บทความทั้งหมด

Date : 19 / 05 / 2017

 • Date : 19 / 05 / 2017
  กฟผ. มุ่งพัฒนาไฟฟ้า ศึกษาระบบ Hybrid และ Smart City ยุโรป มาปรับใช้กับไทย

  กฟผ. เดินหน้าพัฒนาไฟฟ้า 4.0 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามนโยบาย Thailand Energy 4.0 ของรัฐบาล ศึกษาระบบโรงฟ้าระบบ Hybrid และโครงการ Smart City ของประเทศในยุโรป หวังนำแนวทางการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ มาปรับใช้

  นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เพื่อให้สามารถบรรลุตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2558-2579 หรือ PDP 2015 และตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และ Energy 4.0  ของกระทรวงพลังงาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงระบบไฟฟ้า ในขณะที่ดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กฟผ. จึงได้ศึกษาแนวทางการดำเนินการของประเทศผู้นำด้านพลังงานในยุโรป ทั้งโรงไฟฟ้าระบบ hybrid และโครงการเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เพื่อนำแนวคิดมาปรับใช้กับไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

  ในส่วนของโรงฟ้าระบบ hybrid กฟผ. ได้ศึกษาการดำเนินการของโรงไฟฟ้า Prenzlau Wind Hydrogen Hybrid System ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าระบบ Hybrid แห่งแรกของโลก ตั้งอยู่ในเมือง Dauerthal ใกล้เมือง Prenzlau ห่างจากกรุงเบอร์ลินราว 70 กิโลเมตร โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้สร้างโดย บ.Enertrag AG ร่วมกับ Total Germany, Vattenfall และ Deutsche Bahn เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก มูลค่าการลงทุนราว 868 ล้านบาท เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 และในโครงการประกอบด้วย โรงผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม ขนาด 6 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพขนาด 1 เมกะวัตต์ และเครื่องแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำ (Electrolyzer)  ขนาด 500 กิโลวัตต์ ซึ่งสามารถผลิตไฮโดรเจนได้ 120 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง  และก๊าซออกซิเจน ได้ 60 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง และยังมีถังเก็บไฮโดรเจน 3 ถัง ขนาด 1,350 กิโลกรัม  และโรงไฟฟ้า Combined Heat and Power (CHP) จำนวน 2 โรง

  “กฟผ. ได้มุ่งมั่นศึกษาพลังงานทดแทนและเรื่องการพัฒนาระบบ Hybrid ซึ่งเป็นการใช้พลังงานทดแทนจากแหล่งผลิตอย่างน้อยสองประเภทมาผสมผสานกัน เพื่อให้สามารถจ่ายไฟได้ตลอด 24 ชั่วโมง การศึกษาการดำเนินการโรงฟ้าแห่งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ กฟผ. จะได้ศึกษาข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์เพื่อนำมาปรับใช้กับไทยได้” นายวิวัฒน์กล่าว

  จากการทำงานด้วยระบบผสมผสานแหล่งพลังงานทั้งพลังงานลม พลังงานจากเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและก๊าซชีวภาพ จากเปลือกข้าวโพดทำให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ สามารถเดินเครื่องและจ่ายไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 2.77 ล้านหน่วยต่อปี และความร้อนได้ 2.25 ล้านหน่วยต่อปี อย่างไรก็ตาม ไฟฟ้าที่ผลิตได้นี้ ไม่สามารถขายตรงให้กับชุมชนในพื้นที่โดยรอบ แต่ส่งเข้าระบบไฟฟ้า โดยมีบริษัทตัวกลางรับซื้อหน่วยละประมาณ 26 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ 9.62 บาท  ซึ่งประชาชนจะสามารถเลือกซื้อไฟฟ้าได้เองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และเลือกได้เองว่าจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากที่ใด ส่วนราคาก็ผันแปรตามเชื้อเพลิงที่ใช้ ซึ่งค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของเยอรมันตกอยู่ที่ 13 บาทต่อหน่วย สูงกว่าราคาของไทย ซึ่งอยู่ที่ 3.5 บาทต่อหน่วยเท่านั้น

  สำหรับสาเหตุที่ค่าไฟฟ้าที่เยอรมนีมีราคาแพงนั้น นายวิวัฒน์อธิบายว่า เนื่องจากว่าเยอรมนีมีการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนมาก โดยมีกำลังผลิตสุทธิรวม 195,680 เมกะวัตต์ มาจากพลังงานหลักที่ผลิตได้24  ชั่วโมงจำนวน 92,540 เมกะวัตต์ (แบ่งเป็นจากพลังงานนิวเคลียร์ 10,800 เมกะวัตต์ ถ่านหิน 49,540 เมกะวัตต์ ก๊าซธรรมชาติ 28,270 เมกะวัตต์ และน้ำมัน 4,190 เมกะวัตต์) และและพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตไฟฟ้าได้บางช่วงเวลา จำนวน 103,140 เมกะวัตต์ (ได้แก่ พลังน้ำ 5,590 เมกะวัตต์ พลังงานลม 49,640 เมกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ 40,850  เมกะวัตต์ และไบโอแมส 7,060 เมกะวัตต์) ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศมีเพียง  87,740 เมกะวัตต์  นั่นหมายความว่ามีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองอีกเท่าตัว

  นายวิวัฒน์กล่าวว่า โรงไฟฟ้า hybrid ของเยอรมนีแห่งนี้ นอกจากจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนเพราะใช้พลังงานจากธรรมชาติแล้ว ยังส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่เพราะรับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรวันละ 33 ตัน ราคาตันละ  40 ยูโร โดยทำสัญญาระยะยาว  ซึ่งเกษตรกรชาวเยอรมนีส่วนมากมีฐานะดี เพราะนอกจากจะเก็บฝักข้าวโพดขายได้แล้ว ส่วนของเปลือกก็ยังส่งมาขายที่โรงไฟฟ้าชีวมวลได้อีกด้วย

  “กฟผ. ได้ศึกษาการดำเนินการของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโครงการกังหันลมลำตะคองระยะที่ 2 ที่ กฟผ. กำลังดำเนินการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561” นายวิวัฒน์กล่าว

  สำหรับโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 นั้น กฟผ. จะนำร่องระบบการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม (Wind Hydrogen Hybrid System) เช่นเดียวกันนี้ มาใช้เป็นเจ้าแรกในเอเชีย เนื่องจากต้องการให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมีความเสถียรมากขึ้น โดยจะทำระบบ Wind Hydrogen Hybrid System ขนาดกำลังผลิต 300 กิโลวัตต์ มาติดตั้ง มาเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในรูปแบบของก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อนำเข้าใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง หรือ Fuel Cell ก๊าซไฮโดรเจนจะผ่าน Fuel Cell และเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องผ่านการเผาไหม้ ซึ่งระบบดังกล่าวถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำพลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บในรูปแบบของก๊าซไฮโดรเจนมาใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอตลอดวัน

  แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของพลังงานหมุนเวียนให้สามารถจ่ายไฟได้ตลอดนั้น โรงไฟฟ้าหลักที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงมีความจำเป็นอยู่เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง

  ชุมชนต้นแบบ Smart City

  นอกจากโรงไฟฟ้าระบบ Hybrid แล้ว กฟผ. ยังได้ศึกษาโครงการเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ในโครงการ Stockholm Royal Seaport ตั้งอยู่ที่ กรุงสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่มีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบด้านบวกของคนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

  โครงการ Royal Seaport มีการใช้ประโยชน์สูงสุดของสภาพอากาศในพื้นที่ในหลายมิติ โดยเนื่องจากกรุงสต็อกโฮมมีปริมาณฝน แหล่งน้ำจืด และหิมะ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เกือบตลอดปี จึงมีแหล่งกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ยิ่งไปกว่านั้นการออกแบบพื้นที่ของโครงการที่มุ่งเน้นพื้นที่สีเขียว ช่วยส่งเสริมระบบนิเวศน์แบบสมดุล ลดมลภาวะในชุมชน เพื่อความสุขของคนที่อาศัยอยู่ในโครงการ อีกทั้งมีการจัดการภายใต้หลักการ compact community โดยมีที่อยู่อาศัย โรงเรียน ร้านค้า โรงพยาบาล ศูนย์ซ่อมบำรุง สำนักงาน ออฟฟิศ ศูนย์ประชุมขนาดกลาง พื้นที่จัดกิจกรรม ระบบขนส่งที่เชื่อมต่อกับเส้นทางในโครงการและภายนอก สาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ ที่ครบครัน และมีแหล่งเรียนรู้และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณาการให้คนมีความรู้ความเข้าใจ

  นอกจากนั้น Royal Seaport ยังดำเนินการภายใต้หลักการประหยัดพลังงานและทางเลือกด้านพลังงานสะอาด รวมถึงการ    รีไซเคิลในทุกมิติ โดยมีการอบรมคนในชุมชนถึงวิธีการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและคนในพื้นที่ อาทิ มีการใช้รถพลังไฟฟ้าและ Charging Station มีโครงการ Green Energy กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโครงการ และมีการแยกขยะในชุมชนเพื่อทำ Bio Energy เป็นต้น

                                คอนโดมีเนียมที่มีการจัดการด้านพลังงาน

  ด้านการบริหารจัดการด้านระบบไฟฟ้า ใน Royal  Seaport  มีแนวคิดหลัก 6 ด้าน คือ 1) การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน โดยจะดำเนินการด้านการลดความต้องการใช้ไฟฟ้าลง และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการติดตั้งระบบอัตโนมัติตามบ้านเรือน เป็นต้น 2) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาและพลังงานลม 3) การลด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการคมนาคม โดยการใช้รถไฟฟ้าและสถานีชาร์ตไฟ 4) มีระบบกักเก็บพลังงาน  5) ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเรือที่มาเทียบท่า โดยเมื่อเรือเทียบท่า จะใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้า ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากการเดินเครื่องเรือ 6) เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงสถานีจ่ายไฟฟ้า

  ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะมีการเก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูล อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการดังกล่าวใช้เวลาไม่น้อยและการลงทุนมหาศาล โดยโครงการเริ่มมาตั้งแต่ปี 2010 และคาดว่าในปี 2030 Royal Seaport จึงจะแล้วเสร็จเป็น Smart City โดยสมบูรณ์

  “ประเทศไทยอาจจะนำเฉพาะบางส่วนมาประยุกต์ใช้ โดยอาจทำเป็นบางชุมชนก่อนเป็นการเริ่มต้น ซึ่งทาง กฟผ. มีโครงการ Smart Cities-Clean Energy ที่อาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ. ที่จะเนรมิตพื้นที่ 300  ไร่ให้เป็นเมือง Eco Plus และโครงการ Smart Grid ที่แม่ฮ่องสอน เป็นโครงการนำร่อง ที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2561” นายวิวัฒน์กล่าว

                                                         ที่ชาร์จไฟฟ้ารถยนต์

   

Date : 17 / 05 / 2017

 • Date : 17 / 05 / 2017
  เชฟรอน เตรียมปล่อยแท่นเจาะ “กระทง” ลงอ่าวไทย เดือนมิ.ย.นี้

  เชฟรอน เปิดตัวแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมใหม่กระทงซึ่งจะเริ่มดำเนินการในแหล่งสัมปทานอ่าวไทยตั้งแต่เดือนมิ.ย.2560 นี้เป็นต้นไป เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถที่จะขุดเจาะปิโตรเลียมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในอ่าวไทย ซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนนโยบายความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

  เมื่อวันที่15 พ.ค.2560 ที่ผ่านมา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้นำสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีตั้งชื่อและเยี่ยมชมแท่นขุดเจาะ “กระทง”   ซึ่งจัดขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือ สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมชมแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม ที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท Shelf Drilling หนึ่งในบริษัทที่ให้บริการงานด้านขุดเจาะให้กับเชฟรอน   โดยแท่นขุดเจาะกระทงมีกำหนดที่จะเริ่มดำเนินงานในเดือนมิ.ย.2560 นี้

  นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า เชฟรอนให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการขุดเจาะปิโตรเลียมที่จะช่วยให้การทำงานขุดเจาะปิโตรเลียม  มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีความรวดเร็ว และมีมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ช่วยให้มีต้นทุนที่ต่ำลง เพราะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย นั้นมีแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมเป็นกระเปาะเล็กๆ กระจายกันอยู่ และหลุมที่มีการขุดเจาะใหม่นั้น จะมีขนาดที่เล็กลง และขุดยากขึ้นเรื่อยๆ  ทำให้ต้องมีการเจาะหลุมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในแต่ละปีจะต้องมีการเจาะหลุมผลิตปีละประมาณ 300-400 หลุมเพื่อให้สามารถผลิตก๊าซได้เพียงพอกับความต้องการ

  ทั้งนี้เชฟรอนมีการจัดส่งทีมไปทำงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม ”กระทง” ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้การออกแบบสอดคล้องกับความต้องการใช้งานและสภาพธรณีวิทยาในอ่าวไทย และมีประสิทธิภาพ มาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น โดยแท่นขุดเจาะกระทง มีขาหยั่งยาว 477 ฟุต  เหมาะสำหรับการขุดเจาะในพื้นที่ที่มีน้ำลึกไม่เกิน 350 ฟุตและรองรับคนที่ขึ้นไปทำงานบนแท่นได้สูงสุดประมาณ160 คน  ใช้เวลาในการขุดเจาะแต่ละหลุมประมาณ 4 วัน

  นายอาทิตย์ กล่าวว่า ในงานขุดเจาะปิโตรเลียม เชฟรอนได้นำระบบมาตรฐานความปลอดภัย ที่ชื่อว่า Well Safe มาใช้ ซึ่งระบบนี้เป็นระบบเดียวกับที่ใช้งานกับเรือดำน้ำของสหรัฐอเมริกาซึ่งทำให้การใช้งานเรือดำน้ำนั้นนานกว่า 50 ปี โดยที่ไม่เคยมีอุบัติเหตุเลย  ทำให้เกิดวัฒนธรมการทำงานภายในองค์กรที่พนักงานทุกคนจะให้ความสำคัญกับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย โดยกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่เห็นว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนเรื่องของความปลอดภัย และวางมาตรการป้องกัน

  “เรามีความเชื่อว่า การป้องกันอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆในกระบวนการทำงานได้ จะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ได้ เพราะในอุตสาหกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนั้นการมีอุบัติเหตุขึ้นจะสร้างความเสียหายที่มากเกินกว่าคาดคิด เหมือนกับเราจะสร้างบ้านสักหลัง ถ้าเราไปหย่อนเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย ตั้งแต่ตอนออกแบบ หรือจ้างผู้รับเหมา เพราะเห็นแต่เพียงว่าราคาถูก พออยู่ๆไปเกิดบ้านทรุด หลังคารั่ว จะมารื้อทำใหม่ หรือซ่อมแซมทีหลัง อาจจะไม่คุ้ม” นายอาทิตย์ กล่าว

   นางเดือนเต็ม วรเดชวิเศษไกร ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการขุดเจาะ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด กล่าวอธิบายเพิ่มเติมว่า ระบบ Well Safe ที่เชฟรอนนำมาใช้ในงานขุดเจาะ นั้นเป็นระบบที่ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการขุดเจาะหลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จะมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้มาตรฐานสากล โดยจะให้ความสำคัญใน 4 เรื่อง คือ 1. เรื่องของบุคลากร ที่จะต้องผ่านการอบรมและปฎิบัติตามแนวทางการทำงานตามคู่มือความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  2. เรื่องของอุปกรณ์ ที่จะต้องได้มาตรฐานและสามารถใช้งานได้ดี มีการซ่อมบำรุงรักษาตามกำหนด  3. การออกแบบ วางแผน การขุดเจาะ ให้เกิดการปฎิบัติหรือการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ 4. การติดตามตรวจสอบจากคนกลางว่าในระหว่างการดำเนินการขุดเจาะ นั้นมีการปฎิบัติตามแผนที่วางเอาไว้จริง

  โดยระบบ Well Safe จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ หรือหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติก็จะทำให้บริษัทสามารถที่จะแก้ไขป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ได้ท่วงที

   


  กระบวนการขุดเจาะหลุมสำรวจและหลุมผลิต

  สำหรับกระบวนการขุดเจาะหลุมสำรวจและหลุมผลิตนั้น จะเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการต่อจากงาน สำรวจทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Survey) โดยเมื่อรู้แล้วว่า ตรงส่วนใดบ้างใต้พื้นทะเลที่น่าจะมีปิโตรเลียมอยู่   เจ้าหน้าที่ฝ่ายขุดเจาะ ก็จะทำการเจาะ "หลุมสำรวจ" (Exploration Well) โดยใช้วิธีเจาะสุ่ม เพื่อสำรวจหาปิโตรเลียมในบริเวณที่ยังไม่เคยมีการเจาะพิสูจน์เลย จากนั้นเมื่อถึงขั้นตอนของการประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจและหาขอบเขตของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม ก็จะมีการเจาะ"หลุมประเมินผล" (Delineation Well) โดยหากแน่ใจแล้วว่ามีแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมในปริมาณที่มากพอในเชิงพาณิชย์ จึงจะมีการเจาะ "หลุมเพื่อการผลิตปิโตรเลียม" (Development Well) เพื่อนำปิโตรเลียมที่สะสมตัวอยู่ใต้พื้นดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ต่อไป

  การขุดเจาะหลุมเพื่อสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนั้นเป็นงานที่ท้าทายและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเราต้องขุดไปที่ความลึกประมาณ 3-4 กิโลเมตรใต้พื้นทะเล ในสมัยก่อนการขุดเจาะหลุม 1 หลุมนั้นต้องใช้เวลากว่า 60 วัน โดยใช้งบประมาณกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อหลุม ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่สูงและมีความเสี่ยงมาก เพราะหากขุดไปแล้วพบปริมาณน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติที่ไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ ก็ถือเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า แต่ในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ระยะเวลาในการขุดเจาะลดลงเหลือเพียง 4-5 วันต่อ 1 หลุม และใช้งบประมาณน้อยลงกว่าเดิม เหลือประมาณ 2 ล้านเหรียญต่อหลุม ซึ่งพัฒนาการทั้งทางด้านระยะเวลาการขุดและงบประมาณที่ลดลงนี้เกิดขึ้นจากการที่เชฟรอนไม่เคยหยุดนิ่งที่จะนำความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมาพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดปัญหาและความเสี่ยงในการสำรวจและขุดเจาะ รวมถึงลดระยะเวลาในการทำงานลงแต่ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

    

                                                               อุปกรณ์ขุดเจาะ

Date : 11 / 05 / 2017

 • Date : 11 / 05 / 2017
  ซีอีโอปตท.แชร์ประสบการณ์ดูงานสหรัฐฯ ก๊าซธรรมชาติ ,Energy Storage,EVมาแรง

  ซีอีโอปตท.”เทวินทร์ วงศ์วานิช”แชร์ประสบการณ์ดูงานสหรัฐอเมริกาต้นเดือน พ.ค.2560 ที่ผ่านมา ผ่านเพจTevin at PTT โดยชี้ให้เห็นถึงทิศทางก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน(Energy Storage) รวมทั้งยานยนต์ไฟฟ้า (EV)ซึ่งจะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากขึ้นโดยลำดับ ในขณะที่บริษัทGPSC ซึ่งเป็นบริษัทลูกของปตท.ก็ลงนามเอ็มโอยูกับบริษัท24M Technologies เพื่อเป็นตัวแทนนำเทคโนโลยี่แบตเตอรี่มาผลิตในประเทศไทย รวมทั้งการเอ่ยปากชวนค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง General Motors (GM) และ Tesla  ให้พิจารณาขยายการลงทุน EVในประเทศไทย

  ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center –ENC) รายงานว่า เมื่อช่วงต้นเดือนพ.ค.2560 ที่ผ่านมา ทางผู้บริหารระดับสูงของบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)นำโดยนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่  และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)หรือ GPSC โดยนาย เติมชัย บุนนาค ได้พาคณะกรรมการปตท. รวมทั้ง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางพลังงาน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทGPSCเข้าไปร่วมถือหุ้นอยู่ด้วย

  ทั้งนี้นายเทวินทร์ ได้โพสต์บทความแชร์ประสบการณ์การเดินทางไปดูงานครั้งนี้ อย่างต่อเนื่อง ผ่านเพจTevin at PTT ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้อ่านและเข้ามากดถูกใจ ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์เรื่องออกไปจำนวนมาก โดยเนื้อหาล่าสุดนายเทวินทร์ เขียนถึงคือการนำกรรมการ ปตท.ไปเยี่ยมสถาบันวิจัยด้านพลังงานชั้นนำ2 แห่ง คือ MIT Energy Initiative หรือ MITEI  และ The Precourt Institute for Energy Efficiency ที่มหาวิทยาลัย Stanford

  MITEI  และ The Precourt Institute for Energy Efficiency  ,Stanford  สร้างStart Up และ Silicon valley  ต้นแบบ ปตท. สร้าง Wangchan valley

  นายเทวินทร์ นำเสนอมุมมองจากการดูงานในครั้งนี้ว่า ก๊าซธรรมชาติจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีการใช้มากขึ้น เพราะมีต้นทุนถูกลงจากการพัฒนาเทคโนโลยี Shale Gas ทำให้สหรัฐฯมีการปรับมาใช้เชื้อเพลิงก๊าซฯแทนถ่านหินในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น โดยปัจจุบันสหรัฐผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน 33% จากก๊าซธรรมชาติ 30%   ในขณะที่ไทยผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน 20% และจากก๊าซธรรมชาติ 67%

  ในส่วนของ เทคโนโลยีระบบกับเก็บพลังงานหรือ Energy storage  นั้นมีแนวโน้มราคาที่จะถูกลงเรื่อยๆ โดยนอกจากลิเธียมไอออน (Li-ion) ที่ใช้มากในปัจจุบันแล้ว ยังมีการวิจัยเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อเป้าหมายที่จะลดต้นทุนของ Energy storage จาก 200 ให้ต่ำกว่า 150 $/kWh ภายใน 3-4 ปี

  สำหรับ ปัญหาเรื่อง Climate change และการบริหารคาร์บอน (Carbon management) เป็นความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายของรัฐ ที่ต้องใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์มาแก้ปัญหา ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย(MITEI  และ Stanford) จึงตั้งสถาบันวิจัยพลังงานในรูปแบบ Multi-disciplinary ที่สร้างเครือข่าย และเชื่อมโยงนักศึกษาจาก Department ต่างๆ มาวิจัยแก้ปัญหาร่วมกัน

  ส่วน การสร้าง Eco-system แบบ Open Innovation เปิดโอกาสให้เกิดการนำเอางานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ (Innovative research) ของ Stanford มาต่อยอดสร้างธุรกิจ และเกิดสังคม Startup อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย คือ Silicon valley หรือแม้แต่ MIT กับบริษัท 24M

  เรื่องนี้ นายเทวินทร์ บอกว่า ตัวอย่างของ Silicon Valley ของสหรัฐอเมริกา นั้นเป็นแรงบันดาลใจ ให้ปตท.ทำโครงการร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ โดยพัฒนาพื้นที่ติดกับ สถาบันวิจัยวิทยสิริเมธี (VISTEC) ที่ อ.วังจันทน์ จ.ระยอง ให้เป็น Innovation Center ภายใต้ชื่อ EECi (Eastern Economics Corridor for Innovation) เพื่อสร้าง New S-Curve ให้กับประเทศไทย โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีด้าน Automation, Robotic, Artificial Intelligence, Bio-Economy และ Aviation ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

  “ ผมหวังจะได้เห็น Wangchan valley เป็นศูนย์นวัตกรรมที่เชื่อมโยงโจทย์ธุรกิจ บริษัท Start-up และนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต”นายเทวินทร์ เขียนถึงความคาดหวังของตัวเอง

  ชักชวน General Motors (GM) และ Tesla  ขยายการลงทุนEVในประเทศไทย

  ในบทความเรื่อง รถ EV รูปแบบใหม่ของการเดินทางในอนาคต นายเทวินทร์ เขียนเล่าถึงการไปพบบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electrical Vehicle: EV) 2 แห่ง คือ General Motors (GM) และ Tesla  ซึ่งสรุปเป็นข้อมูลสั้นๆ ที่น่าสนใจว่า

  - ธุรกิจ EV เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยของรถยนต์ทั้งหมด โดยบริษัทรถ EV ในตลาดไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งกัน แต่จะร่วมกันสร้างการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้รถ EV และกินส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์ใช้น้ำมันในปัจจุบัน

  - ข้อจำกัดของรถ EV คือวิ่งได้น้อยและแพง แต่บริษัทรถ EV ปัจจุบันได้พยายามแก้ปัญหาเหล่านี้เช่น Chevrolet Bolt สามารถวิ่งได้ไกล 238 ไมล์ (380 กิโลเมตร) และ Tesla Model 3 ที่จะออกตลาดเร็วๆนี้วิ่งได้ 210 ไมล์ (330 กิโลเมตร) หลังจากที่ชารจ์แบตเตอรี่เต็ม

  - ราคารถในสหรัฐทั้ง 2 รุ่นประมาณ 35,000 USD (ประมาณ 1 ล้านกว่าบาท) โดยผู้ซื้อสามารถขอคืนภาษีเงินได้อีก 7,500 USD เป็นมาตรการที่รัฐบาลสหรัฐฯสนับสนุน EV ทำให้ราคาแข่งขันได้กับรถใช้น้ำมันในระดับใกล้เคียงกัน

  - การชาร์จไฟเต็มแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 200 บาท (คิดค่าไฟฟ้าคร่าวๆ 3 บาทต่อหน่วย) โดยสามารถชาร์จได้หลายแบบ ทั้งเสียบปลั๊กชาร์จที่บ้านหรือที่ทำงาน ใช้เวลา 4-8 ชั่วโมง หรือแบบ Super Charger ที่รวดเร็วมากตามสถานีที่กระจายทั่วสหรัฐอเมริกา ใช้เวลาเพียง 20 นาทีเท่านั้น (ประมาณแวะพักเข้าห้องน้ำและดื่มกาแฟอเมซอนในสถานีบริการ ปตท.)

  - นอกจากเรื่องการลดมลภาวะแล้ว อัตราการเร่งก็เป็นอีกจุดเด่นของรถ EV ผมได้มีโอกาสนั่ง Tesla Model S และลองขับ Chevrolet Bolt บอกได้ว่าตอนแรกตกใจกับอัตราเร่งที่ทำให้เราหลังติดเบาะเลยทีเดียวครับ 0-60 ไมล์ในเวลา 3-6 วินาทีแล้วแต่รุ่น

  - ทั้ง 2 บริษัทพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูล (Connectivity) ของรถกับทั้งโทรศัพท์ของผู้ขับ และระบบของบริษัทเอง ที่จะช่วยตรวจสอบสภาพรถ สื่อสารกับเจ้าของรถว่าต้องทำอะไรบ้างเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเช่น ให้ขับไปยังสถานีบริการที่ใกล้ที่สุด หรือให้ลงจากรถทันที ส่วนในกรณีเกิดอุบัติเหตุจนเจ้าของรถหมดสติสามารถระบุตำแหน่งรถ และส่งคนไปช่วยเหลือได้ทันที

  - Autonomous Drive เป็นอีกเทคโนโลยีที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา วันนี้อยู่ในระดับที่ผู้ขับยังต้อง engage กับรถอยู่บ้าง แต่เป้าหมายคือรถ EV ที่ขับไปมาได้เองโดยไม่ต้องมีคนขับ

  - การขับ EV ลุยน้ำดูจะเป็นข้อกังวลของคนส่วนใหญ่ Tesla ให้ข้อมูลว่ารถเขาออกแบบให้ seal ส่วนของแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้า ไม่ให้น้ำเข้าได้ คนที่สนใจเรื่องนี้ ต้องค้นข้อมูลเพิ่มเพื่อความมั่นใจ

  นายเทวินทร์ เขียนเล่าด้วยว่า ทั้ง 2 บริษัทอยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิต  คณะกรรมการปตท.และปลัดกระทรวงพลังงานเลยเชิญชวนให้พิจารณามาลงทุนสร้างโรงงานในประเทศไทย  นายอารีพงศ์ ได้เล่าถึงนโยบาย Thailand 4.0 และมาตรการสนับสนุนพลังงานสะอาดของรัฐบาลไทย เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ

  ซีอีโอ ปตท. เชื่อว่ารถ EV จะเป็นที่นิยมมากขึ้น และจะเปลี่ยน life style ของคนใช้รถในหลายรูปแบบ ทำให้ปตท.ก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเตรียมพร้อมรองรับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างจากปัจจุบัน

  24M ลงนามสัญญาตกลงให้สิทธิ์ GPSC เป็นผู้แทน ในการนำเทคโนโลยีของ 24M มาผลิต Battery ในประเทศไทย

  ในบทความเรื่องEnergy Storage เทคโนโลยีสำคัญของอนาคตพลังงานโลก นายเทวินทร์ เขียนเล่าถึง การเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าของบริษัท Start Up ด้านแบตเตอรี่ชื่อ 24M Technologies ที่เมือง Boston ซึ่ง GPSC บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้เข้าไปร่วมลงทุนถือหุ้นประมาณ 18% ตั้งแต่ปี 2014

  โดย บริษัท 24M ก่อตั้งโดยนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน นำโดย Professor Chiang ของ MIT ผู้ที่ออกแบบ Prototype และพัฒนาวิธีการผลิต Battery โดยเปลี่ยน Electrolyte จาก ของเหลวเป็น Semi-Solid State ทำให้สามารถลดขนาดและขั้นตอนการผลิต ซึ่งจะให้ผลิตได้เร็วขึ้น และต้นทุนถูกลง

  เป้าหมายเริ่มต้นของ 24 M คือจะนำเทคโนโลยีนี้มาผลิต Energy Grid Storage ซึ่งจะทำให้โรงไฟฟ้า Renewables จากลมและแสงแดดที่ผลิตไฟได้เป็นช่วงๆ ไม่เป็นภาระกับการวางแผนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าหลัก และลดกำลังการผลิตสำรองสำหรับช่วง peak ได้ โดยจะช่วยเก็บไฟฟ้าช่วงที่ผลิตไฟฟ้ามากกว่าความต้อง มาจ่ายให้ในช่วงที่ผลิตไฟฟ้าไม่พอใช้ ทำให้ไม่ต้องขยาย หรือสร้างโรงไฟฟ้าใหม่

  โอกาสต่อไป คือการพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อใช้ในรถไฟฟ้า ซึ่งยังต้องออกแบบและทดสอบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และอุณหภูมิที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของโลก เพราะมีผลกับประสิทธิภาพและอายุของแบตเตอรี่อย่างมาก

  การเดินทางมาครั้งนี้ ทั้ง 24M กับ GPSC ได้มีการลงนามสัญญาตกลงให้สิทธิ์ GPSC เป็นผู้แทน ในการนำเทคโนโลยีของ 24M มาผลิต Battery ในประเทศไทยและ ASEAN นับเป็นก้าวสำคัญของกลุ่ม ปตท. ในการพัฒนาธุรกิจใหม่

  ข้อคิดจากVentures Capital  ของสหรัฐอเมริกา

  นายเทวินทร์ ยังเขียนเล่าถึงข้อคิดที่น่าสนใจจากการพูดคุยกับ Partner ของ Ventures Capital ขนาดใหญ่รายหนึ่งที่ Boston ว่า

  - Personal Contact คือหัวใจ เขาจะพูดคุยกับ Start-up ใหม่ๆประมาณ 5 ประชุมต่อสัปดาห์ เพื่อเลือกเฟ้น Start-up ที่จะร่วมลงทุนและทำงานด้วยกันเพียง 1 - 2 บริษัทต่อปี ใช่ครับประมาณ 1% ของ candidate ที่พบเท่านั้น

  - การเลือกลงทุนใน Start-up จะให้ความสำคัญที่ "คน" มากกว่า "ไอเดีย" เพราะเขาเชื่อว่า "Passion" ของคนนั้นสำคัญที่สุดในการผลักดันให้เกิดแนวคิดและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา "นวัตกรรม" ให้เป็นสินค้าหรือบริการได้ เขาพบว่าจากสินค้าหรือบริการใหม่ๆที่เกิดขึ้น มีเพียง 20 % เท่านั้นที่พัฒนาตามแผนธุรกิจเดิม ที่เหลืออีก 80% จะต้องปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจในกระบวนการออกแบบและทดลอง

  - หลังตัดสินใจลงทุน VC จะทำงานร่วมกับบริษัทอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะให้การสนับสนุนด้านเงินทุน และด้านการตลาด เพื่อเปลี่ยน 'นวัตกรรม' ให้เป็น'ธุรกิจ' รวมทั้งการช่วยแนะนำพันธมิตรอื่นๆที่จำเป็นมาเสริมทีม

  - เขาจัดสรรงบ 1/3 ของกองทุนสำหรับการเริ่มเข้าลงทุน และอีก 2/3 สำหรับการ start up ธุรกิจ ในส่วนของการแบ่งเวลาเขาพบ candidate start up ที่หลากหลาย (200-300 บริษัทต่อปี) เท่าๆกับเวลาที่ใช้ในการทำงานร่วมกับ start up ที่เลือกลงทุนแล้ว (20-30 บริษัท)

  - มีเพียง 10% ของบริษัทใน port ลงทุน ที่เป็น Winner แต่จะได้ผลตอบแทนสูงพอจะชดเชยกับอีก 90% ที่ fail ได้

  - ต้องมี commitment ในการลงทุนระยะยาว เพราะโดยเฉลี่ยจะเริ่มได้ผลตอบแทนคุ้มค่า หลังจากลงทุนประมาณ 8 ปี

  องค์กรธุรกิจที่สนใจลงทุนในลักษณะ Corporate Ventures Capital (CVC) อาจจะใช้แนวทางคล้ายๆกัน ที่จะท้าทายก็คือ คงต้องปรับวิธีคิดและกระบวนการตัดสินใจ จากที่ปกติเป็นระบบ มีข้อมูลชัดเจน ลดความเสี่ยง มาเป็นรูปแบบที่คล่องตัว เพิ่ม Risk Appetite และมอง Failure เป็นการเรียนรู้

  สนใจติดตามอ่านบทความจากต้นฉบับได้ที่ เพจTevin at PTT  (https://www.facebook.com/tevinatptt)

  ศูนย์ข่าวพลังงานขอขอบคุณ เนื้อหาและภาพจากเพจ Tevin at PTT  

Date : 28 / 04 / 2017

 • Date : 28 / 04 / 2017
  48 ปี กฟผ.สังคมไทยได้อะไรจากรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าของประเทศ

   

  ปรับองค์กรมุ่งสู่ Energy 4.0 

  นายกรศิษฏ์ กล่าวว่า 48ปีที่ผ่านมา กฟผ.มุ่งผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย ในขณะที่ก้าวต่อไปของกฟผ.ที่บทบาทของเรื่องInnovation หรือนวัตกรรมจะมีความสำคัญ เราจึงต้องปรับองค์กรเพื่อมุ่งสู่ Energy 4.0 คือการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบไฟฟ้า ได้แก่ การพัฒนาเครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)  โดยมีโครงการนำร่องที่ จ.แม่ฮ่องสอน  ที่ผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงานสามารถสื่อสารกันผ่านระบบสารสนเทศ

   การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า(Energy Storage) เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพ และการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตไฟฟ้าได้ บางช่วงเวลาให้พึ่งพาได้ตลอดเวลา โดยจับคู่แหล่งผลิตตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปในรูปแบบที่เรียกว่า Hybrid เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับและกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ลำตะคอง จ.นครราชสีมา รวมถึงมีการเตรียมรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยพัฒนารถต้นแบบและสถานีชาร์จไฟฟ้า ตลอดจนเตรียมพัฒนาพื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อเป็นต้นแบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งรองรับแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ.จำนวน2,000เมกะวัตต์ ภายในปี2579

  องค์กรที่มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงาน CSR in Process 

  ขณะเดียวกัน กฟผ. ได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล ISO 26000 ทั้งในเรื่อง CSR in Process หรือ CSR ในกระบวนการทำงาน เช่น การผลิตไฟฟ้าด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล (ISO / CSR-DIW) การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสนธิสัญญา COP 21 ที่ กฟผ. ร่วมรับผิดชอบเป้าหมายของประเทศ โดย กฟผ. มีเป้าหมายชัดเจนที่จะลดให้ได้ 4ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2563 และ 8 ล้านตันฯ ในปี 2568 และ 12 ล้านตันฯ ในปี 2573  นอกจากนี้ ในปี 2560 กฟผ. ได้เปิดรับคนพิการเป็นพนักงาน 20อัตรา รวมทั้งการจ้างงานอัตราท้องถิ่นด้วย 

  ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อส่งเสริมสังคม CSR after Process 

  ในส่วน CSR after Process หรือการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคม กฟผ. มีการสร้างชุมชนต้นแบบชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 32 แห่งทั่วประเทศ การปลูกป่า กฟผ. ซึ่งปลูกแล้วถึง 4.6 แสนไร่   โดยกฟผ.ถือเป็นหน่วยงานเริ่มต้นในการบุกเบิกกิจกรรมการปลูกป่าอย่างจริงจัง   การรณรงค์ประหยัดพลังงานที่นอกจากผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ปีนี้จะมีการพัฒนาเสื้อเบอร์ 5 ที่ไม่จำเป็นต้องรีด ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ ส่วนการส่งเสริมกีฬา เช่น กีฬายกน้ำหนัก ในปี 2560 – 2563 ได้เพิ่มการสนับสนุนสมาคมยกน้ำหนักฯ จากปีละ 16ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมนักกีฬาไทยคว้าชัยโอลิมปิก ตลอดจนก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 8 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้ว 3 แห่ง และเตรียมจะเปิดเพิ่มในปี 2560 ที่ กฟผ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ กฟผ.สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี

  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

  นายกรศิษฏ์ กล่าวว่า ความมุ่งมั่นของกฟผ.ตลอด48ปีที่ผ่านมา ทำให้ได้รับรางวัลต่างๆที่สังคมมอบให้ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ พนักงงานกฟผ. โดยตัวอย่างของรางวัลที่กฟผ.ได้รับ อาทิ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2559 รางวัล Thailand Energy Awards 2016 รางวัล EIA Monitoring Awards 2016 ซึ่ง 9 โครงการของ กฟผ. ได้รับรางวัลจากการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น และเหมืองแม่เมาะได้รับรางวัล Green Mining Awards 2016 รวมถึง 30 หน่วยงาน กฟผ. ได้รับรางวัลรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ปี 2559 ทางด้านการวิจัย 4 ผลงานของ กฟผ. ได้รับรางวัลจากงาน 45th International Exhibition of Inventions of Geneva ณ สหพันธรัฐสวิส ด้านการเงิน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ได้รับรางวัล SET Award 2016 และเพื่อยืนยันถึงความโปร่งใส กฟผ. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส จากสำนักงาน ป.ป.ช.

  48 ปีที่ผ่านมา ของกฟผ. สังคมคงได้รับรู้ผ่านการบอกเล่าโดยตรงจาก ผู้ว่าการกฟผ.คนปัจจุบัน แล้ว ว่า สังคมได้อะไร จากรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้า แห่งนี้บ้าง  และซึ่งในวันที่ 1 พฤษภาคม นี้ ภาพยนตร์โฆษณา กฟผ. ชุดใหม่ที่มีชื่อว่า “แสงไฟที่ไม่มีวันดับ” จะออกสู่สายตาประชาชน เพื่อแสดงถึงความยึดมั่นในการดำเนินงานตามพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของคนไทยสืบไป” คนไทยจึงไม่ควรพลาดที่จะติดตามชม