กิจกรรมทั้งหมด

Date : 23 / 02 / 2017

 • Date : 23 / 02 / 2017
  ปตท.ลงนามสัญญาจ้างรับเหมาโครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซวังน้อยกับซัมซุง

  ปตท. ลงนามสัญญาจ้างรับเหมาโครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อยกับบริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)หวังเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายก๊าซธรรมชาติของท่อส่งก๊าซธรรมชาติช่วงราชบุรี – วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน นำส่งเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้และพระนครเหนือ 

   เมื่อเร็วๆนี้ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนที่ 6 จากซ้าย) เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาจ้างบริษัทผู้รับเหมา โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อย ระหว่าง ปตท. กับ บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดย Mr.Choong Huem ParkCEO และ บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดย Mr.Sang Wook Lee, Managing Director  ภายใต้นโยบายข้อตกลงคุณธรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) เข้าร่วมพิธี  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายก๊าซธรรมชาติของท่อส่งก๊าซธรรมชาติช่วงราชบุรี – วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพิ่มขึ้นเป็น 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน นำส่งเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้และพระนครเหนือ 

Date : 22 / 02 / 2017

 • Date : 22 / 02 / 2017
  รู้จักบทบาทสถาบันปลูกป่าปตท.ผ่านบทกวี"ใจวังจันทร์"

  รู้จักบทบาทสถาบันปลูกป่าปตท.ผ่านบทกวี”ใจวังจันทร์”ของกวีซีไรต์และศิลปินแห่งชาติ”เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์”

  เมื่อวันที่17ก.พ.2560 ที่ผ่านมา สถาบันปลูกป่าปตท. ในส่วนของโครงการ”ป่าวังจันทร์”ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ได้มีการจัดงาน”ลำนำสัมพันธ์ วิถีวัฒนธรรม คนกับป่า” เพื่อให้คนในชุมชนและเยาวชนในพื้นที่โดยรอบ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของป่าต่อวิถีชีวิตของคนและมีจิตสำนึกร่วมกันที่จะร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่า   โดยในโอกาสนี้ทางสถาบันได้เชิญนักคิด นักเขียนและเป็นศิลปินแห่งชาติ คือ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  และอัศศิริ ธรรมโชติ พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบัน  โดยมีนายประเสริฐ สลิลอำไพ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ปตท. ให้การต้อนรับ ซึ่งคณะได้ ปลูกต้นไม้ “ต้นขานาง” ร่วมกันไว้เป็นสัญลักษณ์  ในขณะที่ตอนเย็นหลังจากที่  อาจารย์เนาวัรตน์  และศิลปินเพื่อชีวิต “ชูเกียรติ ฉาไธสง” ได้ร่วม ขับลำนำบทกวี  ประกอบเสียงขลุ่ยและกีต้าร์ บนเวที  ที่สร้างความประทับใจให้กับคนที่มาร่วมงาน ดนตรี แล้วยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ กับผู้บริหารของสถาบันปลูกป่าปตท.ด้วย

  กิจกรรมปลูกต้นไม้(ต้นขานาง)ที่สองจากซ้าย "ประเสริฐ สลิลอำไพ" ผู้บริหารปตท. ที่มาต้อนรับ ขวาสุด"อัศศิริ ธรรมโชติ"

  กิจกรรมยามเย็น ขับลำนำบทกวี ประกอบเสียงกีต้าร์ โดยกวีซีไรต์"เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และศิลปินนักเขียน"ชูเกียรติ ฉาไธสง"

  ในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น(18ก.พ.2560) ทางคณะของอาจารย์ยังมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ของสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ซึ่งเปิดสอนระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ในบริเวณใกล้กันกับสถาบัน   อาจารย์เนาวรัตน์  บอกว่า” วิทยาศาสตร์  กับกวี ก็ไปด้วยกันได้ เพราะศาสตร์และศิลป์ต้องไปด้วยกันในมนุษย์ “

  สำหรับบทกวีที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ และนำแสดงบนเวที จากอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่ชื่อ”ใจวังจันทร์” ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานมีความไพเราะทั้งคำและความหมาย  โดยอาจารย์เนาวรัตน์ ยังได้เขียนด้วยลายมือ ไว้ในสมุดบันทึกของทางสถาบันปลูกป่า ปตท. เพื่อให้ทางสถาบัน นำไปใช้ในการขยายผลเพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า โดยเน้นย้ำว่า คนกับป่าและธรรมชาติ จะต้องอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

                                                    “ใจวังจันทร์”

   ป่าวังจันทร์  ประจำอยู่ ภูขุนอินทร์  

   รู้ใจไม้ ใจดิน รู้ถิ่นเก่า

  รู้แหล่งน้ำ รักน้ำ ร่วมลำเนา

  ป่าคือเรา เราคือป่า มาโยงใย

  ธรรมชาติ คือธรรม ที่กำหนด

  อันเป็น กฏความจริง ที่ยิ่งใหญ่

  อันหนึ่งอัน เดียวกัน อันเป็นไป

  มีธรรมะ อยู่ใน ใจวังจันทร์

  นางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันปลูกป่า ปตท.กล่าวว่า ป่าวังจันทร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงเปิดเมื่อวันที่ 6 สค.2558 จากวันนั้นจนวันนี้ ผ่านมากว่าขวบปี ผืนป่าแห่งนี้ได้ผลิดอกออกผล สร้างคุณค่าและความหมายแก่เมืองระยอง ในฐานะแหล่งเรียนรู้นิเวศป่าไม้แห่งใหม่ และเป็นห้องทำงานที่น่าหลงใหลแก่เหล่านักวิจัย  ป่าวังจันทร์เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีค่าแก่เด็กและเยาวชน  และอีกหนึ่งความฝันของเราคือ.เป็นซุปเปอร์มาเก็ตธรรมชาติของชุมชนโดยรอบต่อไป

  ซ้าย "กนกพร รอดรุ่งเรือง" ผอ.สถาบันปลูกป่าปตท. ขวา "เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" กวีซีไรต์ และศิลปินแห่งชาติ

  สถาบันปลูกป่าปตท. จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2556  จากความสำเร็จในกิจการฟื้นฟูพื้นที่ป่า 1ล้านไร่ของปตท.ที่ช่วยสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการฟื้นฟูป่าอย่างครบวงจร  และต้องการที่จะให้มีการดำเนินการต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่คนในสังคม  โดยมีศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นแล้ว2แห่งคือ”โครงการป่าในกรุง”ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและการฟื้นฟูป่าไม้ของกรุงเทพในอดีต และศูนย์การเรียนรู้”โครงการป่าวังจันทร์”ที่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าไม้แบบครบวงจร ที่มีพื้นที่ปลูกป่าสาธิตรูปแบบต่างๆ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของภาคตะวันออก และโครงการใหม่ที่สถาบันจะมีการจัดตั้งขึ้นคือที่คุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ

  อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถาบันปลูกป่าปตท. โครงการป่าวังจันทร์

Date : 21 / 02 / 2017

 • Date : 21 / 02 / 2017
  เปิดร้านอาหาร"หนูณิชย์"ในปั๊มปตท.661แห่งทั่วประเทศ

  ปตท.จับมือ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดร้านอาหาร”หนูณิชย์”ในปั๊มปตท.ทั่วประเทศ โดยมีปตท. จำนวน 661 แห่งที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้หวังเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้บริโภคอาหารอร่อย สด สะอาด ในราคาประหยัด

   นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการร้านอาหารหนูณิชย์ ระหว่างกรมการค้าภายใน โดยนาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่อร่อย คุณภาพดี สะอาด และราคาประหยัด ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ในสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

     นางสาววิบูลย์ลักษณ์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดโครงการร้านอาหารหนูณิชย์ เพื่อสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยใช้แนวคิด “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” โดยรับสมัครร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารในราคาไม่เกิน 35 บาทเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน โดยปัจจุบันมีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ 11,809 แห่งทั่วประเทศ และมีเป้าหมายเน้นพัฒนายกระดับคุณภาพร้านอาหารหนูณิชย์ รวมทั้งจะมีการจัดประกวดเพื่อคัดเลือกร้านหนูณิชย์ติดดาวให้กับร้านที่มีความอร่อย สะอาด และเป็นที่นิยมมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ มีแผนจะขยายจำนวนร้านหนูณิชย์เพิ่มขึ้นให้ครบ 15,000 ร้านในปี 2560 อีกด้วย

   นายอรรถพล เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีร้านอาหารในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวน 661 แห่งที่สามารถเข้าร่วมโครงการร้านอาหารหนูณิชย์ได้ และจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ ตามจำนวนสถานีบริการน้ำมันที่จะเปิดบริการใหม่ต่อไปในอนาคต โดยการเข้าร่วมโครงการร้านอาหารหนูณิชย์นี้ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร ด้วยบริการธุรกิจค้าปลีกที่หลายหลายในสถานีบริการ ทั้งร้านค้าปลีก ร้านกาแฟ ตลอดจนร้านอาหาร โดยมุ่งเน้นให้สถานีบริการน้ำมัน มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของชุมชน เพื่อดูแลผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง

Date : 20 / 02 / 2017

 • Date : 20 / 02 / 2017
  สนพ. ครบ 25 ปี เปิดงาน “สืบสานพระราชปณิธาน พระบิดาแห่งการพลังงานไทย”

  เปิดนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยในวาระสถาปนา 25 ปี สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  และครบรอบ 2 ทศวรรษโครงการ “รวมพลังหาร 2”  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงวางรากฐานพลังงานไทย เพื่อก้าวต่อไปในอนาคตอย่าง “มั่นคง ยั่งยืน และพอเพียง” 

  โดยงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  ซึ่งจะมี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รวมถึง ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สนพ. และโฆษกกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมในพิธี

  ทั้งนี้ ภายในงานแบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนก้าวมั่นคง โซนก้าวยั่งยืน และโซนก้าวพอเพียง และยังมีไฮไลต์ เสวนาเรื่อง “Energy 4.0 อนาคตพลังงาน อนาคตประเทศไทย” บูทแสดงผลงานเด่น 25 ปีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกับนิทรรศการ 9 พระจริยวัตรของพระองค์ที่เป็นต้นแบบของความประหยัดและความพอเพียง นอกจากนั้น ยังมีการแสดงของศิลปินรุ่นใหม่หัวใจอนุรักษ์พลังงาน เก่ง-ธชย แตงโม-วัลย์ลิกา แสตมป์-อภิวัชร์ พร้อมคนดังมาร่วมถามตอบอนาคตพลังงานไทย และกิจกรรมการแสดงดนตรีและการขับร้องประสานเสียงของโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

  นอกจากนั้น ไฮไลต์สำคัญที่ประชาชนคนไทยจะได้มีส่วนร่วมคือ การจุดเทียนและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงพลังร่วมกันในการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

  ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สนพ. และโฆษกกระทรวงพลังงาน (กลาง) กล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปของ สนพ.