารถช่วยคำนวณวิธีการลดใช้ไฟฟ้าเพื่อประหยัดค่าไฟในแต่ละเดือนลงอีกด้วย  ซึ่งระบบปฏิบัติการดังกล่าวขณะนี้ สนพ. อยู่ระหว่างการศึกษาและทดลอง เพื่อนำมาใช้จริงในอนาคต

   สิ่งใกล้ตัวสำคัญอีกอย่างที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ รถยนต์ไฟฟ้า  หรือ EV ซึ่งปัจจุบันหลายหน่วยงานรัฐเริ่มนำมาทดลองขับกับบ้างแล้ว ทั้งรถบัส รถยนต์ และมอเตอร์ไซด์ รวมไปถึงรถตุ๊กๆ ที่ภาครัฐมีแนวคิดจะเปลี่ยนให้เป็นรถตุ๊กๆเครื่องยนต์ที่มีกว่า 2.2 หมื่นคันให้เป็นรถตุ๊กๆ ไฟฟ้าทั้งประเทศ ภายใน 5 ปีด้วย

   

  สำหรับรถ EV เป็นรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง โดยสามารถชาร์จไฟฟ้าได้ทั้งตามบ้านเรือนตัวเอง หรือ ที่ปั๊มชาร์จไฟฟ้าก็ได้ โดยขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการผลักดันให้ภาคเอกชนสร้างปั๊มชาร์จไฟฟ้า ให้ได้ 150 หัวจ่าย โดยในปี 2560-2561 จะเริ่มเห็นเอกชนเปิดให้บริการใน 100 หัวจ่ายแรก ส่วนในเรื่องของราคารถ EV นั้นปัจจุบันยังแพงถึง 2 ล้านบาทต่อคัน แต่ทางนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยออกมาระบุว่า อีกเพียง 8-9 ปี ราคารถ EV ต่ำกว่า 1 ล้านบาทและจะสามารถออกมาขายแข่งกับรถเครื่องยนต์ได้แน่

   Energy 4.0 ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องการผลิตไฟฟ้าที่แต่ละครัวเรือนยังสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ จากโครงการผลิตไฟฟ้าบนหลังคา(โซล่าร์รูฟท็อป) เสรี ที่กระทรวงพลังงานเตรียมจะเปิดให้เข้าร่วมโครงการนำร่องเร็วๆนี้ โดยการติดตั้งโซล่าร์รูปท็อป  ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองในช่วงเวลากลางวันแล้ว ในอนาคตถ้าระบบแบตเตอรี่มีความพร้อมก็สามารถเก็บไฟฟ้าช่วงกลางวันไว้ใช้กลางคืนได้อีกด้วย  ส่วนไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินความต้องการใช้ในช่วงกลางวันยังสามารถขายเข้าระบบการไฟฟ้าสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งอีกด้วย

   โดยขณะนี้ทั้งการไฟฟ้าและภาครัฐ กำลังร่วมกันพัฒนาระบบทั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ สายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่สามารถคำนวณและรับส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากบ้านเรือนขายเข้าระบบไฟฟ้าภาครัฐ ซึ่งเร็วๆนี้คงจะเห็นการนำร่องทดลองระบบแล้วใช้จริงต่อไป

   สำหรับในภาคการผลิตไฟฟ้า สัญญาณการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจน โดยการผลิตไฟฟ้าจะมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดมากขึ้น โดยเป็นการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงธรรมชาติ ที่เป็นพืชพลังงาน ทั้งชีวมวล จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ชีวภาพจากน้ำเสียในฟาร์มปศุสัตว์ รวมถึงพลังงานนจากแสงแดด ลม เป็นต้น  รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มและเอทานอลมาผสมในน้ำมันให้มากขึ้นด้วย เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในอนาคตต่อไป

   โดยล่าสุดคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) มีมติเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน(ไฮบริด) คือ นำเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนชนิดใดก็ได้มาผสมกันเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ได้ระยะยาวตามสัญญา(สัญญา Firm) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก(SPP) นำร่อง 300 เมกะวัตต์ ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก(VSPP) นำร่องรับซื้อ 269 เมกะวัตต์ แบบสัญญาผลิตไฟฟ้าเสถียรในช่วงความต้องการใช้สูงสุด(พีค) หรือที่เรียกว่า สัญญาแบบ Semi Firm

   พร้อมกันนี้เตรียมผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน(Energy Storage)ทั้งในภาคไฟฟ้าและยานยนต์ให้เกิดการกับเก็บพลังงานได้นานและมากขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการผลิตและใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

  ทั้งนี้ภาครัฐคาดว่าจากนโยบาย Energy 4.0 ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งให้ประเทศไทยประหยัดการใช้พลังงานลงได้มากและก้าวสู่จุดหมายการลดใช้พลังงานลงไป 30%ในปี 2579 ลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลลงประมาณ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 111 ล้านตันต่อปี

   

  โดยตามเป้าหมายของกระทรวงพลังงานนั้น ระบุว่า ในส่วนของรถ EV นั้น ภาครัฐตั้งเป้าให้มีการใช้รถEV ถึง 1.2 ล้านคันในปี 2579 ซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ำมันลงได้ถึง 3.6 ล้านลิตรต่อวัน จากปัจจุบันที่ไทยใช้น้ำมันในภาคขนส่งถึง 132 ล้านลิตรต่อวัน  ขณะที่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมมาช่วยนั้น ก็จะทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง  89,000 ล้านหน่วย หรือลดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าลงได้ 10,000 เมกะวัตต์ และการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนก็จะเพิ่มขึ้นจาก 8%เป็น 20% ในปี 2579  

  อย่างไรก็ตามเพื่อให้นโยบาย Energy 4.0 เดินหน้าได้รวดเร็วขึ้น ทางกระทรวงพลังงานยังได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปี 2560 ไว้ที่ 1,200 ล้านบาท โดย 400 ล้านบาท ใช้สำหรับ 33 โครงการที่เกี่ยวกับรถ EV และ Energy storage ส่วนอีก 800 ล้านบาท ใช้ใน 34 กลุ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน และการส่งเสริมพลังงานทดแทน

   ใครที่เคยคิดว่าEnergy 4.0เป็นเรื่องไกลตัว  หรือเป็นเรื่องที่จับต้องยาก คงจะต้องเปลี่ยนความคิด  เพราะเริ่มเห็นนวัตกรรมทางด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง ขยับเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นในชีวิตประจำวัน  จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนจะต้องศึกษาและเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  เพราะในอนาคตอันใกล้นี้เราจะมีนวัตกรรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยชาติประหยัดใช้พลังงานด้วยปลายนิ้วของตัวคุณเอง

   

   

   

Date : 28 / 02 / 2017

 • Date : 28 / 02 / 2017
  ชี้รัฐต้องเคลียร์สังคมให้ชัด ทำไมต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

  นักวิชาการจุฬาฯ ชี้ภาคใต้จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าเพิ่ม เหตุความต้องการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 10 ปีโตเฉลี่ย 6.74% ต่อปี แนะการทำ EIA และ EHIA ใหม่ ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และเน้นการใช้ข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิให้มากขึ้น เพื่อตอบปัญหาข้อสงสัย พร้อมเปิดเผยข้อมูลออนไลน์โรงไฟฟ้าแม่เมาะให้สาธารณะมั่นใจโรงไฟฟ้าถ่านหิน

  ในงานเสวนาทางวิชาการ เรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถานบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในวิทยากร กล่าวว่า ยอมรับว่าปัจจุบันปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศมีปริมาณสูงมากจากปกติที่ควรมี 15% ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด โดยในปี 2558 ปริมาณสำรองมีถึง 30% และต้นปี 2559 มีเกือบ 40% เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำหงสาเข้าระบบกว่า 1,200 เมกะวัตต์

  ชี้ภาคใต้ใช้ไฟเติบโตมาก แต่พลังงานทดแทนยังผลิตได้น้อย  

  ดร. กุลยศ กล่าวว่า แม้ปัจจุบันอาจยังไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม แต่เมื่อดูสถิติย้อนหลัง 10 ปี พบว่าภาคใต้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเติบโตปีละ 6.74% จาก 9,362 ล้านหน่วย ในปี 2549 เป็น 15,644 ล้านหน่วย ในปี 2558 โดยจังหวัดที่มีการใช้ไฟฟ้าเติบโตมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา 3,199 ล้านหน่วยต่อปี หรือ ประมาณ 21.3%  รองลงมาคือจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2,635 ล้านหน่วย หรือ 17.5% และภูเก็ต 2,431 ล้านหน่วย หรือ 16.2% ขณะที่กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าของภาคใต้มี 3,800 เมกะวัตต์ ส่วนความต้องการใช้อยู่ที่ 2,600 เมกะวัตต์ ซึ่งในอนาคตหากความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ภาคใต้ก็จำเป็นที่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม

  ทั้งนี้ หากไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดกระบี่ ก็จะเหลือทางเลือกเพียง โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยหากเลือกโรงไฟฟ้าก๊าซฯ ประชาชนก็ต้องยอมรับความเสี่ยงด้านความมั่นคงพลังงาน ส่วนไฟฟ้าจากนิวเคลียร์คงต้องหารือกันระยะยาว ดังนั้น โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแม้จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ต้องพิจารณาว่าเชื้อเพลิงสามารถผลิตได้ตลอดปีทดแทนโรงไฟฟ้าหลักได้ถึง 800 เมกะวัตต์หรือไม่ และจากข้อมูลปัจจุบันพบว่า น้ำเสียจากปาล์มที่นำมาผลิตไฟฟ้าในภาคใต้สามารถผลิตได้เพียง 8 เมกะวัตต์ ดังนั้นหากต้องการผลิตไฟฟ้าให้ถึง 800 เมกะวัตต์จะต้องมีโรงปาล์มถึง 100 โรง และหากใช้กะลาปาล์ม หรือ น้ำมันปาล์ม มาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ก็ต้องพิจารณาว่าปาล์มเป็นพืชผลตามฤดูกาล หากช่วงไหนไม่มีปาล์มจะทำอย่างไร

  ทั้งนี้ แม้จ.กระบี่จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 200 เมกะวัตต์ แต่ภาครัฐต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ถึง 800 เมกะวัตต์นั้น เป็นการพิจารณาตามนโยบายภาพรวมของภาคใต้ โดยการสร้างโรงไฟฟ้า 800 เมกะวัตต์นั้น ก็เพื่อให้โรงไฟฟ้ามีหน้าที่เสริมไฟฟ้าของภาคใต้โดยรวม  หากจะให้สร้างตามความต้องการใช้เฉพาะจังหวัดนั้นๆ เท่ากับทุกจังหวัดต้องมีโรงไฟฟ้าของตัวเอง

  "วันนี้จุดที่ต้องทำคือ การนำหลักวิชาการของทั้งสองฝั่งมาวิเคราะห์ร่วมกัน ส่วนความเชื่อหรือความเห็นส่วนบุคคล คงต้องมาดูกันว่าอะไรเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ หรือไม่ได้" ดร.กุลยศ กล่าว

  เสนอรัฐเป็นเจ้าภาพทำ EIA และ EHIA

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในงานเสวนา ว่า หน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่เจ้าของโครงการ ควรเป็นเจ้าภาพจัดการศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA) แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดการยอมรับ โดยทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายไม่เห็นด้วยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วมกันในแผนที่มีการจัดทำร่วมกัน ซึ่งเห็นว่าหน่วยงานที่เหมาะสม คือ หน่วยงานที่กำหนดนโยบายอย่างสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) น่าจะเป้นหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพได้

  อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดทำ EIA  และ EHIA ครั้งใหม่ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความโปร่งใสในการดำเนินการนั้น จะต้องสามารถนำทุกประเด็นทั้งที่เป็นข้อมูลทางวิชาการและประเด็นที่เป็นความเชื่อเข้ามาสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่จะมีการจัดตั้งขึ้น ก่อนที่จะคัดให้เหลือเฉพาะประเด็นที่สำคัญ มากำหนดเป็นกรอบการศึกษา โดยควรจะใช้ข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเป็นข้อเท็จจริงให้มากขึ้น เพราะโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ไม่ใช่โรงไฟฟ้าถ่านหินโรงแรกที่เกิดขึ้น เพราะยังมีโรงไฟฟ้าถ่านหินหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ใช้เทคโนโลยีและถ่านหินประเภทเดียวกับที่โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่จะใช้ รวมถึงนำข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ที่เป็นข้อมูลย้อนหลังที่เกิดขึ้นจริง มาชึ้ให้เห็นถึงการเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้า

  "สมมติว่าเรามีความจำเป็นต้องมีบ้านหนึ่งหลัง กฟผ. อาจจะต้องการสร้างบ้านที่ต้นทุนถูกที่สุด แต่กลุ่มคนไม่เห็นด้วยอาจจะอยากได้บ้านที่สวยที่สุด ปลอดภัยที่สุด รัฐซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายควรจะต้องเป็นคนกลางที่จะบอกได้ว่าจุดสมดุลอยู่ตรงไหน ซึ่งประเด็นที่รัฐต้องเคลียร์ให้ชัดก่อนก็คือข้อเท็จจริงทางนโยบายถึงความจำเป็นที่จะต้องมีโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ให้ทุกฝ่ายยอมรับในนโยบายได้เสียก่อนจึงค่อยมาคุยกันถึงว่าจะทำ EIA และ EHIA อย่างไร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับจากทุกฝ่าย"

  ดร.สุธา กล่าวว่า มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม (คชก.) สะท้อนให้เห็นว่า การทำ EIA และ EHIA ของโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว ยังมีความไม่ชัดเจนในหลายประเด็น เช่นความเหมาะสมของพื้นที่ตั้ง การพิจารณาทางเลือกของเชื้อเพลิง และขั้นตอนการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมา การกลับไปเริ่มกระบวนการศึกษาใหม่จึงเป็นโอกาสที่จะให้ทุกฝ่ายหันมารับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันให้มากขึ้น โดยส่วนตัวเชื่อว่ายังมีเวลาที่จะทำได้

  แนะให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น

  ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เมื่อรัฐบาลประกาศให้ดำเนินการ EIA และ EHIA ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ใหม่ ประเด็นการลดผลกระทบจากถ่านหินจึงไม่ใช่ข้อกังวลของประชาชน ดังนั้น จึงขอเสนอแนะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ควรดำเนินการให้มีตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ ไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรมดังที่ผ่านมา รวมถึงมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และให้ข้อมูลรอบด้านในมิติต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของประชาชน และเพื่อพิจารณา ว่าควรมีเครื่องมือ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเป็นการเฉพาะหรือไม่ เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงพลังงาน

  เชื้อเพลิงถ่านหินยังเอื้อต่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

  รศ.สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม กล่าวว่า ในประเทศไทยมีความจำเป็นที่ต้องกระจายเชื่อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการพึ่งพาก๊าซฯ โดยเชื้อเพลิงถ่านหินถือว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากมีปริมาณสำรองปริมาณมากสามารถใช้ได้ถึง 200 ปี โรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถสำรองถ่านไว้ได้ถึง 60 วัน นอกจากนี้ยังสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ระบบไฟฟ้าจึงมีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ

  ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าถ่านหินยังช่วยให้ศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศดีขึ้น เพราะต้นทุนไฟฟ้าที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่น ซึ่งจะเป็นการช่วยเฉลี่ยภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของประชาชน โดยอยากให้ผู้บริหารระดับสูงต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเห็นความสำคัญในการตรวจสอบควบคุม ที่โปร่งในเป็นที่ยอมรับของชุมชน เช่น กรณีเหมืองถ่านแม่เมาะ ควรเผยแพร่ภาพการทำงานแบบออนไลน์ให้ผู้สนใจได้รับชมและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่นเดียวกับเหมืองแร่ทองคำ Super Pit ของออสเตรเลีย ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยโรงไฟฟ้า

Date : 24 / 02 / 2017

 • Date : 24 / 02 / 2017
  พลังงานรอบโลก: สิงคโปร์มุ่งศูนย์กลาง LNG ในเอเชีย ด้านเวียดนามชูศักยภาพพลังงานลม

  สิงคโปร์มุ่งศูนย์กลางการค้า LNG ในเอเชีย

  The Straits Times ของสิงคโปร์ รายงานข่าวว่า นาย Steve Hill, Executive Vice-President ด้าน การตลาดและการค้า ธุรกิจก๊าซและพลังงานของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่เชลล์ กล่าวว่า สิงคโปร์อยู่ในทำเลที่ดีที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าและตลาด ก๊าซธรรมชาติเหลว (liquefied natural gas – LNG) ของภูมิภาคเอเชีย โดยเหมาะสมทั้งในแง่ของการเป็นชุมชนการซื้อขาย การมีกฎระเบียบที่เอื้ออำนวย และโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายหนึ่งของการเป็นศูนย์กลางการค้า LNG ในเอเชียของสิงคโปรค์ คือ จะต้องออกผลิตภัณฑ์ที่ใช่ นั้นคือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตรงตามความต้องการของตลาด

  ทั้งนี้ นาย Hill ยังแสดงทัศนะเกี่ยวกับตลาด LNG โลก โดยคาดการณ์ว่าความต้องการใช้ LNG โลกจะเติบโต 4-5% ระหว่างปี 2015-2030 และภายในปี 2020 ขนาดของการซื้อขาย LNG โลกจะสูงกว่าในปี 2014 ประมาณ 50% โดยการเติบโตส่วนใหญ่ หรือราว 39% จะมาจากเอเชีย ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวและประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้น ประกอบกับการหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น

  ปัจจุบัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งมาเลเซียและจีนอยู่ในกลุ่มประเทศที่นำเข้า LNG รายใหญ่ที่สุดของโลก และจะกลายเป็นผู้นำเข้าก๊าซฯ สุทธิในอนาคต นอกจากนั้น ความต้องการใช้ LNG จะได้รับแรงหนุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและแหล่งสำรองก๊าซในท้องถิ่นที่ลดลงในหลายประเทศ เช่น ในประเทศไทย 

  เรือบรรทุก LNG แล่นผ่านทะเลสิงคโปรค์

   

  เวียดนามใช้ศักยภาพพลังงานลมผลิตไฟฟ้า

  จากรายงานเรื่อง “Vietnam wants to develop high-tech wind power plants” เผยแพร่ในเว็บไซต์ Vietnam Net Bridge ระบุว่า พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานลม จะเป็นคำตอบสำหรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในเวียดนาม โดยนับถึงปัจจุบัน มีการลงทะเบียนเพื่อพัฒนาโครงการพลังงานลมในเวียดนามแล้ว 50 โครงการ อย่างไรก็ตาม มีเพียง 4 โครงการที่ได้เริ่มผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว โดยมีกำลังการผลิตรวม 159.2 เมกะวัตต์

  ข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่า เวียดนามมีศักยภาพมากที่สุดในภูมิภาคที่จะพัฒนาพลังงานลม โดยประเมินว่าเวียดนามมีศักยภาพสำรองพลังงานลม 513.360 เมกะวัตต์ หรือสูงกว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าโดยรวมภายในปี 2020 ประมาณ 6 เท่าตัว ผลการวิจัยยังระบุด้วยว่า 8.6% ของแผ่นดินใหญ่เวียดนามมีศักยภาพมาก สามารถติดตั้งกังหันขนาดใหญ่ได้

  ทั้งนี้ General Electric (GE) เป็นบริษัทหนึ่งที่ได้เข้ามาลงทุนโครงการพลังงานลมในเวียดนาม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าปัจจุบันเวียดนามมีโอกาสสำคัญที่จะเร่งพัฒนาโครงการพลังงานลมโดยใช้เทคโนโลยีของ GE ซึ่งได้มีการลงนาม MOU ระหว่าง GE และ Vietnam’s Ministry of Industry and Trade แล้ว ซึ่งระบุว่า จะจัดหาพลังงานลมอย่างน้อย 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2025

  กังหันลมผลิตไฟฟ้าของ GE 

   

  ลาวเมินความกังวลโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ Pak Beng

  สำนักข่าว Voice of America (VOA) Khmer รายงานข่าวว่า ในการประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับภูมิภาคจัดโดย Mekong River Commission Sommad Pholsena รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลาว กล่าวว่า โครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ Pak Beng จะไม่ส่งผลกระทบมากต่อชุมชนปลายน้ำ และจะใช้เวลาในการศึกษาผลกระทบที่อาจมี โดยยอมรับว่า เป็นเรื่องยากที่การสร้างเขื่อนจะได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์

  เขื่อน Pak Beng มูลค่า 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อยู่ห่างจากชายแดนกัมพูชา 1,500 กิโลเมตร จะเป็นเขื่อนแห่งที่ 3 ที่ประเทศลาวก่อสร้างบริเวณช่วงกลางของแม่น้ำโขง โดยคาดว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่อไปและจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2024

  Daovong Phonekeo, ปลัดกระทรวงพลังงานของลาว ให้สัมภาษณ์ VOA Khmer ว่า เขื่อนจะไม่ส่งผลกระทบมากต่อประเทศปลายแม่น้ำโขง ซึ่งเขื่อน Pak Beng อยู่เหนือเขื่อน Xayaburi และลาวปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อกำหนดเดียวกัน ดังนั้น เชื่อว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับเขื่อน Pak Beng น้อยลง พร้อมกันนี้ยังกล่าวว่า ลาวจะสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้นแน่นอน โดยคำนึงถึงประโยชน์ด้านต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโครงการ หากโครงการมีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและการเงิน จึงไม่มีเหตุผลที่ไม่ควรสร้าง อย่างไรก็ตาม ลาวยังพิจารณาพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ หากต้นทุนถูกกว่าเขื่อนผลิตไฟฟ้า