กิจกรรมทั้งหมด

Date : 11 / 04 / 2017

 • Date : 11 / 04 / 2017
  "อารีพงศ์"นำคณะผู้บริหารระดับสูงรดน้ำขอพรรัฐมนตรีพลังงานในวาระสงกรานต์2560

  “อารีพงศ์”นำคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกระทรวงพลังงานพร้อมผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจในกำกับดูแลทั้ง กฟผ.และปตท.รดน้ำขอพรจากพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตามธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ 2560 โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

  ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC)รายงานว่า เมื่อเวลา14.30น.ของวันที่11 เม.ย.2560 ที่กระทรวงพลังงาน นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกระทรวงพลังงานพร้อมผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจในกำกับดูแลทั้ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)และบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)และบริษัทในเครือปตท.อาทิ นายสำนึก บำรุงสาลี,นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน ,นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,นายวิทูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน, นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ,นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ,นายวีระพล จิรประดิษฐกุล โฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ,นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการกฟผ. นายชวลิต พันธ์ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน ปตท.,นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. เข้ารดน้ำขอพร พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560  

  โดยในงานนี้ พลเอกอนันตพร ได้กล่าวอวยพรให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ อย่างคับคั่งเต็มห้องประชุมใหญ่ชั้น15 ของอาคารเอ็นเนอยี่คอมเพล็กซ์  กระทรวงพลังงาน ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง  

  ทั้งนี้ในงานรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ครั้งนี้ ได้มีการเชิญอดีตข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพลังงานที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเข้าร่วมงานด้วยซึ่งเป็นธรรมเนียมปฎิบัติที่จัดมาเป็นประจำในทุกๆปี โดยในปีนี้ มีอดีตข้าราชการระดับสูงหลายท่านเข้าร่วมงาน อาทิ นายคุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน  นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม อดีตรองปลัดกระทรวงพลังงาน นายเจริญ ประจำแท่น อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นต้น 

   

   

   

Date : 09 / 04 / 2017

 • Date : 09 / 04 / 2017
  กระทรวงพลังงานลงนามกับNEA ของจีน เตรียมความพร้อมเรื่องพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

  รัฐมนตรีพลังงานของไทยลงนามความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ กับNational  Energy Administration (NEA)ของจีน ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อเร็วๆนี้ โดยเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาด้านบุคลากร เป็นหลัก

  ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center –ENC) รายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย ได้เดินทางไปที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ซึ่งมีการจัดประชุมคณะทำงานด้านพลังงานระหว่างไทยและจีน ครั้งที่3  โดยกระทรวงพลังงานของไทย ได้มีการลงนามความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ หรือ Peaceful Uses of Nuclear  Energy กับสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ หรือ National  Energy Administration (NEA) ของจีน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ในการนำพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์  การสาธารณสุข และพลังงาน ทั้งนี้ ไทยมีแผนที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จำนวน 2 โรง กำลังการผลิตโรงละ1,000 เมกะวัตต์ ในช่วงท้ายแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า คือ 2578และ2579

  ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การเดินทางไปกรุงปักกิ่งของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยในครั้งนี้   ยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดคือ  Ultra supercritical (USC)ซึ่งตั้งอยู่ ในเขตชานเมืองของกรุงปักกิ่ง ซึ่งได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านพลังงาน ของกรุงปักกิ่ง  ว่า ปักกิ่งยังมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่ปลดระวาง  เพียงแต่เป็นการเพิ่มขึ้นในจำนวนเมกะวัตต์ที่ลดลงจากเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เดิม เท่านั้น 

Date : 08 / 04 / 2017

 • Date : 08 / 04 / 2017
  ปตท.ชวนแวะ"ร้านหนูณิชย์"ในปั๊ม661 ทั่วประเทศ

  ปตท. ร่วมกับ กรมการค้าภายใน เชิญชวนแวะร้านหนูณิชย์ในปั๊ม ปตท.661แห่ง ทั่วประเทศ เน้นคุณภาพ  อาหารอร่อย สะอาด ราคาประหยัด เพื่อร่วมสนองนโยบายรัฐบาลช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

  เมื่อเร็วๆนี้ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร้านอาหารหนูณิชย์ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. โดยมี นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์อาหารของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จ.สุพรรณบุรี

  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการบรรเทาปัญหาค่าครองชีพประชาชน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ดำเนินมาตรการเพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชน ผ่าน โครงการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ “ร้านอาหารหนูณิชย์” ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแก่ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จ รสชาติอร่อย คุณภาพดี สะอาด ประหยัดในราคาไม่เกิน 35 บาท/จาน ซึ่งปัจจุบันมีร้านหนูณิชย์ จำนวน12,176 ร้านแล้ว (กรุงเทพฯ 3,780 ร้าน ภูมิภาค 8,012 ร้าน และร้านหนูณิชย์ในรูปแบบรถขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) จำนวน 17 คัน) และจะมีการยกระดับร้านอาหารหนูณิชย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สะอาด อร่อย เป็นร้านหนูณิชย์ “ติดดาว” โดยร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งเป็นคณะกรรมการฯ คัดเลือกจากร้านหนูณิชย์ ซึ่งได้ประเมินคุณภาพ แบ่งเป็น เกรด A จำนวน 5,216 ร้าน เกรด Bจำนวน 2,799 ร้าน และเกรด C จำนวน 2,614 ร้าน

  นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีร้านอาหารในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวน 661 แห่งที่เข้าร่วมในโครงการ “ร้านอาหารหนูณิชย์”  โดยคาดว่าจะมีร้านอาหารในสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เดินทางท่องเที่ยว ให้ได้รับประทานอาหารที่อร่อย มีคุณภาพ สะอาดและประหยัด และเปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. ที่คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน ลูกค้าและผู้บริโภค ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นองค์กรที่ดีของสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมและชุมชนไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

Date : 07 / 04 / 2017

 • Date : 07 / 04 / 2017
  พพ.ลงนามMOUกับ5ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานลงนามMOUกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  5 รายใหญ่ เพื่อส่งเสริมการออกแบบอาคาร-บ้านประหยัดพลังงาน  ในขณะที่ ดำเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ภายในปี 2560  โดยนำร่องใช้กับอาคารขนาดใหญ่พื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไปก่อน และทยอยบังคับใช้กับอาคารพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. ภายในปี 2562  

  เมื่อวันที่7เม.ย.2560 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายและการส่งเสริมบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  และภาคเอกชน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  5 รายใหญ่ประกอบด้วย  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริม ให้ภาคเอกชนมีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย และส่งเสริมบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานในอาคารและบ้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ แผนบูรณาการพลังงานของประเทศ(TIEB)  โดยพลเอกอนันตพร กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้  เป็นไปตามแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ(EEP2015 ) พ.ศ. 2558 -2579  ที่เห็นความสำคัญในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเฉพาะสาขาที่มีการใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศัย

  โดยที่ผ่านมา กระทรวงพลังงาน โดย พพ.ได้ดำเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ภายในปี 2560  โดยนำร่องใช้กับอาคารขนาดใหญ่พื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไปก่อน และทยอยบังคับใช้กับอาคารพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. ภายในปี 2562    ด้าน นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)กล่าวว่า  แนวทางที่ พพ. จะร่วมมือกับผู้ประกอบการจะครอบคลุมในเรื่องการจัดกิจกรรมให้ความรู้การประชาสัมพันธ์เรื่องอาคารและบ้านประหยัดพลังงานสู่ผู้บริโภค การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการออกแบบอาคารและบ้านประหยัดพลังงานการผลักดันและกระตุ้นตลาดการก่อสร้างอาคาร    และบ้านประหยัดพลังงานให้แพร่หลายตามแผน EEP 2015ที่จะต้องลดสัดส่วนการใช้พลังงานให้ได้30%ภายในปี2579

  ทั้งนี้ พพ.   มีแผนปฎิบัติการเชิงรุกใน 2รูปแบบ  ทั้งการจัดทำมาตรการบังคับใช้ในทางกฎหมาย และแผนการรณรงค์ส่งเสริมโดยเชิญชวนภาคเอกชนขนาดใหญ่เข้าร่วม เป็นเครือข่ายความร่วมมือ และขยายเครือข่ายไปยังผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นต่อไป
   
  สำหรับแผนการดำเนินงานที่ผ่านมา  พพ.ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานปกครองท้องถิ่น9แห่ง อาทิ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครราชสีมา และเมืองพัทยา เป็นต้น  ส่วนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา6 องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานลงไปในหลักสูตรการศึกษา  ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้น และภาคเอกชน1 แห่ง ได้แก่ บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  นอกจากนี้ พพ. ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว  โดยอยู่ระหว่างการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมในเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เตรียมความพร้อมบุคลากรผู้ออกแบบอาคาร สถาปนิก วิศวกร เจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่อนุญาตการก่อสร้าง รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552