กิจกรรมทั้งหมด

Date : 29 / 12 / 2016

 • Date : 29 / 12 / 2016
  สนพ.ชวนคนไทย ใช้ “ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง” ตลอดปี 2560

  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  (สนพ.) กระทรวงพลังงาน รณรงค์คนไทยใช้ชีวิตหาร 2 ปี 2560 ด้วยแนวคิด “ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ประหยัดชัวร์” เน้นใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างรู้คุณค่า

  ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า  สนพ. ยังคงเดินหน้าโครงการ “รวมพลังหาร 2” รณรงค์ให้คนไทยตระหนักรู้คุณค่าพลังงาน ใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 นี้ สนพ.คาดว่าจะมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมใจกันประหยัดพลังงาน และร่วมสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 นำปรัชญาเรื่องความพอเพียงมาสู่ชีวิตประจำวัน ซึ่งการใช้ชีวิตพอเพียงตามปรัชญานี้เปรียบเสมือนการใช้ชีวิตหาร 2 หรือการประหยัดพลังงานในแบบที่ทุกคนสามารถทำได้ อาทิ  การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนเดินทาง เพื่อประหยัดน้ำมัน หรือใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัว รวมถึงการใช้สิ่งของที่มีอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  ทั้งนี้ ดร.ทวารัฐ ยังฝากข้อคิดไว้ว่า การใช้ชีวิตหาร 2 คือ การลดครึ่ง-ใช้ครึ่ง โดยลดครึ่งในส่วนที่ไม่จำเป็น และใช้แค่ครึ่งในส่วนแค่ที่ควรใช้ เพราะฉะนั้น ลดครึ่งใช้ครึ่ง ยิ่งลดเหมือนยิ่งได้ ความสบายไม่ลดลง ซึ่งคำว่า ความสบายไม่ลดลง มาจากการที่ได้นำเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาช่วยในการที่จะเลือกใช้หรือเลือกไม่ใช้พลังงานได้มากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันมีส่วนเกื้อหนุนให้สามารถเลือกลดครึ่งหรือใช้ครึ่ง ในขณะที่ความสบายไม่ได้ลดลง

  ติดตามความก้าวหน้าของนวัตกรรมต่างๆ ด้านการจัดการพลังงาน ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  www.eppo.go.th และ Fan Page รวมพลังหาร 2

Date : 22 / 12 / 2016

 • Date : 22 / 12 / 2016
  ปตท.ควัก1,350ล้านบาทขยายเวลาส่วนลดราคาเอ็นจีวีรถโดยสารสาธารณะอีก6เดือน

  ปตท.ควัก1,350 ล้านบาท ขยายเวลาการให้ส่วนลดราคาก๊าซเอ็นจีวีสำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะออกไปอีก 6 เดือน จนถึงเดือน มิ.ย.2560 เพื่อเป็นการลดภาระค่าเชื้อเพลิงให้กับผู้ประกอบการ และลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน

  นายชวลิต พันธ์ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการให้ส่วนลดราคาก๊าซเอ็นจีวีสำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมที่จะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นี้ ทำให้ผู้ถือบัตรส่วนลดราคาเอ็นจีวีสามารถใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซเอ็นจีวีในราคาจำหน่ายที่มีส่วนลด ที่ 10บาทต่อกิโลกรัม (สำหรับสถานีบริการฯ ในระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากสถานีจุดจ่ายก๊าซธรรมชาติหลัก) ได้จนถึง 30 มิถุนายน 2560 โดย ปตท. เป็นผู้สนับสนุนให้ส่วนลดดังกล่าว

  ทั้งนี้ ปตท. ได้ให้การสนับสนุนให้ส่วนลดราคาก๊าซเอ็นจีวีสำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มาตั้งแต่ต้นปี 2555 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 9,000 ล้านบาท  และ ปตท. คาดการณ์ว่าจะใช้งบประมาณในการให้ส่วนลดสำหรับช่วงเวลาที่ขยายออกไปนี้เป็นเงิน 1,350 ล้านบาท  อันเป็นการช่วยลดภาระค่าเชื้อเพลิงให้กับรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ ลดผลกระทบค่าบริการรถสาธารณะ ซึ่งมีผลต่อค่าครองชีพของประชาชน

  "เอ็นจีวี เป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความปลอดภัยเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้รถควรหมั่นดูแลบำรุงรักษารถเอ็นจีวีด้วยการตรวจเช็คอุปกรณ์ และถังเอ็นจีวีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและผู้ร่วมเดินทาง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามผ่าน PTT Contact Center โทรศัพท์ 1365” นายชวลิต กล่าวเสริมในตอนท้าย

   

 • Date : 22 / 12 / 2016
  20ปีพลังงานหารสอง สนพ.น้อมนำแนวทางในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบประหยัดพลังงาน

  20ปี พลังงานหารสอง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ยังปล่อยแคมเปญ รณรงค์ให้คนไทยประหยัดการใช้พลังงาน โดยน้อมนำแนวทางในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแบบอย่าง

   ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า  สนพ.ได้น้อมนำแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9เป็นต้นแบบเรื่องความประหยัด มาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ผ่านการรณรงค์โครงการรวมพลังหาร 2 ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา เช่น ในปี 2539 บทท่องอาขยานของโฆษณา “ป.ปลา นั้นหายาก...” ได้ปลุกกระแสของการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดขึ้นได้สำเร็จ  ในปี 2559  สนพ.ได้ปลุกกระแสของการรวมพลังหาร 2 กลับมาอีกครั้ง ด้วยแนวคิด “ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ประหยัดชัวร์”  ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “ชีวิตหาร 2” เพื่อให้เห็นว่า ถึงแม้ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่เราก็สามารถลดครึ่ง ใช้ครึ่งได้จริงตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคน ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายอย่างได้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำมาบริหารจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ หากเราขาดหลักคิดเรื่อง ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ก็เหมือนขาดภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ว่า พอเพียง คือ 1.ต้องพอประมาณ 2.ใช้อย่างมีเหตุผล และ3.หลักภูมิคุ้มกัน 


  ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ชีวิตหาร 2” มีศิลปิน “แสตมป์ - อภิวัชร์” เป็นพรีเซ็นเตอร์ ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวชวนคนไทยประหยัดพลังงานด้วยวิธีลดครึ่งใช้ครึ่ง ยิ่งลดยิ่งได้ ความสบายไม่ลดลง เช่น การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้บันไดเลื่อน การใช้บริการรถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัว การใช้กระบอกน้ำแทนการซื้อน้ำดื่มเป็นขวด รวมถึงการเปิดหน้าต่างรับลมรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดแอร์เปิดไฟ ซึ่งเป็นตัวอย่างง่ายๆ ที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวัน  ชีวิตพอเพียง ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ประหยัดชัวร์  จึงเป็นการใช้ชีวิตอย่างประหยัด คุ้มค่า และพยายามที่จะให้ทุกคนสามารถบริหารจัดการพลังงานเองได้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมด้านความก้าวหน้าของนวัตกรรมต่างๆ ในการบริหารจัดการพลังงาน ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  www.eppo.go.th และ Fan Page รวมพลังหาร 2

   

 • Date : 22 / 12 / 2016
  ปตท.จัดสัมมนาหน่วยงานความมั่นคง ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

  ปตท.จัดสัมมนาหน่วยงานความมั่นคง ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559” เพื่อยกระดับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมสร้างเครือข่ายงานด้านความมั่นคง

  นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานใน “งานสัมมนาหน่วยงานความมั่นคง ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559” เพื่อยกระดับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมสร้างเครือข่ายงานด้านความมั่นคง โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรี ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ นาวาเอก ปิลันธ์ อ่ำสำอางค์ รองผู้อำนวยการกองการฝึก กรมยุทธการทหารเรือ เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้ ปตท. ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายรัฐวิสาหกิจด้านการรักษาความปลอดภัย (ครป.) ประจำปี 2559 ได้ส่งมอบหน้าที่ให้แก่รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการต่อไป

  นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

Date : 20 / 12 / 2016

 • Date : 20 / 12 / 2016
  ปตท.รับ5รางวัลจากนิตยสารThe Asset

  ปตท. รับ 5 รางวัลจาก The Asset นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

  เมื่อเร็วๆ นี้ นางนิธิมา เทพวนังกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และนายพิจินต์ อภิวันทนาพร ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน ปตท. รับมอบรางวัลจาก นิตยสาร The Asset  ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นแนวหน้า ประกาศมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรชั้นนำของเอเชียในสาขาต่างๆ ประจำปี 2559 ณ โรงแรม Four Seasons ฮ่องกง  โดย ปตท. ได้รับรางวัลระดับเอเชียทั้งประเภทบุคคลและประเภทองค์กร ได้แก่ The Asset Corporate Excellent Awards ประเภท The Platinum Award Winners (ปีที่ 8 ติดต่อกัน), Best Chief Executive Officer Awards, Best Investors Relations Team Awards, Best Initiatives in Innovation Awards (Eco-Cure Water Systems) และ Best Initiatives in Diversity and Inclusion Awards สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยข้อมูลผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างโปร่งใส บริหารงานองค์กรคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจจนได้รับการยอมรับในระดับสากล

Date : 15 / 12 / 2016

 • Date : 15 / 12 / 2016
  ปตท.มอบเงินสนับสนุนโครงการศูนย์ข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  ปตท. มอบเงินห้าล้านบาทสนับสนุนโครงการศูนย์ข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสืบค้นข้อมูลผู้ต้องสงสัย ลดอาชญากร อีกทั้ง มอบกรวยยางสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 25,000 อัน  มูลค่ากว่าสี่ล้านบาท ลดปัญหาจราจรส่วนกลางและภูมิภาค

  เมื่อวันที่15 ธันวาคม 2559 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการศูนย์ข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้แก่ พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) พร้อมกันนี้ ได้ส่งมอบอุปกรณ์กรวยยางจราจร  ตามโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจร จำนวน 5,400 อัน ให้แก่ สถานีตำรวจในพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานใหญ่  ปตท.   และสำนักงาน ปตท.พระโขนง  รวมถึง  สถานีตำรวจ ที่มีข้อมูลจัดช่องทางจราจรพิเศษ  รวมจำนวน 27 แห่ง

  สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น เป็นการดำเนินโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูลบุคคลผู้กระทำผิด แผนประทุษกรรม บุคคลที่มีหมายจับ บุคคลพ้นโทษ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถสืบค้นข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะเดียวกับ Google Search ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งตำรวจสายตรวจ สายสืบ หรือจราจร สามารถสืบค้นประวัติผู้ต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็วผ่าน Smart Phone โดยระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อเล่น อาวุธ ยานพาหนะ หรือตำหนิ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในระบบดังกล่าวจะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั่วประเทศ

  ในขณะที่ พิธีส่งมอบกรวยยางจราจร จำนวน 5,400 อันในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของ ปตท.ภายใต้โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจร โดยจัดทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี  พ.ศ. 2536  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจรทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อแจกจ่ายและส่งมอบให้แก่สถานีตำรวจต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปีนี้ ได้ส่งมอบ จำนวนทั้งสิ้น 25,000 อัน เป็นเงินรวมทั้งสิ้นกว่า  4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ส่งมอบอุปกรณ์กรวยยางจราจรต่อให้แก่สถานีตำรวจที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

  นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท.  โดย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตเม็ดพลาสติก ที่มีส่วนผสมของน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ 35 เรียกว่า S-VNR (Styrene Vulcanized with Natural Rubber) เพื่อนำมาขึ้นแบบกรวยยางจราจรชนิดใหม่  ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองใช้งานในพื้นที่ของ ปตท. หากผลเป็นที่น่าพอใจ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้ยางธรรมชาติในวงกว้างต่อไป นับเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง