กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

IRPC จับมือ สวพ. FM 91 สานโครงการ GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตแก่ผู้ยากไร้

  • Date : 12/09/2017, 21:16.

IRPC ร่วมกับสถานีวิทยุ สวพ.FM91 เปิดตัวโครงการ “GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต” เพื่อเป็นสื่อกลางช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เปิดรับบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิตตลอด 24 ชั่วโมง

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) กล่าวว่า IRPC ร่วมกับสถานีวิทยุสวพ.FM91 เปิดตัวโครงการ  “GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต” เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เนื่องจากทราบว่ายังมีผู้ที่ขาดแคลน และต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอีกเป็นจำนวนมาก เช่น ถังออกซิเจน รถเข็นผู้ป่วย เตียงผู้ป่วย และเครื่องพ่นละอองยา เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขและมีคุณภาพมากขึ้น  

ดร.ไจตนย์  ศรีวังพล  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถานีวิทยุ สวพ.FM91 กล่าวว่า รายการข่าวจราจร สวพ.FM91 ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือและส่งมอบความช่วยเหลือต่างๆ แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในสังคมมาโดยตลอด โดยออกอากาศทั้งหน้าไมค์พร้อมให้ข้อมูลหลังไมค์ ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ฟังที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ผ่านทางหมายเลขโทรฟรี 1644  ดังนั้น สวพ.FM91 และ IRPC จึงได้ร่วมกันอาสาเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ให้และผู้รับ กับโครงการ “GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต” โดยได้เปิดรับบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิต ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางหมายเลขโทรฟรี 1644 / TWITTER  @FM91TRAFFICPRO และ FACEBOOK  FANPAGE  FM91TRAFFICPRO

นอกจากนั้น พนักงานจิตอาสา IRPC ยังร่วมกันจัดตั้งโครงการ “One coin, One chance หนึ่งเหรียญ หนึ่งโอกาส” เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการระดมทุน โดยได้เชิญชวนให้พนักงาน IRPC และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันบริจาคเงิน แม้เพียงเหรียญเดียวก็สามารถนำไปสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ทั้งในเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วย คนชรา หรือมอบให้เด็กๆ ที่ขาดแคลนอาหารที่มีประโยชน์ 

ทั้งนี้ IRPC มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อาทิ โครงการขาเทียม โดย IRPC บริจาคเม็ดพลาสติกให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขาเทียม และล่าสุด IRPC ร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม IRPC จะเป็นผู้สนับสนุนเม็ดพลาสติกชนิด UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) ที่สามารถนำไปผลิตทดแทนชิ้นส่วนเดิมของหุ่นยนต์ช่วยเดินได้ ช่วยลดน้ำหนักหุ่นยนต์เหลือ 15 กิโลกรัม จากต้นแบบอยู่ที่ 25 กิโลกรัม เพื่อต่อยอดสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม สร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด