กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดสุโขทัยจัดอบรม "การผลิตชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์"

สำนักงาน พลังงานจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมทางด้านพลังงาน (ต่อยอด) ชุมชน อบต.บ้านสวน ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SME) ปี 2559  โดยจัดฝึกอบรม "การผลิตชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์" ให้แก่ อาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) ตำบลบ้านสวน จำนวน 50 คน

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด