กิจกรรมทั้งหมด

Date : 16 / 10 / 2015

 • Date : 16 / 10 / 2015
  ชมรมดำน้ำ ปตท.สผ. จัดกิจกรรมร่วมอนุรักษ์ทะเลชุมพร

  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยชมรมดำน้ำ ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 และบริษัท ชาวเกาะ ไดฟ์วิ่ง จำกัด จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลชุมพร โดยการปล่อยหอยมือเสือที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง เพื่อเพิ่มปริมาณหอยมือเสือในทะเลซึ่งช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล รวมทั้งเปลี่ยนทุ่นจอดเรือและเชือกบริเวณเรือหลวงปราบ เกาะง่ามน้อย จังหวัดชุมพร เพื่อช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

Date : 14 / 10 / 2015

 • Date : 14 / 10 / 2015
  IRPC คว้ารางวัลจากสถาบัน IOD

  ​บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย มนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2015 จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  IRPC ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งที่ 3 (ครั้งแรก ในปี 2012) จากการที่บริษัทฯ มีกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่โดดเด่น รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในระดับสากล นอกจากนี้ภายในงานประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน เพื่อให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลก บรรลุวัตถุประสงค์ในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน