กิจกรรมทั้งหมด

Date : 09 / 03 / 2016

 • Date : 09 / 03 / 2016
  ปลัดพลังงานเปิดวพม.รุ่น3 สร้างผู้นำความคิดด้านพลังงาน

  ปลัดพลังงานเปิด วพม รุ่น.3 สร้างผู้นำความคิดด้านพลังงานหวังเป็นตัวแทนสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคม

  เมื่อวันที่9มี.ค.2559 ที่ผ่านมา นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน  ในฐานะประธานกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน(Thailand Energy Academy -TEA) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่3 หรือ วพม.3 ที่Synergy Hall ,Energy Complex Cชั้น6โดยมีนายเทวินทร์ วงศ์วานิช รองประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ และคณะกรรมการให้การต้อนรับ

  สำหรับหลักสูตร วพม.3 มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจำนวน38 คนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งภาครัฐ  เอกชนและนักวิชาการ ภาคประชาชน และสื่อมวลชน  โดยมีความคาดหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือน  จะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธุรกิจพลังงาน   สามารถสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานต่อสังคมได้อย่างเหมาะสม  และเป็นกลไกที่สำคัญในการสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของประเทศ ได้

  โดยเนื้อหาวิชาที่อบรมประกอบด้วย3ชุดวิชา คือชุดวิชาที่1 เน้นเรื่องภาพรวมของธุรกิจพลังงาน อาทิ สถานการณ์พลังงานโลก อุปสงค์ อุปทาน ภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคา   สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและความสำคัญต่อเศรษฐกิจ     ชุดวิชาที่2 เน้นเรื่องธุรกิจพลังงานของไทย  ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ อาทิ ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรของชาติ  ธุรกิจน้ำมันและการกลั่น  และธุรกิจไฟฟ้า     พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน  รวมทั้งประเด็นด้านพลังงานที่ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง    และชุดวิชาที่3 เน้นเรื่องบทบาทผู้นำในสังคมกับการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน   อาทิ การบริหารจัดการพลังงานให้เป็นมิตรต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในธุรกิจพลังงาน  การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

  “ ผู้ที่เข้าร่วมอบรมวพม.รุ่น3 ถือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมา จากหลายภาคส่วน ทางสถาบันจึงมีความคาดหวังว่า เมื่อผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมแล้ว  จะสามารถเป็นผู้นำทางความคิดด้านพลังงาน  และสื่อสารข้อมูลด้านพลังงานที่ถูกต้องให้กับสังคมได้” นายอารีพงศ์ กล่าว  

Date : 05 / 03 / 2016

Date : 15 / 02 / 2016

 • Date : 15 / 02 / 2016
  ปตท. มอบรายได้จัดงานไม้เมืองหนาว สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ร.พ. วังจันทร์

  นายสมชาย กูใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบรายได้ค่าเข้าชมงานและเงินบริจาคจากการจัดงาน “มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบาน...ที่ระยอง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558” รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยไม่หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ให้แก่ นายแพทย์คณิต ตันติชัยวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้งาน อาทิ เครื่องดมยาสลบ เครื่องขยายคลองรากฟัน เครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้า เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยในพื้นที่รักษาพยาบาล อันเป็นไปตามนโยบายของ กลุ่ม ปตท. ในการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

 • Date : 15 / 02 / 2016
  สำนักงาน กกพ. ร่วมกับ ธพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กำหนดแนวทางการกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

  เมื่อวันที่11ก.พ.2559ที่ผ่านมา สำนักงาน กกพ. ร่วมกับ ธพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กำหนดแนวทางการกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ร่วมกับ กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อนในขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งผู้ประกอบการสามารถกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Date : 23 / 11 / 2015

 • Date : 23 / 11 / 2015
  รมว.อนันตพร รวมพลัง “คนพลังงาน” ซ้อม“ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”

  พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน รวมทั้งสื่อมวลชน รวมกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน ตามกิจกรรม“ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” บอกรักพ่อให้ก้องโลก
  กิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้จัดขึ้นบริเวณสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยมีการจัดซ้อมปั่น 4 รอบสนาม เป็นระยะทางประมาณ 11.2 กิโลเมตร นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าการเดินทางด้วยจักรยานเป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี
  ทั้งนี้คณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรม“ปั่นเพื่อพ่อBike for Dad” โดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันถวายความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเพื่อแสดงพลังความรักและสามัคคี ของคนไทยทั้งชาติด้วยร่างกายและจิตใจที่มุ่งมั่น เข้มแข็งและแข็งแรง ตลอดจนถือเป็นการแสดงความกตัญญูของลูกที่พึงมีต่อพ่อของแผ่นดิน