กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปั๊มชาร์จดอดคอม เครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศไทย

บริษัทกริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคสตาร์ตอัพคนไทย เปิดให้ทดสอบระบบปั๊มชาร์จดอดคอม(https://www.PumpCharge.com) สำหรับบุคคลทั่วไปแล้ว หลังจากผ่านขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาภายในบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน

นายทินกฤต งามดี ผู้จัดการโครงการปั๊มชาร์จดอดคอม กล่าวว่า “ปั๊มชาร์จดอดคอม เป็นโครงการพัฒนาลับๆที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว ในช่วงที่ทีมกริดวิซเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการสร้างสถานีอัดประจุแบตเตอร์รี่รถยนต์ไฟฟ้า พร้อมเครื่องชาร์จไฟฟ้าชนิดรวดเร็วตามมาตรฐาน CHAdeMO ที่จัดสร้างขึ้นเองภายในประเทศ แห่งแรกในประเทศไทย ให้กับหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง จากการออกแบบและวางระบบโครงสร้าง IT และการสื่อสารคอมพิวเตอร์พื้นฐาน พร้อมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรโตคอลการสื่อสารที่จำเป็นระหว่างเครื่องชาร์จไฟฟ้าชนิดรวดเร็วและส่วนควบคุมกลาง (Proprietary protocol) ขึ้นมาเองทั้งหมด”

“โดยเมื่อโครงการดังกล่าวสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2556 ทีมกริดวิซได้จัดทำข้อเสนอโครงการตามแนวคิดใหม่ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า การตกผลึกของแนวคิดการออกแบบเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของผู้ใช้ (User-experience / User-centered design) ทีมกริดวิซได้ทำการ Brainstorming ภายในมาเป็นแรมเดือน โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกันของทีม คือ เราต้องการเห็นโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องการให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้า ที่อำนวยความสะดวกสบายต่อเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า ใช้งานง่าย มีข้อมูลครบ รองรับผู้ใช้หลายกลุ่มที่อาจมีความรู้พื้นฐานต่างกัน มีขั้นตอนรวดเร็ว สามารถใช้งานข้ามเครือข่าย ทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยใช้บัตรสมาชิกเพียงใบเดียว ซึ่งสามารถตอบสนองกลุ่มผู้ใช้งานในประเทศไทย ที่มีพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะตัว”

นายทินกฤต เล่าต่อไปว่า “ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีหลายปัจจัยที่ทำให้โครงการของเรา ไม่ได้รับการอนุมัติ และไม่มีการสานต่อใดๆทีมกริดวิซจึงได้ตัดสินใจพัฒนาระบบทั้งหมดขึ้นมาเองโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทที่มีอยู่ในขณะนั้น การศึกษาและการพัฒนายังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพิ่มเติมด้วยการถกเถียงความคิดการออกแบบในเชิงบูรณาการที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ปลายปี พ.ศ. 2557 ทีมกริดวิซเริ่มออกสถาปัตยกรรมเบื้องต้น และออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User interface development) และ แพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้งานพร้อมกัน (Multi-user platform) ต้นแบบในปี พ.ศ. 2558”

“ต้นปี พ.ศ. 2560 เราเริ่มทดสอบและปรับปรุงระบบเป็นการภายในรวมรวมและจัดสร้างฐานข้อมูลสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เข้ามาทดลองใช้งาน เพื่อจัดเก็บผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม ข้อคิดเห็น นำไปปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นในรุ่นต่อๆไป”

นายทินกฤต กล่าวโดยสรุปว่า “ปั๊มชาร์จดอดคอม ถูกออกแบบให้เป็นคลังข้อมูลและส่วนบริหารจัดการสถานีชาร์จไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศไทย สำหรับผู้ใช้งาน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า เจ้าของสถานีชาร์จไฟฟ้า เจ้าของเครือข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้า และโอเปอร์เรเตอร์ผู้ปฏิบัติงานระบบชาร์จไฟฟ้า”

“สำหรับเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า ปั๊มชาร์จดอดคอมจะช่วยค้นหาและแนะนำข้อมูลสถานีชาร์จสำหรับเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท เบื้องต้นระบบจะแนะนําปั๊มชาร์จที่ใกล้ที่สุด มีหัวชาร์จตรงกับรุ่นรถของผู้ใช้ และแสดงสถานะความพร้อมในการให้บริการ ซึ่งผู้ใช้งานขั้นสูงยังสามารถปรับแต่งการค้นหาได้อย่างละเอียดพร้อมการเชื่อมต่อกับโปรแกรมแผนที่เดินทาง ถึงข้อมูลเชิงลึกในระดับตำแหน่งที่จอดรถ ณ. ตู้ชาร์จ ที่ผู้ใช้ได้ทำการจองไว้ก่อนล่วงหน้า”

“ปั๊มชาร์จดอดคอม ยังให้บริการข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมสำหรับเจ้าของสถานี เจ้าของเครือข่ายรวมถึงโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการงานชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ช่วยให้การบริหารจัดการสถานีเป็นไปอย่างราบรื่น มีผลการดำเนินการโดยสรุป ประวัติงานบริการ การควบคุมระยะไกล และบทวิเคราะห์แสดงไว้ในรูปแบบของกราฟหรือแผนผังที่เข้าใจง่าย พร้อมการจัดพิมพ์รายงานรายวัน และรายเดือน อย่างอัตโนมัติ”

นางสาว พราวแพร ฉันทวรลักษณ์ ปั๊มชาร์จ อิแวนเจลิส (Pumpcharge Evangelist) กล่าวว่า“ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลของ ปั๊มชาร์จดอดคอม ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ทุกที่ทุกเวลา พร้อมข้อความแจ้งเตือนที่ส่งผ่านไปยังแอปพลิเคชัน โดยมีขั้นตอนการใช้งานที่สะดวกรวดเร็ว ทั้งการตรวจเช็คข้อมูล ประวัติการใช้งาน วิธีการนำรถเข้าชาร์จในสถานีชาร์จไฟฟ้า รายละเอียดของหัวชาร์จที่สามารถใช้งานได้กับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่างๆ และช่องทางการชำระเงิน นับว่าตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างดีเลยทีเดียว เพียงเท่านี้ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยลดมลพิษบนท้องถนนได้แล้วค่ะ”

“เนื่องจากระบบปั๊มชาร์จดอดคอม ให้ข้อมูล ณ เวลาจริง หรือใกล้เคียงเวลาจริง จากเครื่องชาร์จไฟฟ้าได้โดยตรง ทำให้ผู้ขับรถยนต์ไฟฟ้าสามารถตรวจเช็คสถานะ และสั่งจองเวลาเข้าใช้บริการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การเข้าใช้งานชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่สถานี ก็มีความรวดเร็วจากระบบอัตโนมัติและการสื่อสารข้อมูลในช่องทางต่างๆ มีรูปกราฟฟิกและข้อความช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอน ง่ายต่อการทำความเข้าใจสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานมือใหม่”

“แพรอยากเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ เข้ามาทดลองใช้งานกันค่ะ”

นายฉันทกร จำศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ต่อไปในอนาคต ปั๊มชาร์จดอดคอม จะเป็นตัวช่วยวางแผนการเดินทางสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เมื่อสถานีชาร์จไฟฟ้ามีจำนวนมากขึ้นและกระจายตัว ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะมีความมั่นใจในการใช้รถเพื่อเดินทางระยะไกล ปั๊มชาร์จดอทคอมจะแนะนำแผนการเดินทาง จุดพักรถเพื่อชาร์จไฟฟ้า ประเมินเวลาการชาร์จในแต่ละช่วง คำนวณเวลาที่จะถึงที่หมายโดยประมาณ จนถึง ปลายทางที่ต้องการ อย่างไร้ความกังวล”

“ผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ควรจะได้รับความสะดวกสบายในระดับสูงสุด ไม่มีข้อจำกัดในการนำรถเข้าชาร์จในสถานีที่อยู่ภายใต้เครือข่ายผู้ให้บริการรายอื่น ที่เจ้าของรถไม่ได้เป็นสมาชิกโดยตรง ปั๊มชาร์จดอดคอมจะเป็นตัวกลางที่ช่วยเชื่อมต่อข้อมูลผู้ใช้ ดูแลเรื่องค่าบริการระหว่างโครงข่ายหรือโอเปอร์เรเตอร์ที่ต่างกันให้อย่างอัตโนมัติ”

“ประเด็นเรื่องการติดตามรถยนต์ไฟฟ้าที่สูญหาย โดนขโมย จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าได้ยืนยันตัวตนและแจ้งเข้ามายังระบบ ปั๊มชาร์จดอดคอมจะประมวลผลประวัติการนำรถเข้าชาร์จ ประเมินเส้นทางการหลบหนี และเมื่อมิจฉาชีพนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้าชาร์จที่สถานีอีกครั้ง ระบบจะแจ้งเตือนเจ้าของสถานีอย่างอัตโนมัติเพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าจับกุมคนร้ายต่อไป ทั้งนี้ตัวระบบเองยังสามารถส่งคำสั่งเพื่อล๊อคหัวชาร์จไฟฟ้ากับรถยนต์ไฟฟ้าเอาไว้ ป้องกันการถอดหัวชาร์จเมื่อการชำระเงินยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือกรณีการโจรกรรมข้างต้น”

นายฉันทกร กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “สถานีชาร์จไฟฟ้าในบ้านเรา ในช่วงเริ่มต้น คงต้องยังมีผู้ช่วยหรือเด็กปั๊มอยู่ประจำก่อน เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยเหลือตามขั้นตอนการชาร์จที่บางท่านอาจจะยังไม่คล่องมากนัก อีกทั้งหัวชาร์จชนิดรวดเร็วและสายชาร์จ มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักสูง ผู้เข้าใช้บริการบางท่านอาจต้องให้เด็กปั๊มช่วยยก และเสียบเข้าช่องชาร์จของรถให้”

"พฤติกรรมการนั่งรอในรถยนต์ในระหว่างรอเด็กปั๊มเติมน้ำมัน อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าใช้เวลาในการชาร์จไฟฟ้าแต่ละครั้งใช้เวลานาน (20 นาทีโดยประมาณ) โดยเมื่อผู้เข้าใช้บริการทำการเช็คอิน ต่อเชื่อมหัวชาร์จและเริ่มขบวนชาร์จแล้ว อาจจะเข้าไปนั่งรอในร้านชา-กาแฟ ดื่มน้ำ ทานขนมเบาๆ เลือกซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องควรต้องปรับตัวเพื่อรับรองลูกค้าในส่วนนี้”

“ทีมกริดวิซหวังว่า ผู้ใช้งานปั๊มชาร์จดอดคอม จะได้รับความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน มีความมั่นใจในโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาล การไฟฟ้าทั้งสามการ และหน่วยงานเอกชน พยายามสนับสนุนให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ส่งเสริมให้ประชาชนตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถยนต์คันใหม่กันมากขึ้น ทำให้มลพิษบนท้องถนนลดน้อยลง ลดเสียงดังรำคาญใจ เป็นเมืองสะอาดสีเขียวของพวกเราในอนาคตต่อไป”

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานวิจัยและพัฒนา)

850/14 โครงการพฤกษาวิลล์ 60/1 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์ +66 2061 9519 โทรสาร +66 2061 9519

โทรศัพท์สายด่วน +66 9 7185 0083 

เว็ปไซต์ https://www.pumpcharge.com http://www.gridwhiz.com อีเมล์ info@gridwhiz.com, sales@gridwhiz.com

 

                                                                                                                                                                                  (ข่าวประชาสัมพันธ์)

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด