กิจกรรมทั้งหมด

Date : 03 / 11 / 2015

 • Date : 03 / 11 / 2015
  GPSC ตั้ง เติมชัย บุนนาคเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

  นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนพดล ปิ่นสุภา อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC มอบหนังสือส่งมอบภารกิจของบริษัทฯ ให้ นายเติมชัย บุนนาค ที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่ 1พ.ย.2558 โดย นายเติมชัย บุนนาค นับเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจพลังงานจากการร่วมงานในกลุ่ม ปตท. มานานกว่า18 ปี และเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ของบริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำอีกหลายแห่ง ได้แก่ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด, บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม จำกัด, บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จำกัด
  ซึ่ง นายเติมชัย นั้นพร้อมพร้อมที่จะสานต่อเป้าหมายทางธุรกิจของ GPSC ในฐานะแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. ในการมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชีย ด้วยการขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการทั้งในและต่างประเทศ โดยเห็นว่าธุรกิจไฟฟ้า นับเป็นธุรกิจที่เป็น Mega trend ของพลังงานในวันนี้ พร้อมเสนอนโยบายหลักสำคัญ 2 ประการในการปฏิบัติงาน คือ Safety โดยมีเป้าหมายอุบัติเหตุเท่ากับศูนย์ และ Reliabilityซึ่งจะนำไปสู่ผลประกอบการที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกภาคส่วน

 • Date : 03 / 11 / 2015
  ปตท. รับรางวัลคอลล์เซ็นเตอร์ดีเด่น 2 ปีซ้อน

  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center)และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยมี นายไพศาล สมบูรณ์กิจชัย ผู้จัดการฝ่ายศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัลฯ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจให้มีการพัฒนาศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ผู้บริโภค สามารถยุติเรื่องได้ก่อนที่ผู้บริโภคจะส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามายัง สคบ. ซึ่งเป็นการรับผิดชอบต่อสิทธิผู้บริโภคและเป็นผลดีต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้ ปตท. ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับเป็นอีกรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ ปตท. ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการของ PTT Contact Center 1365 เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

Date : 26 / 10 / 2015

 • Date : 26 / 10 / 2015
  กฟผ.เปิดประชุมผู้นำไฟฟ้านานาชาติ AESIEAP

  นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์​ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมเปิดการประชุมผู้นำกิจการไฟฟ้า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก ประจำปี 2558 (AESIEAP CEO Conference 2015) ภายใต้หัวข้อ การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพล้งงาน : ทางเลือกและความท้าทายของการผลิตไฟฟ้า โดย กฟผ.เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 2558 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่ และ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
  ทั้งนี้การประชุม AESIEAP ดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นเวทีให้ผู้บริหารกิจการไฟฟ้าของชาติสมาชิกเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก ได้หารือถือความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาคอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์รวมถึงเทคโนโลยีระหว่างองค์การที่รับผิดชอบด้านการผลิต จัดส่งและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของแต่ละประเทศสมาชิก รวมทั้งเพื่อศึกษาปัญหาในระดับภูมิภาค และวิธีแก้ไขซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่

Date : 20 / 10 / 2015

 • Date : 20 / 10 / 2015
  "เทวินทร์" "สรัญ" รับรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี

  เมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฯพณฯพลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2015 ภาคธุรกิจพลังงานและ สาธารณูปโภค” แก่ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และผู้บริหารในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) และ บริษัท พีทีที แท้งค์ เทอร์มินัล จำกัด
  รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการ ดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ สังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ

Date : 16 / 10 / 2015

 • Date : 16 / 10 / 2015
  ชมรมดำน้ำ ปตท.สผ. จัดกิจกรรมร่วมอนุรักษ์ทะเลชุมพร

  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยชมรมดำน้ำ ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 และบริษัท ชาวเกาะ ไดฟ์วิ่ง จำกัด จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลชุมพร โดยการปล่อยหอยมือเสือที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง เพื่อเพิ่มปริมาณหอยมือเสือในทะเลซึ่งช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล รวมทั้งเปลี่ยนทุ่นจอดเรือและเชือกบริเวณเรือหลวงปราบ เกาะง่ามน้อย จังหวัดชุมพร เพื่อช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย