กิจกรรมทั้งหมด

Date : 23 / 05 / 2017

 • Date : 23 / 05 / 2017
  จะเป็นเกาะพลังงานสะอาดแบบ “Samso Green Island”โจทย์ยากสำหรับประเทศไทย

  จะเป็นเกาะพลังงานสะอาดแบบ “Samso  Green  Island”โจทย์ยากสำหรับประเทศไทย

  2วัน1คืนที่อยู่บนเกาะแซมโซ  ประเทศเดนมาร์ก  ของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยและสื่อมวลชน  นั้นเพียงพอที่จะได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีบริหารจัดการ ด้านพลังงานบนเกาะนี้ว่า เกาะแซมโซ นั้นกลายมาเป็นเกาะพลังงานสะอาด ที่พึ่งพาพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าและความร้อนได้ทั้ง100% ได้อย่างไร ภายในระยะเวลาเพียง10ปี และยังตั้งเป้าหมายต่อไปอีกในการเป็นเกาะซึ่งเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคขนส่งภายในปีในปี2573

  คณะของพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เดินทางไปถึงเกาะแซมโซ ในช่วงเย็นของวันที่ 17พ.ค.2560 ที่ผ่านมาและใช้เวลาช่วงเช้าถึงช่วงบ่าย ในการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านพลังงานหรือ Samso Energy Academy  ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ  เพื่อรับฟังการบรรยายจาก นาย Jesper Roug Kristensen ,ผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจของ Samso Energy Academy   ,เยี่ยมชม โรงงานผลิตพลังงานความร้อนจากฟางประจำท้องถิ่น ที่Ballen/Vrundby ,เยี่ยมชมกังหันลมผลิตไฟฟ้า ที่ชาวไร่ในพื้นที่เป็นเจ้าของ และเยี่ยมชมแผงโซลาร์เซลล์และรถยนต์ไฟฟ้า ที่ทางเทศบาลแซมโซ เป็นเจ้าของ

  เกาะแซมโซ มีขนาดพื้นที่ 114 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3,700 คน โดยเมื่อปี2540 เกาะแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลเดนมาร์ก ให้พัฒนาเป็นเกาะแห่งพลังงานหมุนเวียน(Renewable Energy Island ) และใช้เวลาประมาณ10ปี ก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเอง ในการผลิตไฟฟ้าและความร้อน ด้วยพลังงานหมุนเวียน100%  โดยแหล่งพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวมาจาก กังหันลมบนชายฝั่ง 11ต้นกำลังการผลิตไฟฟ้า ต้นละ1เมกะวัตต์   กังหันลมนอกชายฝั่ง10 ต้นกำลังการผลิตต้นละ 2.3 เมกะวัตต์  โรงงานผลิตพลังงานความร้อนจากฟาง 3แห่ง และโรงงานผลิตพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และไม้สับ อีก1แห่ง

  นาย Jesper Roug Kristensen ,ผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจของ Samso Energy Academy  บอกถึงปัจจัยที่ทำให้เกาะแซมโซ ประสบความสำเร็จในการพึ่งพาตนเองในการผลิตไฟฟ้าและความร้อน ด้วยพลังงานหมุนเวียน100%  ว่า มาจาก3 ภาคส่วนสำคัญ คือ 1.การมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะแซมโซ ที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทน  2.การบริหารจัดการที่ดีของเทศบาล เกาะแซมโซ และ3 การที่มี Samso Energy Academy  เป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและเสริมกระบวนการเรียนรู้

  เขา บอกว่า  แหล่งพลังงานหมุนเวียนของที่นี่  ทั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า ,โรงงานผลิตพลังงานความร้อนจากฟางได้รับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาลเดนมาร์ก ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนบนเกาะแซมโซ ซึ่งจัดตั้งเป็นสภาประชาชน มีส่วนร่วมตั้งแต่การติดตั้งจุดกังหันลมที่คิดว่าเป็นจุดที่มีศักยภาพลมดีที่สุด  และเข้ามามีส่วนเป็นเจ้าของร่วมกับเทศบาล การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า ก็ขึ้นอยู่กับสภาประชาชนจะตกลงกัน ว่าพอใจที่จะใช้ไฟฟ้าในอัตราที่ถูกหรือแพง เพราะผลิตเองใช้เอง   โดยเฉพาะไฟฟ้าจากกังหันลมของที่นี่ ก็เพียงพอกับกับความต้องการใช้ไฟบนเกาะ และมีเหลือส่งขายกลับคืนไปให้หน่วยงานการไฟฟ้า

  ทั้งนี้ต้นทุนจากการผลิตไฟฟ้าที่ผลิตได้เองจากกังหันลม นั้น มีราคาต่ำกว่าที่หน่วยงานการไฟฟ้าขายให้กับชุมชนบนเกาะ เพราะไม่ได้มีการบวกภาษี  ดังนั้น ประชาชนบนเกาะแซมโซ จึงเลือกที่จะใช้ไฟฟ้าที่แหล่งที่ผลิตได้เอง

  Jesper Roug Kristensen บอกว่า ทาง Samso Energy Academy พยายามที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนบนเกาะแห่งนี้ คิดอะไรอย่างเป็นระบบ  และเป็นวัฎจักร หรือ Circular Economy  คือใช้ไปแล้วสามารถนำมารีไซเคิล กลับมาใช้ซ้ำได้อีก  ดังนั้นขยะบนเกาะแซมโซ แห่งนี้ จะมีการคัดแยกวัสดุที่สามารถนำมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิล ก่อน ที่จะนำไปกำจัด

  ในโรงงานผลิตความร้อนจากฟาง เดิมชาวบ้านบนเกาะ ต่างคนต่างเผาทิ้ง ทำให้สูญเสียพลังงานความร้อนไปโดยเปล่าประโยชน์  ทาง Samso Energy Academy ก็ชี้ให้เห็นว่า ถ้านำฟางเหล่านั้น มาเผาในที่เดียวกัน  จะได้พลังงานความร้อนที่ส่งกระจายไปใช้กับบ้านที่อยู่อาศัยได้ในช่วงหน้าหนาว โดยไม่ต้องใช้น้ำมัน   และชาวบ้านก็จะมีรายได้จากการขายวัตถุดิบ ซึ่งเมื่อมีการประชุมหารือกัน  ทุกคนเห็นด้วย  รัฐบาลก็มีการช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อมาสร้างโรงงาน   ซึ่งปัจจุบัน  เงินกู้จำนวนดังกล่าวถูกผ่อนชำระไปจนหมดแล้ว

  เป้าหมายต่อไปสำหรับการบริหารจัดการด้านพลังงานบนเกาะคือ  การเปลี่ยนเชื้อเพลิงการขนส่งบนเกาะ ในส่วนของรถยนต์ที่ยังใช้น้ำมัน และเรือเฟอร์รี่ ที่ขนส่งคนและสินค้าระหว่างเกาะ  กะชายฝั่ง ที่ใช้ก๊าซLNG  นั้นจะทำอย่างไรให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ คือไบโอแก๊ส  ที่ผลิตจากเศษวัสดุด้านการเกษตรที่มีอยู่บนเกาะได้ทั้งหมด

  ประชาชนบนเกาะแซมโซ มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประมง  รวมไปถึงการท่องเที่ยว โดยบนเกาะมีสนามกอล์ฟ  ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี แต่ใช้ปุ๋มที่เป็นออแกนิกทั้งหมด ในขณะที่เครื่องจักร และรถกอล์ฟ ก็ใช้พลังงานหมุนเวียนจากแผงโซลาร์เซลล์  ซึ่งเป็นสถานที่ให้กับนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อน ออกกำลังกาย

  อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนแบบ100% ที่คนบนเกาะแซมโซ  ทำประสบความสำเร็จ ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากที่สำหรับประเทศไทย  เพราะในช่วงปี2553 สมัยที่นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ก็เคยมีนำแนวทางการบริหารจัดการของเกาะแซมโซแห่งนี้  ไปเป็นต้นแบบโครงการเกาะพลังงานสะอาด ที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยที่มีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  แต่เมื่อดำเนินการไปจนกระทั่งมีการเปลี่ยนรัฐบาล เป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทย และไม่มีการสานต่อนโยบาย   ความหวังที่จะเห็นเกาะพลวย เป็นเกาะพลังงานสะอาดแห่งแรกของประเทศไทย ก็ต้องจบลง   ปัจจุบันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่จัดซื้อไปวิ่งบนเกาะ  กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่ติดตั้ง  รวมทั้งแผงโซลาร์เซลล์ ที่มีอยู่แทบใช้งานไม่ได้  ชาวบ้านบางส่วนที่เคยเข้าร่วมโครงการก็มีการขายที่ดินให้กับนายทุน เพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นไปแล้ว

  พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า โมเดลเกาะพลังงานสะอาด ที่แซมโซ  จุดประกายความคิดหลายอย่างที่จะต้องนำไปคิดวิเคราะห์ เพื่อนำไปปรับใช้กับประเทศไทย ที่จะต้องหาพื้นที่ ที่อาจจะเป็นเกาะ หรือพื้นที่บนบก รัศมีประมาณ10-50 ตารางกิโลเมตร เพื่อพัฒนาเป็น RE hybrid  ที่ผสมผสานพลังงานหมุนเวียนหลายๆประเภท เข้าด้วยกัน โดยมีเงื่อนไขจะต้องเป็นพื้นที่ ที่ผู้นำท้องถิ่นมีมีองค์ความรู้และคนในชุมชนนั้นอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งกระทรวงพลังงานพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการผ่อนคลายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค  และการสนับสนุนด้านเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ   โดยยอมรับว่าการดำเนินการเพื่อให้ชุมชนนั้นๆสามารถพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนได้100%แบบเดียวกับเกาะแซมโซ  ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร  แต่อย่างน้อย ชุมชนที่ถูกเลือกเข้าร่วมโครงการ ก็จะต้องมีแผนให้เห็นถึงพัฒนาการ ว่าในช่วง3ปี จะได้เห็นอะไร  ช่วง5ปีจะเกิดอะไร หรือช่วง10ปี จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลง

  สำหรับพื้นที่เกาะพะลวย ที่เคยนำโมเดล เกาะแซมโซ ไปเป็นต้นแบบ แต่ไม่ประสบความสำเร็จนั้น อาจจะเป็นเพราะว่า ช่วงดังกล่าวต้นทุนเรื่องของพลังงานหมุนเวียนยังมีราคาแพง  อาจจะไม่จูงใจให้คนใช้  ซึ่งจะได้ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ลงไปติดตามดู  และรายงานกลับมา ว่าสามารถที่จะนำมาต่อยอดใหม่ ให้เป็นเกาะพลังงานสะอาดได้อีกหรือไม่   ถ้าไม่ได้ก็จะต้องหาพื้นที่ใหม่ 

  กังหันลมผลิตไฟฟ้าบนเกาะSamso

  อาคารจอดรถติดแผงโซลาร์เซลล์และรถยนต์ไฟฟ้า ของเทศบาลเกาะSamso

  เยี่ยมชมโรงงานผลิตความร้อนจากเศษฟาง ซึ่งรัฐบาลช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

  Samso Energy Academy หนึ่งในเงื่อนไขความสำเร็จของเกาะSamso

  รับฟังการบรรยายจากนายJesper Roug Kristensen ,ผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจของ Samso Energy Academy

  เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี ที่เคยนำโมเดลเกาะSamso มาเป็นต้นแบบ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ

  เกาะพะลวย ประกาศตัวว่าจะเป็นGreen Island เมื่อวันที่19 ก.พ.2554 แต่ไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะเปลี่ยนรัฐบาลและเปลี่ยนนโยบาย

 • Date : 23 / 05 / 2017
  25ปี กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อีกหนึ่งเบื้องหลังความสำเร็จพลังงานไทย

  25ปี กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  อีกหนึ่งเบื้องหลังความสำเร็จพลังงานไทย 

  "กองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" ปัจจุบันมีเงินสะสมเกือบ 4 หมื่นล้าน เป็นแหล่งเงินทุนสำคัญที่ใช้พัฒนาพลังงานของประเทศมาอย่างต่อเนื่องถึง 25 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2535 ถือเป็นกองทุนฯที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการพลังงานสำคัญของประเทศมากมาย อาทิ การวิจัยศึกษานำพลังงานที่เหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ผลิตไฟฟ้า ผลิตแก๊สหุงต้ม(LPG)ในครัวเรือน  รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีน้ำร้อนและการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 

  นอกจากนี้กองทุนฯ ยังใช้เป็นเครื่องมือทางด้านการเงินเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงาานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ) โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงาน (ESCO Fund) ที่ส่งเสริมให้เกิดการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน หรือ ESCO กับเจ้าของโรงงาน อาคารที่ประสงค์จะลงทุนประหยัดพลังงานหรือพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การสนับสนุนแบบให้เปล่าบางส่วน (Subsidy) สำหรับอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนบางประเภท 

  ขณะเดียวกันก็ยังถูกนำไปใช้รณรงค์สร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน ผ่านโครงการที่สังคมเริ่มรู้จักกันดีภายใต้ชื่อ “พลังงานหาร 2” รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ อาทิ เรื่อง "ข้าวผัด" ซึ่งเป็นการน้อมนำเอาพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ในด้านความพอเพียงมาเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ได้ดำเนินรอยตาม พระองค์ท่าน,  เรื่อง น้ำมันแก๊สโซฮอล ที่ได้จัดทำเป็นหลายเวอร์ชั่นเพื้อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มที่ใช้น้ำมัน และมีประโยคที่สร้างกระแสให้คนจดจำว่า “อะไรๆ ก็โทษแก๊สโซฮอล” ซึ่งได้สร้างความคิดที่ถูกต้องและสร้างความจดจำได้เป็นอย่างดี จนวันนี้กลายเป็นน้ำมันที่ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองไปแล้ว  เป็นต้น

  และที่หลายคนยังไม่ค่อยรู้คือ กองทุนฯ ยังอยู่เบื้องหลังของโครงการ Thailand Energy Awards และโครงการ ASEAN Energy Awards ซึ่งเป็นโครงการประกวดโรงงาน องค์กรและบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆของพลังงานทั้งในระดับประเทศและอาเซียน สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากที่สามารถคว้ารางวัลรวมสูงสุดในอาเซียนมาได้ทุกปี  

  ปัจจุบันกองทุนฯ มีเงินไหลเข้าปีละกว่า 7,000 ล้านบาท จากการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซล 25 สตางค์ต่อลิตร ณ สิ้นเดือนเม.ย. 2560 มีเงินสะสมอยู่ 39,750.42 ล้านบาท มีการพิจารณาอนุมัติเงินเพื่อนำไปส่งเสริมโครงการด้านพลังงานต่างๆ ปีละ 6,000-7,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันมีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาอนุมัติให้งบสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการกองทุนฯ อย่างรอบคอบ 

  ทั้งนี้ในปี  2560 คณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณางบประมาณ และได้เห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อดำเนินโครงการ 101 โครงการ เป็นเงิน 9,884 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการในแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 67 โครงการ จำนวน 8,779 ล้านบาท และโครงการในแผนพลังงานทดแทน 32 โครงการ เป็นเงิน 934 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานได้ 816.12 กิโลตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ(Ktoe)ต่อปี คิดเป็นมูลค่ารวม 10,608 ล้านบาทต่อปี และสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้พลังงานลงได้ 2.72 ล้านตัน 

  โดยเป็นโครงการขนาดใหญ่ในรูปแบบงานใหม่ งานสำคัญ และงานต่อเนื่อง (Block Grant) มีจำนวน 8 โครงการ ในวงเงิน 7,415 ล้านบาท คิดเป็น 75% ของงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 ดำเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

  นายทวารัฐ  สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)และในฐานะเลขาธิการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังาน กล่าวว่า ก้าวต่อไปของกองทุนฯ ว่า “จะเดินหน้าขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศภายใต้แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) ตามแนวนโยบาย Energy 4.0 ให้เป็นรูปธรรมตามแผนที่วางไว้ โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน เช่น โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities – Clean Energy) และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อพัฒนาให้ระบบไฟฟ้าสามารถตอบสนองต่อการทํางานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (Electrical Vehicle : EV) ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2579 พร้อมกับการเร่งสนับสนุนให้เกิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) เพื่อรองรับรถ EV รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ เช่น SPP-Hybrid ซึ่งถือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบจัดเก็บพลังงานหรือ Energy Storage (ESS) เพื่อให้การใช้พลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นงบประมาณที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตในทุกๆก้าวของพลังงานประเทศไทย และก้าวต่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เน้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สูงขึ้น ดังนั้นเงินทุก 25 สตางค์จากผู้ใช้น้ำมันที่ส่งเข้ากองทุนฯ จึงเป็นส่วนสำคัญทีทำให้วันนี้ประเทศไทยเกิดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นคงให้กับพลังงานประเทศต่อไป

Date : 22 / 05 / 2017

 • Date : 22 / 05 / 2017
  ไทยพร้อมโชว์ศักยภาพด้านพลังงานชีวภาพในงานAstana Expo2017ที่คาซัคสถาน

  กระทรวงพลังงาน เตรียมโชว์ศักยภาพการพัฒนาพลังงานชีวภาพของประเทศไทยภายใต้แนวคิด “Bioenergy for All”   ในงาน Astana Expo2017 ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ตั้งเป้าอาคารศาลาไทยติดอันดับพาวิลเลียนที่มีผู้เข้าชมสูงสุด

  พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความพร้อมในการเข้าร่วมงาน International Exposition 2017 หรือ Astana Expo 2017 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “พลังงานแห่งอนาคต (Future Energy)” ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายนถึงวันที่ 10 กันยายน 2560 นี้ว่า “อาคารศาลาไทย” (Thailand pavilion) พร้อม โชว์ศักยภาพการพัฒนาพลังงานชีวภาพของประเทศไทยภายใต้แนวคิด “Bioenergy for All” ให้ผู้เข้าร่วมงานจากประเทศต่างๆ กว่า 115 ประเทศ ทั่วโลก เข้าชมเต็มรูปแบบ  ซึ่งเชื่อว่าอาคารศาลาไทยจะเป็นหนึ่งในพาวิลเลียนยอดนิยมที่มีจำนวนผู้เยี่ยมชมกว่า 5 แสนคน

  พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า ไทยจะใช้โอกาสในการจัดงาน Astana Expo 2017 ครั้งนี้สร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานระหว่างกัน เนื่องประเทศคาซัคสถานเป็นหนึ่งประเทศผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลก แต่ขาดแคลนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  ขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านพลังงานชีวภาพ(Bio energy)ที่สามารถนำวัสดุเหลือใช้จากเกษตรกรรรมถึง 9 ขนิด(อ้อย ยูคาลิปตัส ยางพารา หญ้าเนเปียร์ ข้าว ข้าวโพด มูลสัตว์ ของเสีย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน) มาผลิตเป็นพลังงานได้ และพลังงานหมุนเวียนยังเป็นทิศทางพลังงานของโลกในอนาคตที่สำคัญด้วย ดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานระหว่างกันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อไทยและคาซัคสถานต่อไป

  ปัจจุบัน คาซัคสถานยังคงพึ่งพารายได้การส่งออกจากภาคพลังงานเป็นหลัก ในขณะที่เศรษฐกิจภาคการเกษตรของคาซัคสถานยังมีขนาดเล็ก ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ จึงต้องนำเข้าสินค้าอาหาร และเกษตรจากต่างประเทศจำนวนมาก ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีศักยภาพทางการผลิตสินค้าเกษตร จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะขยายการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังคาซัคสถาน รวมถึงสินค้าฮาลาล เนื่องจากคาซัคสถานมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนประชากรทั้งหมด การจัดงานครั้งนี้ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นในการ        เปิดตลาดทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันอีกด้วย

  ด้านพลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ผ่านมาไทยและคาซัคสถานยังไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางด้านพลังงานต่อกันมาก่อน ซึ่งการจัดงาน Astana Expo 2017 จะเป็นโอกาสให้ทางบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ได้เข้าไปศึกษาด้านพลังงานของคาซัคสถาน เพื่อพัฒนาด้านพลังงานต่อกันในอนาคต 

  ในขณะที่ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวถึง “อาคารศาลาไทย”  (Thailand Pavilion)ว่า จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“การพัฒนาด้านพลังงานชีวภาพเพื่อมนุษยชาติ (Bioenergy for All)”ต้องการสื่อถึงพลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และศักยภาพของประเทศไทยในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและความก้าวหน้าในการพัฒนาพลังงานชีวภาพ (Bioenergy)จากการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งพลังงานไทย และเป็นต้นแบบในเรื่องปรัชญา“ความพอเพียง”มาใช้เป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรในประเทศที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

  ทั้งนี้พื้นที่การจัดแสดงในส่วนของประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ 974.67 ตารางเมตร แบ่งเป็น 2 ชั้นการจัดแสดงผ่านการนำเสนอในรูปแบบ “EDUTAINMENT” หรือการเรียนรู้     ควบคู่ความสนุกผ่าน 3 ห้องนิทรรศการหลัก ได้แก่นิทรรศการห้องที่1: Our Ways, Our Thai สัมผัสวิถีความเป็นไทย เอกลักษณ์ความงดงามของธรรมชาติ และวัฒนธรรม ควบคู่กับการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนในรูปแบบ Live Exhibition, นิทรรศการห้องที่ 2 : Farming the Future Energy ห้องสรุปเรื่องราวแนวคิดของ Thailand Pavilion ในรูปแบบ 3D Theater และถือเป็นไฮไลท์สำคัญบอกเล่าเรื่องราวในห้องทดลองสุดมหัศจรรย์ และการกำเนิดของพลังงานแห่งอนาคต‘พลัง’ข้าวโพดน้อยในรูปแบบหุ่นยนต์ Animatronic เคลื่อนไหวเสมือนจริงและนิทรรศการห้องที่ 3 : Energy Creation Lab พบกับพลังงานชีวภาพ และชีวมวลจากพืชพลังงานทั้งหมด 9 ชนิด ประกอบด้วย อ้อย ยูคาลิปตัส ยางพารา หญ้าเนเปียร์ ข้าว ข้าวโพด มูลสัตว์       ของเสีย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ในรูปแบบ Interactive Exhibition

  ส่วนการจัดแสดงชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่รับรองแขกพิเศษ  ร้านค้าอาหารไทย กาแฟ และพื้นที่สำหรับการจัด Business Matching และ Investment Clinic และการสาธิตการนวดแผนไทย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ยังได้คัดเลือกตัวแทนอาสาสมัครโครงการ Thailand Pavilion Ambassador 2017 จำนวน 10 คน เพื่อเป็นเสมือนทูตเยาวชนที่จะประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้ง 2 ประเทศอีกด้วย

  สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้าง “อาคารศาลาไทย” ขณะนี้อาคารศาลาไทยเสร็จสมบูรณ์ไปกว่า 90% โดยเฉพาะงานโครงสร้างเหลือเพียงงานตกแต่งเท่านั้น มั่นใจว่าประเทศไทยจะเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่สามารถเข้าพื้นที่และดำเนินการก่อสร้างเสร็จก่อนกำหนด โดยอาคารศาลาไทยจะเปิดทดลองระบบทั้งหมดได้ภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้ และพร้อมที่จะประกาศศักยภาพบนเวทีระดับโลกอย่างเป็นทางการในวันที่   10 มิถุนายน 2560

  ขณะที่การประชาสัมพันธ์อาคารศาลาไทยในสาธารณรัฐคาซัคสถานถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยใช้กลยุทธ์การนำเสนอที่ผสมผสานเน้นสร้างการรับรู้และความประทับใจในอาคารศาลาไทยอาทิ การโรดโชว์และประชาสัมพันธ์การจัดงานด้วยเทคนิค VR 360 Thailand Pavilion พร้อมด้วยมาสคอต“น้องพลัง”       เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชาวคาซัคสถานไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มงานในเมืองอัสมาตี  และเมืองอัสตานาอย่างต่อเนื่อง

  มาสคอต“น้องพลัง”เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชาวคาซัคสถาน ในงานAstana Expo2017

Date : 19 / 05 / 2017

Date : 16 / 05 / 2017

 • Date : 16 / 05 / 2017
  ซีอีโอปตท.แชร์สาระสำคัญงานประชุมWorld Economic Forum on ASEAN 2017

  ซีอีโอปตท.แชร์สาระสำคัญงาน World Economic Forum on ASEAN 2017 ที่กรุงพนมเปญ ระบุอุตสาหกรรมพลังงานอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากพลังงานแบบดั้งเดิม ไปสู่พลังงานรูปแบบใหม่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยรัฐบาลแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน จะต้องช่วยผ่อนคลายกฎระเบียบและเงื่อนไขการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนให้สะดวกและคล่องตัว เพื่อ จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนไปด้วยกัน

  ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) ได้โพสต์ข้อความลงหน้าเพจเฟซบุ๊ค Tevin at PTT เมื่อวันที่15พ.ค.2560 โดยสรุปถึงสาระ สำคัญของการได้เข้าเป็นประธานร่วม( Co-Chairperson) ในงาน World Economic Forum on ASEAN 2017 ที่จัดขึ้นที่ กรุงพนมเปญ ภายใต้ธีม Youth, Technology and Growth  เมื่อวันที่ 11-12 พ.ค.2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน จนมีผู้เข้ามากดถูกใจและแชร์ข้อความออกไปจำนวนมาก

  งานประชุมดังกล่าวมีบุคคลสำคัญระดับ ผู้นำประเทศ รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรเอกชน และสถาบันต่างๆ จากทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนความเห็นกัน ว่าอาเซียนจะบริหารจัดการพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร และด้วยประชากรกว่าครึ่งหนึ่งในภูมิภาคที่เป็นคนรุ่นใหม่ พวกเขาควรจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างไร  โดยนายเทวินทร์ ได้สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการประชุม โดยไล่เรียงเป็นลำดับดังนี้

  - อุตสาหกรรมพลังงานอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากพลังงานแบบดั้งเดิม ไปสู่พลังงานรูปแบบใหม่ เช่น เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นพลังงานหมุนเวียน โมเลกุลเป็นอิเลคตรอน เครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าใน ยานยนต์ไฟฟ้า หรือEV

  - เป้าหมายที่เทียบได้เป็น Holy Grail ของความยั่งยืนทางพลังงานคือ 1. Availability - มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
   2. Accessibility - มีโครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง  3. Affordability - ราคาพลังงานเป็นธรรม

  - คุณสมบัติของพลังงานในอุดมคติ (Ideal Energy) คือราคาถูก มีใช้อย่างเหลือเฟือ พึ่งพาได้ตลอดเวลา ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่ง ณ วันนี้ พลังงานแต่ละชนิดยังมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ไม่มีพลังงานที่สมบูรณ์แบบทั้งหมด เราต้องยอมรับความจริงในการเลือกใช้พลังงานว่า จะได้บางอย่าง และก็ต้องยอมเสียบางอย่าง (Trade-offs)

  - รัฐบาลเป็นผู้เลือก Energy Mix ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ศักยภาพทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี ความจำเป็นเร่งด่วน และสภาพภูมิประเทศ โดยจะกำหนดนโยบาย ออกกฎหมาย กฎระเบียบ และกำกับดูแล การพัฒนาพลังงานตาม Energy Mix นั้นเพื่อสนับสนุน ไม่ใช่เป็นอุปสรรคในการพัฒนา

  - Connectivity ของโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียน จะช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งรัฐบาลแต่ละประเทศจะต้องช่วยผ่อนคลายกฎระเบียบและเงื่อนไขการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนให้สะดวกและคล่องตัวขึ้น

  - ASCOPE (ASEAN Council on Petroleum) เป็นองค์กรที่บริษัทน้ำมันแห่งชาติของทั้ง 10 ประเทศ มาร่วมมือกันผลักดัน Connectivity ด้านปิโตรเลียม โดยเริ่มจากโครงการ Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) และพัฒนาต่อมาถึงการใช้ LNG Regasification Terminal ในภูมิภาคร่วมกัน

  - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เราต้องทบทวนระบบการศึกษา จากการสอนความรู้ เป็นฝึกให้คิด ต้องเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่มี Soft Skills และ Life Skills มีกระบวนการคิด (Cognitive Ability) ที่ Artificial Intelligence ยังไม่สามารถทดแทนได้

  - เทคโนโลยีที่จะช่วยพัฒนา Ideal Energy ได้แก่ Electrification (EV, Energy Storage), Decarbonization (CCS, Clean Coal), Decentralization (Distributed/Smart Grid) และ Digitization (Predictive Maintenance)

  - นวัตกรรมก่อให้เกิดธุรกิจและผลิตภัณท์ใหม่ๆอย่างรวดเร็ว ความท้าทายของภาครัฐคือ การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบเพื่อรองรับ สนับสนุน และกำกับ ยังตามไม่ทัน ก่อให้เกิดช่องว่างและปัญหาที่เป็นความเสี่ยงทางสังคม

  - ASEAN Way คือ การเคารพและไม่แทรกแซงกิจการภายใน รวมทั้งการตัดสินใจแบบ Consensus เป็นปัจจัยที่จะทำให้ ASEAN รวมตัวกันต่อไปได้ แต่จะต้องมีกลไกที่สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของเทคโนโลยีและการเมืองระหว่างประเทศ "Concensus in a Timely Manner"

  ในตอนท้ายของบทความ นายเทวินทร์ เขียนสรุปเอาไว้ด้วยว่าผู้เข้าร่วมประชุม World Economic Forum on ASEAN 2017 ต่างเห็นตรงกันว่า  อาเซียนผ่าน 50 ปีแรกมาแล้ว และจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป จากการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน

  ติดตามอ่านข้อความต้นฉบับได้ที่ เพจ Tevin at PTT (https://www.facebook.com/tevinatptt/posts/1462274537137451)