กิจกรรมทั้งหมด

Date : 18 / 06 / 2017

 • Date : 18 / 06 / 2017
  ปตท.สผ.ส่งมอบดอกดารารัตน์11,999ดอกในกิจกรรม"ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน"

  ทีมผู้บริหาร ปตท.สผ. ส่งมอบดอกดารารัตน์จำนวน 11,999 ดอก สมทบกลุ่มปตท. ภายใต้กิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน”  สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

  เมื่อเร็วๆนี้ นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัท เป็นตัวแทนส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 11,999 ดอก ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน ของปตท.สผ. และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นในกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน”  ให้กับกลุ่ม ปตท. โดยมีนายเทวินทร์  วงศ์วานิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปรวมกับดอกดารารัตน์ของกลุ่ม ปตท. นำไปมอบต่อให้กับสำนักพระราชวังและกรุงเทพมหานคร สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

   ในภาพ (จากซ้าย):  ประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ; ฐิติ เมฆวิชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจ;  พงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ ปตท.สผ.; สมพร ว่องวุฒิพรชัย; เทวินทร์ วงศ์วานิช; วิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ ปตท. ; มานะ โรจน์พิบูลสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิควิศวกรรม กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนาและ มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปตท.สผ.

Date : 16 / 06 / 2017

 • Date : 16 / 06 / 2017
  สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารนโยบายพลังงาน

  วันนี้ (16 มิถุนายน 2560) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การสื่อสารนโยบายสู่ภาคปฏิบัติของกระทรวงพลังงาน” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ พร้อมมอบนโยบายและหลักการทำงานอย่างมีความสุข ให้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พลังงานจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงพลังงาน ที่เข้าร่วมกว่า 300 คน

  ทั้งนี้ การจัดสัมมนาฯ ในวันนี้ เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นบูรณาการแนวทางการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างแนวทางการสื่อสารนโยบายด้านพลังงานที่สำคัญๆ ของกระทรวงพลังงาน ไปสู่สาธารณะชนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมร่วมกันปฏิบัติทุกภารกิจไปสู่เป้าหมายในการสร้างภาคพลังงานของประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

  ***ขอขอบคุณเนื้อหาจาก Facebook Page กระทรวงพลังงาน

   

   

   

   

Date : 15 / 06 / 2017

 • Date : 15 / 06 / 2017
  ปตท.จับมือผู้ค้าในกลุ่มกว่า200บริษัทร่วมประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ

  ปตท. จับมือผู้ค้าในกลุ่มกว่า200 บริษัทร่วม ประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance)หวังผลักดันกลุ่มผู้ค้าให้มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส  ก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน

   เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร  และ นางเยาวนุช กว้างสุขสถิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานจัดหาพัสดุกลุ่ม ปตท. และผู้ค้าของกลุ่ม ปตท. กว่า 200 บริษัท ร่วมประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ในงานสัมมนา Supplier Relationship Management (SRM) ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “Together Towards Tomorrow : ก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานจัดหาพัสดุของกลุ่ม ปตท. และผู้ค้า

  โดยโอกาสดังกล่าว  ปตท. ได้สนับสนุนให้ผู้ค้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” เพื่อผลักดันให้ผู้ค้าของ ปตท. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

Date : 12 / 06 / 2017

 • Date : 12 / 06 / 2017
  พพ.ลงนามเอ็มโอยู กรอ.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฯและการใช้พลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรม

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายสูงถึง36.5%  โดยจะบูรณาการการดำเนินงานด้วยกันใน 5 ด้าน ประกอบด้วย  1.ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 2.ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 3.ด้านระบบฐานข้อมูล 4.ด้านการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 5.ด้านพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์  

  เมื่อวันที่12 มิ.ย.2560 นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมที่จะบูรณาการในการร่วมมือในการยกระดับประสิทธิภาพของการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

  โดยนายประพนธ์ กล่าวภายหลังพิธีลงนามเอ็มโอยูครั้งนี้ว่า  ภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นภาคที่มีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในสาขาเศรษฐกิจคิดเป็น ร้อยละ36.5% รองจากภาคขนส่ง และยังมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการใช้พลังงานของประเทศไทย ดังนั้น ทางคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารและกำกับกิจการพลังงาน และทรัพยากร ปิโตรเลียมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทั้งพพ.และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต่างมีภารกิจที่สามารถบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยเฉพาะในโรงงานและอาคารควบคุม  ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อบูรณาการการดำเนินงานใน 5 ด้าน ได้แก่      1.ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 2.ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 3.ด้านระบบฐานข้อมูล 4.ด้านการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 5.ด้านพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์  
    
  ก่อนหน้านี้ ทั้งพพ. และ กรอ. ก็มีความร่วมมือกันในการดำเนินโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุม และในอนาคตจะมีการร่วมมือกันในการดำเนินงานอีกหลายกิจกรรม เช่น การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) การเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้ำโดยวิศวกรด้านหม้อน้ำหรือวิศวกรพลังงาน  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล การยกระดับประสิทธิภาพพลังงานหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนในภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (Boiler efficiency for SMEs) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม และการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code) โดยกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง พพ. และ กรอ. ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม อย่างยั่งยืนต่อไป

 • Date : 12 / 06 / 2017
  ยันมาสคอตข้าวโพด"น้องพลัง"ไม่ได้ก็อปปี้"ฟุนัชชี่"การ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่น

  โฆษกกระทรวงพลังงานยัน “น้องพลัง”ในงาน Astana Expo 2017ไม่ได้ก็อปปี้ตัวการ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่น ที่ชื่อ Funassyi (ฟุนัชชี่)  ระบุที่เลือกใช้ ตัวมาสคอต ข้าวโพด  เพื่อหวังสื่อสารเรื่องศักยภาพพลังงานทดแทนของไทย ให้เข้ากันได้ดีกับชาวคาซัคสถาน ที่กินข้าวโพดเป็นอาหารหลัก

  กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ หลังจากที่มีการเปิดตัวมาสคอต”น้องพลัง”ตุ๊กตาฝักข้าวโพด ของไทย ที่ใช้เพื่อการสื่อสารการมีส่วนร่วมกับผู้ชมที่เข้าชม“อาคารศาลาไทย” (Thailand Pavilion) ในงาน Astana Expo 2017 ที่กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่10 มิ.ย.2560 ที่ผ่านมา โดยถูกสื่อชาวญี่ปุ่นที่มีโอกาสเข้าร่วมชมงาน จับไปเปรียบเทียบและวิจารณ์กันว่า มาสคอต”น้องพลัง” นั้นเหมือนกับตัว Funassyi (ฟุนัชชี่) มาสคอตสาลี่  ซึ่งมีความฮาและน่ารักเป็นที่รู้จักกันดีของคนญี่ปุ่น ราวกับว่า คนไทยไปลอกไอเดีย มาสคอตชื่อดังของญี่ปุ่นมา

  เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นายทวารัฐ สูตะบุตร  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน  กล่าวว่า ตัวมาสคอต “น้องพลัง”ที่ใช้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อสื่อสารในงาน Astana Expo 2017 ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง หรือเป็นการไปลอกไอเดีย จากตัวฟุนัชชิ ตุ๊กตาสาลี่ของญี่ปุ่นแต่อย่างใด  โดย “น้องพลัง”ถูกออกแบบมาจากฝักข้าวโพด ซึ่งเป็นพืชหลักตัวหนึ่งของไทย เพื่อใช้สื่อสารให้คนต่างประเทศเข้าใจได้ง่ายว่า ประเทศไทยมีนโยบายการการส่งเสริมพลังงานทดแทนอย่างจริงจัง  

  ทั้งนี้ การเข้าร่วมงาน Astana Expo 2017ณ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายนถึงวันที่ 10 กันยายน 2560 ที่ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน นั้น ประเทศไทยมีการสร้าง “อาคารศาลาไทย” (Thailand Pavilion) ขึ้นภายใต้แนวคิด“การพัฒนาด้านพลังงานชีวภาพเพื่อมนุษยชาติ (Bioenergy for All)” ที่ต้องการสื่อถึงพลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และศักยภาพของประเทศไทยในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและความก้าวหน้าในการพัฒนาพลังงานชีวภาพ (Bioenergy)

  พลังงานจากชีวภาพ ของไทย มาจากแหล่งพลังงาน 9 ชนิด ประกอบด้วย อ้อย ยูคาลิปตัส ยางพารา หญ้าเนเปียร์ ข้าว ข้าวโพด มูลสัตว์   ของเสีย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน   การที่ทีมงานได้เลือกเอาข้าวโพด มาใช้สื่อสาร เป็นตัวมาสคอต ที่ชื่อว่า”น้องพลัง”  นั้นส่วนหนึ่งเพราะข้าวโพด เป็นอาหารหลักของชาวคาซัคสถาน  เมื่อออกแบบเป็นตัวมาสคอตที่มีความน่ารัก จะช่วยจูงใจกลุ่มเป้าหมายชาวคาซักสถานให้เข้าร่วมงานได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเด็กและครอบครัว

  ปัจจุบัน”น้องพลัง” ยังปฏิบัติหน้าที่ในงาน  Astana Expo 2017  ซึ่งช้่วยสร้างความครึกครื้น ให้กับผู้เข้าร่วมชมงาน ในอาคารศาลาไทย ได้เป็นอย่างดี