กิจกรรมทั้งหมด

Date : 27 / 09 / 2017

 • Date : 27 / 09 / 2017
  ไทยคว้า 19 รางวัล ASEAN Energy Awards 2017 ที่ฟิลิปปินส์

  กระทรวงพลังงาน นำคณะผู้ประกอบการไทย คว้า 19 รางวัล ASEAN Energy Awards 2017 ที่ฟิลิปปินส์ ยังคงสถิติได้รับรางวัลสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องอีกปี นอกจากนั้น นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และนายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ยังได้รับรางวัลบุคคลที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการพลังงานของอาเซียนด้วย

  พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ASEAN Ministers on Energy Meetings - AMEM ครั้งที่ 35 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และได้นำคณะผู้ประกอบการไทย เข้ารับรางวัล ASEAN Energy Awards 2017 ที่จัดขึ้นควบคู่กับการประชุม AMEM มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ไทยคว้ามาได้ถึง 19   รางวัล ถือเป็นประเทศที่คว้ารางวัลได้มากที่สุด

  ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประกวด Thailand Energy Awards ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่ง Thailand Energy Awards 2017 ในปีนี้ มีผู้ชนะการประกวด 66 ราย จากจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 262 ราย โดยโครงการต่างๆ ที่ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมการประกวด เป็นผลให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 420 ล้านบาทต่อปี ลดก๊าซคาร์บอนด์ไดออกไซด์ได้ กว่า 2.9 แสนตันต่อปี และผู้ที่ชนะการประกวดในเวที Thailand Energy Awards จะถูกนำเสนอเข้าประกวดต่อในเวที ASEAN Energy Awards ซึ่งเป็นเวทีระดับภูมิภาค

  นอกจากรางวัล ASEAN Energy Awards 2017 แล้ว ยังมีรางวัล ASEAN Coal Awards 2017 จํานวน 6 รางวัล จาก Thailand Coal Awards 2017 แสดงถึงความตั้งใจและการสนับสนุนต่อผู้ประกอบการ ให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการประกอบการที่ดีด้านถ่านหินในอาเซียน และในงาน ASEAN Energy Awards 2017 นี้ ยังได้มีการมอบรางวัลประเภทบุคคลที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการพลังงานของอาเซียนให้กับ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และนายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) อีกด้วย

  สำหรับ 19 รางวัล ASEAN Energy Awards 2017 ที่ผู้ประกอบการไทยได้รับนั้น แบ่งเป็น:

   

  ด้านพลังงานทดแทน จำนวน 9 ผลงาน ประกอบด้วย

  •  โครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (ON-Grid)  จำนวน 2 ผลงาน  ได้แก่       

  1. บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)  ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 60 เมกกะวัตต์ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

  2.วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินโครงการ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกังหันลมแบบไม่เชื่อมต่อสายส่งสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงในหุบเขาภาคเหนือ รับรางวัล   รองชนะเลิศอันดับ 1

  • โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (off – Grid ) จำนวน 3 ผลงาน ประกอบด้วย

  1. บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ดำเนิน โครงการพลังงานเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพรับรางวัลชนะเลิศ 

  2. บริษัท นทีชัย จำกัด ดำเนินโครงการนำก๊าซชีวภาพจากการบำบัดน้ำกากส่ามาทดแทนน้ำมันเตา รองชนะเลิศดันอับ 1 

  3. เครือข่ายร่วมใจตามรอยพ่อ ดำเนินโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในชุมชน รับรางวัลชนะเลิศ

  • โครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน (Cogeneration)  จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ 

  บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม รับรางวัลชนะเลิศ 

  • โครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

  1. บริษัทมิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (สาขาชัยภูมิ) ดำเนินโครงการโรงเอทานอลมิตรผล ภูเขียว รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   

  2. บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว รับรางวัลชนะเลิศ

  • โครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Special Submission) จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่

  โครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ (มูลนิธิเบ๊บซี เอ็นเซฟไลฟ) รับรางวัลชนะเลิศ

   

  ด้านอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 10 ผลงาน  แบ่งเป็น

  • Small and Medium Building Category จำนวน  1 ผลงาน ได้แก่ โรงพยาบาลควนขนุน กระทรวงสาธารณสุข  รับรางวัลชนะเลิศ

  • Small and Medium Industry Category จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

  • Large Building Category จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1.บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3  จำกัด รองชนะเลิศดับ 1 และ 2.ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า  สุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ 2

  • Large Industry  Category จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ 1.บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์) ชนะเลิศ

  • Special Submission Industry Category จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี) รับรางวัลชนะเลิศ

  • Retrofitted Building Category จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1.อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) รับรางวัลชนะเลิศ และ 2.สยามดิสคัฟเวอร์รี่ :  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด รับรางวัลชนะเลิศ

  • Tropical Building Category จำนวน 1 ผลงานได้แก่ บริษัท เดอะชิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด รองชนะเลิศดันดับ  1

  • Green Building Category จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) รองชนะเลิศอันดับ 2

   

  สำหรับ รางวัล ASEAN Coal Awards 2017 จํานวน 6 รางวัลจาก Thailand Coal Awards 2017 มีดังนี้

   

  ด้าน Best Practices Category 

  1.1 Coal Mining  ได้แก่ Mae Moh Lignite Mine (เหมืองแม่เมาะ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รางวัลชนะเลิศ

  1.2 Clean Coal Use and Technology ได้แก่ BLCP 2 X 717 MW COAL-FIRED THERMAL POWER STATION BY BLCP POWER LIMITED, THAILAND ชนะเลิศ

  1.3 Coal Distribution (including transportation, handling, storage) ได้แก่ SKIC CLOSED-SYSTEM COAL OPERATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (BAN PONG DOME COAL STORAGE) BY SIAM KRAFT INDUSTRY CO.LTD., THAILAND ชนะเลิศ

   

  ด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) Category

  1.1 TPIPL INTEND CONTINUING COMMITMENT TO CSR BY TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED, THAILAND   ชนะเลิศ 

  1.2 THE MAE MOH POWER PLANT’S CSR- THE COMMUNITY COLLABORATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MAE MOH DISTRICT BY EGAT, THAILAND  รองอันดับ1

   

  ด้าน Special Submission Category

  1.1 SPECIFIC ENERGY CONSUMPTION IMPROVEMENT OF KILN PLANT, TPI POLENE CEMENT INDUSTRY BY TPI POLENE COMPANY LIMITED, THAILAND ชนะเลิศ

Date : 25 / 09 / 2017

 • Date : 25 / 09 / 2017
  ปตท.จับมือธ.ก.ส.เปิด 300-400ปั๊มวางจำหน่ายผลผลิตการเกษตร

  ปตท. จับมือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงนามความร่วมมือเปิดพื้นที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. 300-400 แห่ง ให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.วางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรฟรี เริ่มได้ภายในปี 2560 นี้ พร้อมนำระบบ QR Code มาใช้ชำระเงินแทนการใช้เงินสดรองรับสังคมยุคใหม่

  วันที่ 25 ก.ย.2560 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน ได้ลงนามร่วมกับ นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในโครงการปตท.– ธ.ก.ส. รวมพลัง ร่วมใจช่วยเกษตรกร เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. ให้สามารถนำสินค้ามาวางจำหน่ายภายในปั๊มปตท.ได้ฟรี

   นายอรรถพล กล่าวว่า ปตท. พร้อมสนับสนุนการจัดพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรของลูกค้า ธ.ก.ส. ในปั๊มของ ปตท.  โดยจะคัดเลือกปั๊มและกำหนดระยะเวลาจัดจำหน่ายอย่างเหมาะสม ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็นผู้คัดเลือกสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรของ ธ.ก.ส. มาวางจำหน่าย อีกทั้งจะมีการเปิดสาขาและสำนักงานตัวแทนของ ธ.ก.ส. พร้อมการวางเครื่องให้บริการด้านการเงินการธนาคารอัตโนมัติ (Self Service) ในปั๊ม ปตท.ด้วย

  โดยปัจจุบัน ปตท.มีปั๊มน้ำมันอยู่ทั้งหมดประมาณ 1,500 ปั๊ม แต่จะนำร่องโครงการปตท.– ธ.ก.ส. รวมพลังฯประมาณ 300-400 ปั๊มก่อน ซึ่งเป็นปั๊มที่เคยร่วมโครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนามาแล้ว และคาดว่าจะเริ่มโครงการ ได้ภายในปี 2560 นี้  

  นอกจากนี้ ยังร่วมมือจัดทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เช่น การให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดย ปตท. จะให้การสนับสนุนวิทยากรในการอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการอีกด้วย

  ด้าน นายสมศักดิ์ กล่าวว่า  ปั๊ม ปตท.มีจำนวนมากครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ หากเปิดให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายผลิตผลจะสามารถระบายผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจากเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

  นอกจากนี้ ธ.ก.ส. จะพัฒนาช่องทางในการชำระค่าสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A– Mobile และระบบ QR Code ซึ่งผู้ขายมี QR Code ของตัวเอง ผู้ซื้อเพียงแต่มีเงินฝากในบัญชี เมื่อจ่ายชำระค่าสินค้าเพียงใช้โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone ) สแกน QR Code ของผู้ขายเท่านั้น ไม่ต้องพกพาเงินสดตอบรับสังคมยุคใหม่ (Cashless Society) โดยครั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้นำตัวอย่างสินค้า SME เกษตร ได้แก่ ผัก ผลไม้ organic กระยาสารทข้าวไรซ์เบอร์รี่ มะพร้าวน้ำหอม กล้วยอินทรีย์ ซึ่งมีการนำ QR Code ที่ ธ.ก.ส. สนับสนุนมาใช้เพิ่มช่องทางในการจ่ายชำระค่าสินค้า และความร่วมมือนี้จะส่งผลให้เกษตรกรและชุมชนในภาคชนบทมีช่องทางการตลาด สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากและพัฒนาวงการเกษตรไทย

   

   

Date : 23 / 09 / 2017

 • Date : 23 / 09 / 2017
  "ประจิน" "เทวินทร์" ร่วมเปิดแรลลี่การกุศล สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

  เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2560 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแรลลี่การกุศล "ส่งความห่วงใย จากผู้ให้ถึงผู้รับ" โดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

  ทั้งนี้ กิจกรรมในช่วงเปิด มีนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันแรลลี่ โดยนายชาคร หนูคงใหม่ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งจะนำรายได้ส่วนหนึ่ง มอบให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและร่วมแบ่งปันความสุขให้คนพิการเหล่านี้

  การแข่งขันแรลลี่ครั้งนี้ มีจุดปล่อยตัวที่ ปตท. สำนักงานใหญ่ และปลายทางที่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยในระหว่างการแข่งขัน จะมีจุดที่จะแวะมอบเงินบริจาคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น แก่สถานสงเคราะห์การุณยเวศม์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดังกล่าว

   

   

   

Date : 22 / 09 / 2017

 • Date : 22 / 09 / 2017
  ปตท.พร้อมภาคีเครือข่ายรับโล่เกียรติยศลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น
  ปตท. พร้อมภาคีเครือข่ายรับโล่เกียรติยศลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่นในฐานะที่ดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่นจากโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการวิจัยระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ำ (Floating PV) โครงการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากมูลสุกร (Biogas) ต.คำแคน จ.ขอนแก่น และ โครงการ Biogas ต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี
   
  เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายประเสริฐ สลิลอำไพ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางโกสุม เมฆมงคลชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ปตท. พร้อมด้วย นายอติชาติ รักษะจิตร ผู้อำนวยการโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา (ที่ 3 จากขวา) และภาคีเครือข่าย ร่วมรับโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนเครดิตในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชน (อบก.) ในฐานะที่ดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่นจากโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการวิจัยระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ำ (Floating PV) โครงการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากมูลสุกร (Biogas) ต.คำแคน จ.ขอนแก่น และ โครงการ Biogas ต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี