กิจกรรมทั้งหมด

Date : 17 / 05 / 2016

 • Date : 17 / 05 / 2016
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดSHE Award ปี2
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดโครงการบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม SHE Award ประจำปี 2559 เป็นปีที่ 2 พร้อมเตรียมประกาศผลผู้ได้รางวัล ก.ย. 2559
   
  นางบุญบันดาล ยุวนะศิริ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กรมฯจัดโครงการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมดีเด่น (SHE Award) ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมมาตรการ ด้านความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
   
  โดยได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ตรวจสอบ (Auditor) ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่ คุณพรศรี ครอบบัวบาน อดีตผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนาวาเอกนเรศ วงศ์ตระกูล ผู้เชี่ยวชาญประจำกรมข่าวทหารเรือ ซึ่งในปีนี้จะมีการประกาศผลและมีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในช่วงกลางเดือนก.ย. 2559
   

   

 • Date : 17 / 05 / 2016
  กระทรวงพลังงาน ปตท. ลงพื้นที่เตรียมฟื้นฟูและอนุรักษ์คุ้งบางกะเจ้า

  เมื่อเร็วๆ นี้  นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า” พร้อมด้วย นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษกรมป่าไม้ (ที่ 7 จากซ้าย)  ร่วมให้การต้อนรับ นายสมนึก บำรุงสาลี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (ที่ 6 จากซ้าย) ในโอกาสลงพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ หนึ่งในพื้นที่ที่กลุ่ม ปตท. เข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวของคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตโอโซนใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและกรมป่าไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ปีมหามงคล ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2561 ในการรักษาดิน น้ำ ป่า วิถีชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   

Date : 13 / 05 / 2016

 • Date : 13 / 05 / 2016
  ปตท.สผ.หนุนกองทัพบกช่วยเหลือภัยแล้งภาคเหนือ

  นายทวี ลิ้มสุนทร (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการบนฝั่ง (ประเทศไทย) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบถังเก็บน้ำความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 150 ถัง และถุงยังชีพ จำนวน 3,000 ชุด ให้แก่ พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล (ที่ 4จากขวา) แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 กองทัพบก เพื่อสนับสนุนโครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัยและพิษณุโลก โดยมีนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี (ที่ 7 จากซ้าย) อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ให้เกียรติร่วมในพิธีส่งมอบ ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

Date : 11 / 05 / 2016

 • Date : 11 / 05 / 2016
  พพ.ศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพยางรถมอเตอร์ไซด์
  พพ.จับมือ ม.เชียงใหม่ ศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานยางรถจักรยานยนต์
   
   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานยางรถจักรยานยนต์ โดยมี นายยศพงศ์ คุปตะบุตร ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.เก่งกมล วิรัตน์เกษม ผู้จัดโครงการ และผศ.ดร.วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์  ร่วมบรรยายถึงการใช้พลังงานของรถจักรยานยนต์ และยางรถจักรยานยนต์ 
   
  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้ยางรถจักรยานยนต์ที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานและมีความปลอดภัยอย่างเหมาะสม รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาการผลิตยางล้อจักรยานยนต์ใหม่ ๆ ของผู้ประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก 
   
   

Date : 10 / 05 / 2016

 • Date : 10 / 05 / 2016
  กฟผ. จับมือจุฬาฯ พัฒนาเยาวชนเทพา รู้จริงสิ่งแวดล้อม

  กฟผ. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตรวจติดตามสภาพสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยตนเอง

   

  นายทนงรักษ์ แสงวัฒนะชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการตรวจติดตามสถานภาพสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะอาจารย์ ร่วมจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้กับเยาวชน ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวม 60 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกาะสีชัง อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

   

  นายทนงรักษ์  แสงวัฒนะชัย กล่าวว่า กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ที่ กฟผ. เข้าไปดำเนินงาน เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการทำงานกับ กฟผ. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่งในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรในท้องถิ่น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับชุมชนอื่นๆ เพื่อระดมความคิดในการสร้างเครือข่ายและแนวทางในการพัฒนาการทำงานในท้องถิ่น สามารถทำการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินสถานภาพของทรัพยากรในท้องถิ่น และเป็นผู้ดูแลปกป้องผลประโยชน์และทรัพยากรในท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง

   

  รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กล่าวว่า สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต ที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน โดยเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการตรวจติดตามสถานภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนของอำเภอเทพา จำนวน 60 คน โดยคาดว่าผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับความความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ และทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในการดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งพืช  สัตว์ ดิน น้ำ และอากาศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ ใช้อ้างอิงทางวิชาการได้ และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

   

  ด้าน นางสาวนูรีย๊ะ ยีกับจี เยาวชนจากพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านป่าโอน ตำบลเทพา อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ ทุกคนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีประสบการณ์ในการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน และในอำเภอเทพา ทั้งก่อนและหลังการมีโรงไฟฟ้า และจะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ชุมชนได้รับรู้และเข้าใจให้มากที่สุดต่อไป