• Date : 21 / 10 / 2016
  ข่าวล่าสุด
  ชธ.เสนอใช้กฎหมายปิโตรเลียมฉบับเดิมประมูลแหล่งเอราวัณ บงกช หลังสนช.ขยายเวลาครั้งที่3อีก60วัน

  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ(ชธ.) เตรียมเสนอ ทางออกให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ( กพช.)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานตัดสินใจ แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยให้กลับมาใช้พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฉบับเดิม เพื่อเปิดประมูลแหล่งเอราวัณและบงกช ภายใต้สัญญาสัมปทาน  หลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)เมื่อการประชุมวันที่13 ต.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ขยายระยะเวลา การพิจารณาร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม และร่างพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เป็นครั้งที่3 อีก60 วัน  ซึ่งทำให้ต้องเลื่อนการออกร่างทีโออาร์และการทำกฏหมายรอง ตามกรอบระยะเวลา ของ สนช.

  นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำลังรอหนังสืออย่างเป็นทางการจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ที่มีมติขยายเวลาการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมและพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมออกไปอีก 60 วัน ซึ่งเป็นการเลื่อนพิจารณาครั้งที่ 3 ของปี 2559 แล้ว โดยการพิจารณาจะไปสิ้นสุดเดือน ธ.ค. 2559 นี้ จากเดิมที่ควรจะสรุปได้ตั้งแต่เดือนส.ค. แต่ก็มีการขอเลื่อนมาแล้ว2ครั้งถึงเดือน ต.ค. 2559 รวมระยะการขยายระยะเวลาไปทั้งสิ้น120วัน

  นายวีระศักดิ์​ กล่าวว่า  แนวทางที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เตรียมเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะนำเสนอต่อที่ประชุม กพช.ตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการพิจารณา พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับของ สนช. ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือเสนอให้กลับมาใช้ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ฉบับเดิม เฉพาะการประมูลคัดเลือกเอกชนเพื่อมาบริหารจัดการแหล่งปิโตรเลียม เอราวัณและบงกช ที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทานในปี2565และ2566  โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานตามแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติมา   ซึ่งกรมฯการนำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงข้อดีข้อเสียรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากการเปิดประมูลดังกล่าว ต้องรอการแก้ไขร่างกฏหมายปิโตรเลียมของสนช.

   ทั้งนี้การขยายระยะเวลาพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับออกไปอีก60วัน นั้นกระทบต่อกรอบระยะการทำงานเพื่อเตรียมการประมูลของกรมฯ  ที่จะไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามมติ กพช. ล่าสุด ที่กำหนดให้เปิดประมูลแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2560   โดยการจัดทำกฎหมายรองและการกำหนดเงื่อนไขการประมูล(TOR)ของกระทรวงพลังงาน ที่เดิมคาดว่าจะภายในเสร็จสิ้นปี 2559 นี้ จะต้องเลื่อนออกไปตามระยะเวลาการพิจารณา พ.ร.บ.ปิโตรเลียมและพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ของสนช.

  เอกชนผู้รับสัมปทานรายเดิม คือเชฟรอน และปตท.สผ. ต่างต้องการที่จะทราบความชัดเจนจากนโยบายของรัฐและผลการประมูลก่อนที่สัมปทานจะหมดอายุอย่างน้อย 5 ปีเพื่อที่จะสามารถวางแผนการผลิตปิโตรเลียมล่วงหน้าได้  โดยหากยังไม่มีความชัดเจน  เอกชนก็จะชะลอการลงทุน ทำให้มีปัญหาเรื่องของความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซในอ่าวไทย

  "การขยายระยะเวลาพิจารณาร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมและพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เป็นครั้งที่ 3 ไปอีก60 วัน ของสนช. ไม่ส่งผลดีต่อประเทศ เพราะความล่าช้าดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการผลิตก๊าซฯให้ขาดความต่อเนื่อง และหากได้ผู้ชนะการประมูลเป็นเอกชนรายใหม่อีก ก็จะทำให้ต้องใช้เวลานานขึ้น กว่าที่จะกลับมาผลิตก๊าซฯได้เท่าเดิม เพราะต้องผ่านกระบวนการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) รวมถึง รายงานผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม(EHIA)  ซึ่งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี โดยในช่วงระยะเวลาที่ก๊าซฯในอ่าวไทยหายไปจากระบบ  ก็ต้องใช้ แอลเอ็นจีนำเข้า ที่มีราคาสูงกว่าก๊าซในอ่าวไทยมาทดแทน  ทำให้คนไทยต้องใช้ไฟฟ้าในราคาที่แพงขึ้น  เราจะได้เห็นค่าไฟฟ้า 5 บาทต่อหน่วยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้"   นายวีระศักดิ์ กล่าว
   

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณ  ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด จะหมดอายุในช่วงปี2565  ส่วนแหล่งบงกช ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ปตท.สผ.  จะหมดอายุในปี 2566 และไม่สามารถต่ออายุได้อีกตามกฏหมาย เพราะเคยผ่านการต่ออายุมาแล้ว เป็นระยะเวลา10ปี   ปัจจุบันมีการผลิตก๊าซธรรมชาติ ในปริมาณ 2,214ล้านลบ.ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ76 ของการผลิตก๊าซในอ่าวไทย ทั้งหมด

  ทั้งนี้ก๊าซที่ผลิตจากแหล่งปิโตรเลียมทั้งสองแหล่งใหญ่นี้ ถูกส่งป้อนให้กับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  โดยมีเทนที่แยกได้ จะถูกส่งต่อไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า และเอาไปเพิ่มความดันให้เป็น ก๊าซเอ็นจีวี ในยานยนต์  ส่วนที่เหลืออาทิ อีเทน บิวเทน  โพรเพน นั้นใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  และเป็นก๊าซหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือน

  ที่ผ่านมากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาช่วยประเมินปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติในแหล่งสัมปทานที่จะหมดอายุ ได้ข้อสรุปว่ายังมีปริมาณสำรองก๊าซเหลือพอที่จะรักษาระดับการผลิตก๊าซเอาไว้ในระดับเดิมได้ประมาณ10ปี แต่จะต้องมีการลงทุนเจาะหลุมผลิตใหม่ๆ เพิ่มขึ้นทุกๆปี    ปัจจุบันบริษัทผู้รับสัมปทานรายเดิมต้องใช้ เงินลงทุนปีละประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาท ในการเจาะหลุมผลิตเพื่อรักษาระดับการผลิตก๊าซเอาไว้  

  โดยในกรณีที่ไม่มีการดำเนินการใดใดเกี่ยวกับแปลงสัมปทานที่หมดอายุ  หรือหากเกิดความไม่ต่อเนื่องในการผลิต  จะทำให้ก๊าซหายไปจากระบบปริมาณ2,214ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  ส่งผลกระทบต่อโรงแยกก๊าซ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากโรงแยกก๊าซ  เพราะแอลเอ็นจี ที่นำเข้าจะเป็นก๊าซมีเทน ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า และนำมาเพิ่มความดันเป็นเอ็นจีวี ที่ใช้ในยานยนต์เท่านั้น    อีกทั้งแอลเอ็นจี นำเข้ายังมีราคาเฉลี่ยแพงกว่าก๊าซจากอ่าวไทย ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าแพงขึ้นมาก เพราะปัจจุบัน มีการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ67  นอกจากนี้รัฐยังจะสูญเสียรายได้จากค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม อีกหลายแสนล้านบาท

   ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เมื่อวันที่20 ต.ค.2559  พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงาน ได้เดินทางไปหารือกับผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยวาระสำคัญคือ ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสถานีกักเก็บและแปลงสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวแบบลอยน้ำ (FSRU) ที่ กพช. สั่งการให้ กฟผ. ศึกษาก่อสร้าง 5 ล้านตัน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เครื่องที่ 1-2 กำลังการผลิตชุดละ 1,300 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ รวมถึงโรงไฟฟ้าเอกชนที่ต้องการ  โดยกฟผ.จะนำเสนอ ต่อที่ประชุม กพช.ได้ในเดือน ธ.ค. 2559  โดยแนวทางดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมีไม่เพียงพอที่จะส่งป้อนให้กับโรงไฟฟ้า 

 • Date : 18 / 10 / 2016
  ซีอีโอปตท.น้ำตาคลอเล่าถึงความภูมิใจเข้าเฝ้าใกล้ชิดในหลวงรัชกาลที่9

  ซีอีโอ ปตท.น้ำตาคลอเผยความรู้สึกเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของชีวิตได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ซึ่งทรงแนะนำถึงการพัฒนาปิโตรเลียมที่ต้องระมัดระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาลมาบริหารธุรกิจ   ในขณะที่ช่วงของพระราชพิธีสักการะพระบรมศพ  ปตท.รวมอาสาสมัครจิตอาสาตั้งเต็นท์โรงทานที่สนามหลวง  เตรียมช่วยบริจาคน้ำมัน ก๊าซหุงต้ม รถขนส่งอำนวยความสะดวกประชาชน

   นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เปิดเผยถึงความรู้สึกในช่วงที่เคยได้ถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ว่า ในชีวิตของเขามีโอกาสสองครั้งที่ได้ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  โดยครั้งแรกคือช่วงรับพระราชทานปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2523 ซึ่งครั้งนั้นมีความตื่นเต้นพร้อม ภาคภูมิใจเป็นที่สุดและถือเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิต

  ส่วนครั้งที่สองตัวเขา พร้อมด้วยผู้บริหาร ปตท.ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในช่วงนั้นตัวเขายังทำงานอยู่ในบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) หรือ ปตท.สผ.  โดยพระองค์ฯท่านให้ความสนพระทัยกิจการด้านงานพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมมาก ทั้งนี้ปกติพระองค์ท่านมีพระราชกรณียกิจมากมาย และทางสำนักพระราชวังกำหนดเวลาให้เข้าเฝ้าฯได้เพียงชั่วโมงครึ่ง แต่ในวันนั้นพระองค์ท่านทรงให้เวลานานถึง2ชั่วโมง 45 นาที ในการติดตามงานด้านปิโตรเลียมของประเทศและให้คำแนะนำ ว่าต้องระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการประมงของประชาชน ซึ่งเป็นการมองกาลไกลที่หาผู้ใดเปรียบมิได้ นับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต เป็นกำลังใจให้ปฏิบัติงานได้ดีเสมอมา

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างให้สัมภาษณ์นั้น นายเทวินทร์ได้กล่าวด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือและน้ำตาคลอตลอดเวลาที่บอกเล่าถึงประสบการณ์ภาคภูมิใจที่ได้ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

  สำหรับในด้านของการดำเนินธุรกิจนั้น นายเทวินทร์ กล่าวว่า  ปตท.ได้นำหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาปรับใช้ใน 3 ด้าน คือ1. ด้านเพียงพอ คือ การลงทุนของ ปตท.จะต้องคำนึงถึงการลงทุนที่ไม่เกินตัว ทำงานที่สอดคล้องกับความสามารถ บุคลากร และเทคโนโลยีที่มี 2.ด้านเหตุผล การตัดสินใจลงทุนต้องมีเหตุผลที่สมควร และ3.ด้านภูมิคุ้มกัน ต้องมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงในองค์กร เพื่อป้องกันผลกระทบต่างๆ ต่อธุรกิจ

  พร้อมกันนี้ ปตท.ยังน้อมนำพระราชดำริที่เคยให้ไว้ในวาระโอกาสต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน  โดยล่าสุดได้มอบเป็นนโยบายให้บริษัทลูกปตท.ทั้งหมดนำไปปฏิบัติใน 4 ข้อ ได้แก่ 1.งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลต่างๆ แม้จะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมานาน แต่มองว่าจะเป็นต้นเหตุของการคอร์รัปชันได้ 2. ขอความร่วมมือผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทในเครือ ปตท. งดการซื้อขายหุ้นในเครือปตท.โดยเฉพาะโครงการที่ตัวเองมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการนำข้อมูลเบื้องลึกไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหุ้น แต่หากมีความจำเป็นสามารถแจ้งเลขานุการของบริษัทพร้อมเหตุผลล่วงหน้า 2-3 วันได้ เพื่อให้เกิดเป็นธรรมาภิบาลของบริษัท โดยหากต้องการลงทุน ขอแนะนำให้ไปซื้อกองทุนรวมแทน ทั้งนี้จะให้แต่ละบริษัทในเครือนำนโยบายดังกล่าวเข้าสู่การประชุมของคณะรรมการบริษัทฯต่อไป

  3.การเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม โดยให้บุคคลที่3 เข้ามาร่วมสังเกตการณ์การประมูลโครงการใหญ่ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และต่อไปจะนำโครงการใหญ่ๆ เข้าไปร่วมข้อตกลงคุณธรรมให้มากขึ้น และ 4.พยายามให้บริษัทในเครือ ปตท.และคู่ค้าของ ปตท.เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติการภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC

  สำหรับการมีส่วนร่วมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯนั้น ปตท.ได้ตั้งเต็นท์โรงทานที่บริเวณสนามหลวง พร้อมบริจาคน้ำดื่มวันละ 1 หมื่นขวด และให้ก๊าซหุงต้ม(LPG)ในการประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชน  ส่วนที่กำลังพิจารณาบริจาคน้ำมันฟรีให้รถมอเตอร์ไซด์ที่ร่วมเป็นจิตอาสาให้บริการประชาชนฟรี  นั้นต้องรอให้ทางพระราชสำนักฯและรัฐบาลกำหนดวิธีการแจกจ่ายที่เหมาะสมมาก่อน   นอกจากนี้  ปตท.ยังเตรียมนำรถที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV)มาบริการประชาชนฟรี ด้วยเป็นต้น  

 • Date : 17 / 10 / 2016
  ผู้ว่ากฟผ.น้อมนำพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง

  ผู้ว่า กฟผ. น้อมนำแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ช่วงของการไว้ทุกข์ของคนไทย ประกาศยกเลิกจัดงานเทศกาลแม่เมาะ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่  4-6 พ.ย. 2559 รวมทั้งยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่ กฟผ.เข้มงวดเป็นพิเศษในการดูแลไฟฟ้าให้เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณพระราชพิธี

  นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กล่าวแสดงความรู้สึกถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559 ว่าตัวเขาเศร้าเสียใจไม่ต่างจากคนไทยทั้งประเทศ โดยส่วนตัวยังรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างหนักต่อสู้และแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชาติ โดยเฉพาะแนวทางเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยอดเยี่ยมที่สุด 

  ทั้งนี้ส่วนตัวได้นำแนวพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจมาใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่น การใช้โทรศัพท์มือถืออย่างคุ้มค่าจนกว่าเครื่องจะพังใช้การไม่ได้  จึงจะยอมเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากเห็นแนวทางที่พระองค์ทรงใช้ยาสีฟันจนหมดหลอดอย่างคุ้มค่า รวมทั้งการใส่เสื้อผ้าจะไม่ยึดติดกับแบรนด์เนม แต่นึกถึงการใช้ที่คุ้มค่าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น


  นายกรศิษฏ์ กล่าวถึงช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่สุดคือตอนรับพระราชทานปริญญาบัตร ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2522  จากนั้นก็ได้ติดตามพระราชกรณียกิจมาตลอด ซึ่งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จมาตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ  ก็ได้เสด็จมาพำนักที่เขื่อนของ กฟผ. ซึ่งนับเป็นบุญของคน กฟผ.ที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จ 

  "ผมได้รับการสั่งสอนเรื่องความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ตั้งแต่เด็ก เนื่องจากเป็นลูกของทหารอากาศ จึงได้ซึมซับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาโดยตลอด และรู้สึกเศร้าเสียใจไม่ต่างจากคนไทยเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระองค์ท่านทรงสวรรคต"นายกรศิษฎ์ กล่าว

  สำหรับช่วงเวลาของการไว้ทุกข์ของคนไทยตามที่รัฐบาลได้ให้แนวปฏิบัติเอาไว้ นั้น นายกรศิษฏ์ กล่าวว่า กฟผ.ได้ประกาศยกเลิกการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่  4-6 พ.ย. 2559 ออกไป รวมทั้งยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่ กฟผ.เข้มงวดเป็นพิเศษในการดูแลไฟฟ้าให้เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณพระราชพิธี และกำลังพิจารณาให้จัดรถรับส่งประชาชนบริเวณบางกรวยไปร่วมพระราชพิธีที่ท้องสนามหลวง ส่วนการประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 23-27 ต.ค. 2559 ยังคงดำเนินต่อไป แต่ให้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและงดงานรื่นเริง

บทความ อ่านบทความทั้งหมด

คลิปวิดีโอ ดูคลิปทั้งหมด

กิจกรรม ดูกิจกรรมทั้งหมด

 • Date : 24 / 10 / 2016
  กิจกรรมล่าสุด
  กฟผ.เปิดจุดย้อมผ้าดำไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนฟรีเริ่ม25ต.ค.นี้

  กระทรวงพลังงาน กฟผ. และ ปตท. ออกร้านบริการอาหารและน้ำดื่ม จัดรถรับ-ส่งประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพ พร้อมเปิดจุดบริการย้อมผ้าสีดำ บริเวณลานจอดรถบัส ตรงข้ามประตูทางเข้า กฟผ.ด้านถนนบางกรวย-ไทรน้อย โดยใช้กระบวนการย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00-14.00 น.เป็นต้นไป

  นายบุญญนิตย์  วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กฟผ.ได้ร่วมกับกระทรวงพลังงาน และบริษัท ปตท จำกัด(มหาชน) ตั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มจำนวน 2 จุดบริเวณท้องสนามหลวงและท่าราชวรดิษฐ์    พร้อมทั้งเตรียมติดตั้งจุดชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือจากพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ให้บริการสำหรับประชาชนที่เดินทางไปร่วมสักการะพระบรมศพ ที่ ท้องสนามหลวง   รวมทั้งจัดรถบัสจำนวน 3 คัน บริการเวียนรับส่งประชาชน จากจุดบริการที่สนามม้านางเลิ้งไปส่งที่โรงแรมรัตนโกสินทร์

  นอกจากนี้ยังได้ตั้งจุดบริการรับย้อมผ้าสีดำให้กับประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า บริเวณลานจอดรถบัส ตรงข้ามประตูทางเข้า กฟผ.ด้านถนนบางกรวย-ไทรน้อย โดยจะเริ่มให้บริการย้อมผ้าดำ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00-14.00 น.เป็นต้นไป

  "สีที่ใช้ในการย้อมผ้าในครั้งนี้ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ไร้กลิ่นและไม่ระเหยในขณะที่ย้อม โดย กฟผ.คำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ที่นำไปสวมใส่และจะมีกระบวนการบำบัดไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม"  รองผู้ว่าการกิจการสังคม กล่าว

 • Date : 18 / 10 / 2016
  กฟผ.ทำข้าวไข่เจียวพร้อมน้ำดื่มวันละ5,000ชุดแจกประชาชน

  กฟผ.ทำข้าวกล้องไข่เจียว พร้อมน้ำดื่มวันละ5,000ชุดแจกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง 

  กฟผ. น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการสนับสนุนน้ำดื่มและข้าวกล้องไข่เจียว วันละ 5,000 ชุด ที่บริเวณท่าราชวรดิษฐ์ สำหรับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง 

   

 • Date : 18 / 10 / 2016
  ผอ.สนพ.นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่9

  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559นาย ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เข้าร่วมพิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ถ.เพชรบุรี

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย ด้วยพระวิสัยทัศน์ พระปรีชาสามารถ ในการพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างองค์รวม รอบด้าน ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อเป็นต้นแบบต่อพสกนิกรและหน่วยงานต่างๆได้น้อมนำสู่การพัฒนาและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน